The performance of BRICS on the global political-economic scenario: Analyzing Brazil participation from 2010 to 2020

master
dc.abstract.enThe present research aims to analyze the performance of BRICS in the global political-economic scenario, highlighting the performance of Brazil in the period 2010 to 2020. With this aim in mind, we pay special attention to different Brazilian governmental and political party changes. Initiating from the end of Luis Inácio’s government at 2010, followed by two mandates of Dilma Rousseff from 2011 to 2016, afterwards the interim government of Michel Temer from 2016 to 2018 and by last the Jair Bolsonaro from 2019 to 2020 (with special attention to the last one, the contemporary government). Our research is justified by Brazil’s potential to be a leading participant in the BRICS at many levels of this international cooperation. In this regard, the gap our research purpose to analyze is the positioning of Brazil towards BRICS in the 11 years we propose to investigate whether Brazil was a key member of BRICS during this period. In our research, we observe the key points of mentioned changes within the listed governments and analyze their reflection and influence on the global political-economic scenario. Further paying attention to how it reflected on the group, by investigating the image the group builds globally. The present research will be a bibliographic case study based on qualitative methods of research, composed of an introduction, two chapters and a conclusion.pl
dc.abstract.plNiniejsze badanie ma na celu analizę wyników BRICS w globalnym scenariuszu polityczno-gospodarczym, zwracając uwagę na wyniki Brazylii w okresie 2010-2020. Mając to na uwadze, zwracamy szczególną uwagę na różne zmiany w rządzie i partiach politycznych Brazylii. Inicjacja od końca rządu Luisa Inácio w 2010 r., następnie dwa mandaty Dilmy Rousseff w latach 2011-2016, następnie rząd tymczasowy Michela Temera w latach 2016-2018 i wreszcie Jair Bolsonaro w latach 2019-2020 (ze szczególnym uwzględnieniem ostatni, współczesny rząd). Nasze badania są uzasadnione potencjałem Brazylii do bycia wiodącym uczestnikiem BRICS na wielu poziomach tej międzynarodowej współpracy. W związku z tym luka, którą nasz cel badawczy ma przeanalizować, to pozycja Brazylii wobec BRICS w ciągu 11 lat, które proponujemy zbadać, czy Brazylia była kluczowym członkiem BRICS w tym okresie. W naszych badaniach obserwujemy kluczowe punkty wspomnianych zmian w ramach wymienionych rządów oraz analizujemy ich odzwierciedlenie i wpływ na globalny scenariusz polityczno-gospodarczy. Dalsze zwracanie uwagi na to, jak odbiło się to na grupie, badając wizerunek, jaki grupa buduje na całym świecie. Niniejsze badanie będzie bibliograficznym studium przypadku opartym na jakościowych metodach badawczych, składającym się ze wstępu, dwóch rozdziałów i zakończenia.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorMach, Zdzisław - 130132 pl
dc.contributor.authorJusto Lins, Joãopl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerBassoli, Matteopl
dc.contributor.reviewerMach, Zdzisław - 130132 pl
dc.date.accessioned2022-10-06T21:45:55Z
dc.date.available2022-10-06T21:45:55Z
dc.date.submitted2022-10-05pl
dc.fieldofstudyEuropean Studiespl
dc.identifier.apddiploma-162231-288050pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301034
dc.languageengpl
dc.subject.enBRICS; Brazil; Global South;pl
dc.subject.plBRICS; Brazylia; Globalne Południe;pl
dc.titleThe performance of BRICS on the global political-economic scenario: Analyzing Brazil participation from 2010 to 2020pl
dc.title.alternativeWyniki BRICS dotyczące globalnego scenariusza polityczno-gospodarczego: Analiza udziału Brazylii w latach 2010-2020pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The present research aims to analyze the performance of BRICS in the global political-economic scenario, highlighting the performance of Brazil in the period 2010 to 2020. With this aim in mind, we pay special attention to different Brazilian governmental and political party changes. Initiating from the end of Luis Inácio’s government at 2010, followed by two mandates of Dilma Rousseff from 2011 to 2016, afterwards the interim government of Michel Temer from 2016 to 2018 and by last the Jair Bolsonaro from 2019 to 2020 (with special attention to the last one, the contemporary government). Our research is justified by Brazil’s potential to be a leading participant in the BRICS at many levels of this international cooperation. In this regard, the gap our research purpose to analyze is the positioning of Brazil towards BRICS in the 11 years we propose to investigate whether Brazil was a key member of BRICS during this period. In our research, we observe the key points of mentioned changes within the listed governments and analyze their reflection and influence on the global political-economic scenario. Further paying attention to how it reflected on the group, by investigating the image the group builds globally. The present research will be a bibliographic case study based on qualitative methods of research, composed of an introduction, two chapters and a conclusion.
dc.abstract.plpl
Niniejsze badanie ma na celu analizę wyników BRICS w globalnym scenariuszu polityczno-gospodarczym, zwracając uwagę na wyniki Brazylii w okresie 2010-2020. Mając to na uwadze, zwracamy szczególną uwagę na różne zmiany w rządzie i partiach politycznych Brazylii. Inicjacja od końca rządu Luisa Inácio w 2010 r., następnie dwa mandaty Dilmy Rousseff w latach 2011-2016, następnie rząd tymczasowy Michela Temera w latach 2016-2018 i wreszcie Jair Bolsonaro w latach 2019-2020 (ze szczególnym uwzględnieniem ostatni, współczesny rząd). Nasze badania są uzasadnione potencjałem Brazylii do bycia wiodącym uczestnikiem BRICS na wielu poziomach tej międzynarodowej współpracy. W związku z tym luka, którą nasz cel badawczy ma przeanalizować, to pozycja Brazylii wobec BRICS w ciągu 11 lat, które proponujemy zbadać, czy Brazylia była kluczowym członkiem BRICS w tym okresie. W naszych badaniach obserwujemy kluczowe punkty wspomnianych zmian w ramach wymienionych rządów oraz analizujemy ich odzwierciedlenie i wpływ na globalny scenariusz polityczno-gospodarczy. Dalsze zwracanie uwagi na to, jak odbiło się to na grupie, badając wizerunek, jaki grupa buduje na całym świecie. Niniejsze badanie będzie bibliograficznym studium przypadku opartym na jakościowych metodach badawczych, składającym się ze wstępu, dwóch rozdziałów i zakończenia.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Mach, Zdzisław - 130132
dc.contributor.authorpl
Justo Lins, João
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Bassoli, Matteo
dc.contributor.reviewerpl
Mach, Zdzisław - 130132
dc.date.accessioned
2022-10-06T21:45:55Z
dc.date.available
2022-10-06T21:45:55Z
dc.date.submittedpl
2022-10-05
dc.fieldofstudypl
European Studies
dc.identifier.apdpl
diploma-162231-288050
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301034
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
BRICS; Brazil; Global South;
dc.subject.plpl
BRICS; Brazylia; Globalne Południe;
dc.titlepl
The performance of BRICS on the global political-economic scenario: Analyzing Brazil participation from 2010 to 2020
dc.title.alternativepl
Wyniki BRICS dotyczące globalnego scenariusza polityczno-gospodarczego: Analiza udziału Brazylii w latach 2010-2020
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month

No access

No Thumbnail Available
Collections