WERYFIKACJA MODELU MICHAELA LEITERA ZALEŻNOŚCI WYSTĘPUJĄCYCH MIĘDZY WYPALENIEM ZAWODOWYM A NIESTOSOWANIEM DO PRACY W GRUPIE ZAWODOWEJ NAUCZYCIELI

master
dc.abstract.enAs the paper’s title indicates its main goal is presenting the analysis of Michael Leiter’s model describing relations between burnout and work maladjustment on the basis of a research conducted among teachers. First chapter characterizes notions of stress and burnout, their symptoms, theoretical concepts and models. Second chapter introduces the characteristics of the studied people and the presentation of the research results. The research has been conducted using the AWS (Areas of Worklife Survey, Laiter, Maslach, 2004) questionnaire. The results have been based on the analysis of the main areas, where burnout symptoms appear. This paper contains the scope of information based on the factor analysis, as well as graphs and tables used in order to better present the topic at hand.pl
dc.abstract.plJak wskazuje temat pracy, głównym jej celem jest przedstawienie analizy modelu Michaela Leitera, opasującego zależności występujące pomiędzy wypaleniem zawodowym a niedostosowaniem do pracy, na podstawie badań przeprowadzonych w grupie zawodowej nauczycieli. W pierwszym rozdziale pracy zostało scharakteryzowane pojęcie stresu i wypalenia zawodowego, ich przejawy, teoretyczne koncepcje, modele oraz symptomy. W rozdziale drugim przedstawiono charakterystykę badanych osób oraz prezentacje dokonanych wyników badań. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o kwestionariusz AWS (Areas of Worklife Survey, Laiter, Maslach, 2004). Natomiast wyniki badań zostały oparte na analizie głównych obszarów, w których pojawią się oznaki wypalenia. W niniejszej pracy przedstawiono zakres informacji opierających się analizie czynnikowej, ujęć graficznych i tabelarycznych w celu lepszego zobrazowania omawianego zjawiska.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorMarek, Tadeusz - 102084 pl
dc.contributor.authorSowińska, Barbarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerŁącała, Zofia - 130067 pl
dc.contributor.reviewerMarek, Tadeusz - 102084 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T17:14:31Z
dc.date.available2020-07-24T17:14:31Z
dc.date.submitted2013-07-18pl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-75934-151222pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188634
dc.languagepolpl
dc.subject.enAWS – BMI - Leiter - Maslach - professional burnout - stresspl
dc.subject.plAWS – BMI – Leiter - Maslach - stres – wypalenie zawodowepl
dc.titleWERYFIKACJA MODELU MICHAELA LEITERA ZALEŻNOŚCI WYSTĘPUJĄCYCH MIĘDZY WYPALENIEM ZAWODOWYM A NIESTOSOWANIEM DO PRACY W GRUPIE ZAWODOWEJ NAUCZYCIELIpl
dc.title.alternativeThe validation of Michael Leiter’s model of relation between occupational burnout and maladjustment to work among the proffesional grup of teachers.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
As the paper’s title indicates its main goal is presenting the analysis of Michael Leiter’s model describing relations between burnout and work maladjustment on the basis of a research conducted among teachers. First chapter characterizes notions of stress and burnout, their symptoms, theoretical concepts and models. Second chapter introduces the characteristics of the studied people and the presentation of the research results. The research has been conducted using the AWS (Areas of Worklife Survey, Laiter, Maslach, 2004) questionnaire. The results have been based on the analysis of the main areas, where burnout symptoms appear. This paper contains the scope of information based on the factor analysis, as well as graphs and tables used in order to better present the topic at hand.
dc.abstract.plpl
Jak wskazuje temat pracy, głównym jej celem jest przedstawienie analizy modelu Michaela Leitera, opasującego zależności występujące pomiędzy wypaleniem zawodowym a niedostosowaniem do pracy, na podstawie badań przeprowadzonych w grupie zawodowej nauczycieli. W pierwszym rozdziale pracy zostało scharakteryzowane pojęcie stresu i wypalenia zawodowego, ich przejawy, teoretyczne koncepcje, modele oraz symptomy. W rozdziale drugim przedstawiono charakterystykę badanych osób oraz prezentacje dokonanych wyników badań. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o kwestionariusz AWS (Areas of Worklife Survey, Laiter, Maslach, 2004). Natomiast wyniki badań zostały oparte na analizie głównych obszarów, w których pojawią się oznaki wypalenia. W niniejszej pracy przedstawiono zakres informacji opierających się analizie czynnikowej, ujęć graficznych i tabelarycznych w celu lepszego zobrazowania omawianego zjawiska.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Marek, Tadeusz - 102084
dc.contributor.authorpl
Sowińska, Barbara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Łącała, Zofia - 130067
dc.contributor.reviewerpl
Marek, Tadeusz - 102084
dc.date.accessioned
2020-07-24T17:14:31Z
dc.date.available
2020-07-24T17:14:31Z
dc.date.submittedpl
2013-07-18
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-75934-151222
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188634
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
AWS – BMI - Leiter - Maslach - professional burnout - stress
dc.subject.plpl
AWS – BMI – Leiter - Maslach - stres – wypalenie zawodowe
dc.titlepl
WERYFIKACJA MODELU MICHAELA LEITERA ZALEŻNOŚCI WYSTĘPUJĄCYCH MIĘDZY WYPALENIEM ZAWODOWYM A NIESTOSOWANIEM DO PRACY W GRUPIE ZAWODOWEJ NAUCZYCIELI
dc.title.alternativepl
The validation of Michael Leiter’s model of relation between occupational burnout and maladjustment to work among the proffesional grup of teachers.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Nowy Dwor Mazowiecki
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdynia
1
Stalowa Wola
1

No access

No Thumbnail Available