Budowa morfologiczna główek plemników samców nornicy rudej w okresie ich aktywności rozrodczej.

master
dc.abstract.enThe aim of this study was to determine the age of bank voles males, in which they produce sperm of best quality. Morphological structure of sperm heads was taken as an index of sperm quality. Present study was undertaken on 1,5, 3-, 4- and 5-month-old males.The 4- and 5-mont-old animals produced the fewest sperm with abnormal heads. Their sperm is characterized by both the lowest proportion of spermatozoa with abnormal head structure on its top, in distal and acrosomal parts, as well as the lowest proportion of all inappropriate constructed heads. In sperm of prepubertal, 1,5-month-old males, the highest proportion of abnormal heads was notices. Three-month-old males are characterized by an intermediate proportion of abnormalities.Present results were compared with results obtained for 1,5-, 3-, 4- and 5-month-old bank vole males (Janicka, 2008, Krawul, 2010). Taking together, it can be concluded that the best sperm is produced by 3-5-month-old bank vole males. A very high proportion of abnormal sperm morphology in heads of 1.5-month-old males shows their lack of sexual maturity.pl
dc.abstract.plCelem pracy było określenie wieku samców nornicy rudej, w którym produkują plemniki najlepszej jakości. Jako wskaźnik jakości przyjęto budowę morfologiczną główek plemników. Badania prowadzono na 1,5-ra, 3-, 4-ro i 5-cio miesięcznych samcach. Najmniej nieprawidłowych plemników pod względem budowy morfologicznej główek produkują osobniki 4-ro i 5-cio miesięczne. Charakteryzują się one zarówno najmniejszą proporcją plemników o nieprawidłowej budowie główki w jej części szczytowej, dystalnej oraz akrosomalnej, jak również najniższą sumaryczną proporcją wszystkich nieprawidłowo zbudowanych główek męskich gamet. Natomiast najwięcej plemników o nieprawidłowej budowie morfologicznej główek mają najmłodsze przebadane, niedojrzałe płciowo, 1,5-ra miesięczne samce. Samce 3-miesięczne cechują się pośrednią proporcją nieprawidłowości między samcami 4-ro, 5-cio miesięcznymi, a 1,5-ra miesięcznymi. W celu porównania otrzymanych wyników z wynikami dotyczącymi jakościowych oraz ilościowych parametrów gamet, innych niż badane w prezentowanej pracy, posłużono się wynikami prezentowanymi w pracach magisterskich Joanny Janickiej (2008) i Natalii Krawul (2010). Po przeanalizowaniu wyników badań dwóch powyższych prac wnioskuję, iż do rozrodu najlepiej nadają się samce nornicy rudej w wieku 3-5 miesięcy. Bardzo wysoka proporcja plemników o nieprawidłowej budowie morfologicznej główek u samców 1,5-ra miesięcznych świadczy o ich braku dojrzałości płciowej.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorKruczek, Małgorzata - 129509 pl
dc.contributor.authorHaltman, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerStyrna, Józefa - 132138 pl
dc.contributor.reviewerKruczek, Małgorzata - 129509 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T17:58:37Z
dc.date.available2020-07-14T17:58:37Z
dc.date.submitted2011-07-01pl
dc.fieldofstudygenetyka i biologia rozrodupl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-54521-35676pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169515
dc.languagepolpl
dc.subject.enbank vole, sperm head, morphologypl
dc.subject.plnornica ruda, główka plemnika, morfologiapl
dc.titleBudowa morfologiczna główek plemników samców nornicy rudej w okresie ich aktywności rozrodczej.pl
dc.title.alternativeSpermatozoa heads abnormalities in reproductive active bank vole males.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study was to determine the age of bank voles males, in which they produce sperm of best quality. Morphological structure of sperm heads was taken as an index of sperm quality. Present study was undertaken on 1,5, 3-, 4- and 5-month-old males.The 4- and 5-mont-old animals produced the fewest sperm with abnormal heads. Their sperm is characterized by both the lowest proportion of spermatozoa with abnormal head structure on its top, in distal and acrosomal parts, as well as the lowest proportion of all inappropriate constructed heads. In sperm of prepubertal, 1,5-month-old males, the highest proportion of abnormal heads was notices. Three-month-old males are characterized by an intermediate proportion of abnormalities.Present results were compared with results obtained for 1,5-, 3-, 4- and 5-month-old bank vole males (Janicka, 2008, Krawul, 2010). Taking together, it can be concluded that the best sperm is produced by 3-5-month-old bank vole males. A very high proportion of abnormal sperm morphology in heads of 1.5-month-old males shows their lack of sexual maturity.
dc.abstract.plpl
Celem pracy było określenie wieku samców nornicy rudej, w którym produkują plemniki najlepszej jakości. Jako wskaźnik jakości przyjęto budowę morfologiczną główek plemników. Badania prowadzono na 1,5-ra, 3-, 4-ro i 5-cio miesięcznych samcach. Najmniej nieprawidłowych plemników pod względem budowy morfologicznej główek produkują osobniki 4-ro i 5-cio miesięczne. Charakteryzują się one zarówno najmniejszą proporcją plemników o nieprawidłowej budowie główki w jej części szczytowej, dystalnej oraz akrosomalnej, jak również najniższą sumaryczną proporcją wszystkich nieprawidłowo zbudowanych główek męskich gamet. Natomiast najwięcej plemników o nieprawidłowej budowie morfologicznej główek mają najmłodsze przebadane, niedojrzałe płciowo, 1,5-ra miesięczne samce. Samce 3-miesięczne cechują się pośrednią proporcją nieprawidłowości między samcami 4-ro, 5-cio miesięcznymi, a 1,5-ra miesięcznymi. W celu porównania otrzymanych wyników z wynikami dotyczącymi jakościowych oraz ilościowych parametrów gamet, innych niż badane w prezentowanej pracy, posłużono się wynikami prezentowanymi w pracach magisterskich Joanny Janickiej (2008) i Natalii Krawul (2010). Po przeanalizowaniu wyników badań dwóch powyższych prac wnioskuję, iż do rozrodu najlepiej nadają się samce nornicy rudej w wieku 3-5 miesięcy. Bardzo wysoka proporcja plemników o nieprawidłowej budowie morfologicznej główek u samców 1,5-ra miesięcznych świadczy o ich braku dojrzałości płciowej.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Kruczek, Małgorzata - 129509
dc.contributor.authorpl
Haltman, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Styrna, Józefa - 132138
dc.contributor.reviewerpl
Kruczek, Małgorzata - 129509
dc.date.accessioned
2020-07-14T17:58:37Z
dc.date.available
2020-07-14T17:58:37Z
dc.date.submittedpl
2011-07-01
dc.fieldofstudypl
genetyka i biologia rozrodu
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-54521-35676
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169515
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
bank vole, sperm head, morphology
dc.subject.plpl
nornica ruda, główka plemnika, morfologia
dc.titlepl
Budowa morfologiczna główek plemników samców nornicy rudej w okresie ich aktywności rozrodczej.
dc.title.alternativepl
Spermatozoa heads abnormalities in reproductive active bank vole males.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Katowice
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available