Analiza rynku praw do transmisji widowisk piłkarskich w telewizji na przykładzie sprzedaży praw medialnych do T-Mobile Ekstraklasy

master
dc.abstract.enThe aim of this dissetation is the description and analysis of the market of the rights to broadcast the T-Mobile Ekstraklasa matches, as well as the answer to the question: is it the televisions that divide and rule on such market? The media product of T-Mobile Ekstraklasa games, Ekstraklasa S.A. company (holder of the rights) and TV broadcasters interested in buying rights will be presented in detail. Solutions used on the market have been analyzed with SWOT matrix, which has shown potential opportunities and threats.The market of the media rights to T-Mobile Ekstraklasa is mature, and the rights have constantly found their purchasers, ready to pay 100 million zlotys for one season. SWOT analysis has shown that the strongest side of the market is centralization of the rights and uniform standards for all football clubs, whereas the weakest side is the domination of nc+ and low sport level of the football clubs. The advantage of potential threats over opportunities is alarming for the development of the market. The most important threat is the consolidation of the television market, thanks to which the football clubs may extort the reduction of the prices of the rights and the protest of the bigger clubs, which prefer obtaining higher profits from the rights. The main opportunity concerning the market of the rights is a large group of digital TV subscribers, who select offers depending on whether they have or have not the rights to T-Mobile Ekstraklasa. Introducing a new sport TV channel, which could change the lineup – eg. Ekstraklasa TV – may become another opportunity.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest opis i analiza rynku praw do transmisji meczów piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasy oraz odpowiedź na pytanie: czy to telewizje rządzą i dzielą na rynku? Szczegółowo zaprezentowano produkt medialny jakim są rozgrywki T-Mobile Ekstraklasy; spółkę Ekstraklasa S.A., która jest dysponentem praw oraz nadawców telewizyjnych, zainteresowanych ich zakupem. Rozwiązania stosowane na rynku zostały poddane analizie SWOT, która pokazała potencjalne szanse i zagrożenia. Rynek praw medialnych do T-Mobile Ekstraklasy jest rynkiem dojrzałym, a prawa do pokazywania meczów nieprzerwanie znajdują nabywców, którzy gotowi są płacić za ich zakup ponad 100 milionów złotych za sezon. Przeprowadzona analiza SWOT pokazała, że najmocniejszą stroną rynku jest: centralizacja praw i jednolite standardy dla wszystkich klubów. Najsłabszą stroną natomiast jest: dominacja nc+ na rynku oraz niski poziom sportowy klubów. Niepokojąca dla rozwoju rynku jest przewaga potencjalnych zagrożeń nad szansami. Głównego zagrożenia należy upatrywać w dalszej konsolidacji rynku telewizyjnego, dzięki której telewizję mogą wymusić obniżkę ceny praw medialnych oraz w buncie największych klubów, chcących z tytułu praw czerpać większe wpływy. Szansą dla dalszego rozwoju rynku jest natomiast liczna grupa abonentów telewizji cyfrowych, dla której decydujący wpływ przy wyborze oferty, ma to, który z nich posiada prawa do T-Mobile Ekstraklasy. Dodatkową szansę dostrzega się również w ewentualnym pojawieniu się na rynku nowego kanału sportowego - np. Ekstraklasa TV - który zmieniłby układ sił.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorTargosz, Radosław - 200568 pl
dc.contributor.authorKról, Łukaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.contributor.reviewerTargosz, Radosław - 200568 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T18:02:21Z
dc.date.available2020-07-24T18:02:21Z
dc.date.submitted2013-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-76776-95428pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189380
dc.languagepolpl
dc.subject.enEKSTRAKLASA – MARKET – MEDIA RIGHTS – SPORTS SHOW – TELEVISIONpl
dc.subject.plEKSTRAKLASA – PRAWA MEDIALNE – RYNEK – TELEWIZJA – WIDOWISKO SPORTOWEpl
dc.titleAnaliza rynku praw do transmisji widowisk piłkarskich w telewizji na przykładzie sprzedaży praw medialnych do T-Mobile Ekstraklasypl
dc.title.alternativeAnalysis of the market of the rights to broadcast football events, based on sales of media rights of the T-Mobile Ekstraklasapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this dissetation is the description and analysis of the market of the rights to broadcast the T-Mobile Ekstraklasa matches, as well as the answer to the question: is it the televisions that divide and rule on such market? The media product of T-Mobile Ekstraklasa games, Ekstraklasa S.A. company (holder of the rights) and TV broadcasters interested in buying rights will be presented in detail. Solutions used on the market have been analyzed with SWOT matrix, which has shown potential opportunities and threats.The market of the media rights to T-Mobile Ekstraklasa is mature, and the rights have constantly found their purchasers, ready to pay 100 million zlotys for one season. SWOT analysis has shown that the strongest side of the market is centralization of the rights and uniform standards for all football clubs, whereas the weakest side is the domination of nc+ and low sport level of the football clubs. The advantage of potential threats over opportunities is alarming for the development of the market. The most important threat is the consolidation of the television market, thanks to which the football clubs may extort the reduction of the prices of the rights and the protest of the bigger clubs, which prefer obtaining higher profits from the rights. The main opportunity concerning the market of the rights is a large group of digital TV subscribers, who select offers depending on whether they have or have not the rights to T-Mobile Ekstraklasa. Introducing a new sport TV channel, which could change the lineup – eg. Ekstraklasa TV – may become another opportunity.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest opis i analiza rynku praw do transmisji meczów piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasy oraz odpowiedź na pytanie: czy to telewizje rządzą i dzielą na rynku? Szczegółowo zaprezentowano produkt medialny jakim są rozgrywki T-Mobile Ekstraklasy; spółkę Ekstraklasa S.A., która jest dysponentem praw oraz nadawców telewizyjnych, zainteresowanych ich zakupem. Rozwiązania stosowane na rynku zostały poddane analizie SWOT, która pokazała potencjalne szanse i zagrożenia. Rynek praw medialnych do T-Mobile Ekstraklasy jest rynkiem dojrzałym, a prawa do pokazywania meczów nieprzerwanie znajdują nabywców, którzy gotowi są płacić za ich zakup ponad 100 milionów złotych za sezon. Przeprowadzona analiza SWOT pokazała, że najmocniejszą stroną rynku jest: centralizacja praw i jednolite standardy dla wszystkich klubów. Najsłabszą stroną natomiast jest: dominacja nc+ na rynku oraz niski poziom sportowy klubów. Niepokojąca dla rozwoju rynku jest przewaga potencjalnych zagrożeń nad szansami. Głównego zagrożenia należy upatrywać w dalszej konsolidacji rynku telewizyjnego, dzięki której telewizję mogą wymusić obniżkę ceny praw medialnych oraz w buncie największych klubów, chcących z tytułu praw czerpać większe wpływy. Szansą dla dalszego rozwoju rynku jest natomiast liczna grupa abonentów telewizji cyfrowych, dla której decydujący wpływ przy wyborze oferty, ma to, który z nich posiada prawa do T-Mobile Ekstraklasy. Dodatkową szansę dostrzega się również w ewentualnym pojawieniu się na rynku nowego kanału sportowego - np. Ekstraklasa TV - który zmieniłby układ sił.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Targosz, Radosław - 200568
dc.contributor.authorpl
Król, Łukasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.contributor.reviewerpl
Targosz, Radosław - 200568
dc.date.accessioned
2020-07-24T18:02:21Z
dc.date.available
2020-07-24T18:02:21Z
dc.date.submittedpl
2013-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-76776-95428
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189380
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
EKSTRAKLASA – MARKET – MEDIA RIGHTS – SPORTS SHOW – TELEVISION
dc.subject.plpl
EKSTRAKLASA – PRAWA MEDIALNE – RYNEK – TELEWIZJA – WIDOWISKO SPORTOWE
dc.titlepl
Analiza rynku praw do transmisji widowisk piłkarskich w telewizji na przykładzie sprzedaży praw medialnych do T-Mobile Ekstraklasy
dc.title.alternativepl
Analysis of the market of the rights to broadcast football events, based on sales of media rights of the T-Mobile Ekstraklasa
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Poznan
5
Warsaw
3
Wroclaw
3
Boardman
1
Częstochowa
1
Dalki
1
Dublin
1
Gdansk
1
Rzeszów
1
Sierpc
1

No access

No Thumbnail Available