"Umowa zlecenie a umowa o pracę"

master
dc.abstract.enWork can be provided on the basis of contracts belonging to different branches of law. This is due to the autonomy of the parties to legal relations, so necessary in the era of market economy. The current practice of socio-economic development shows a significant increase in the occurrence of subemployment forms of establishing labor relations. The greatest interest is primarily aimed at purchase agreements and contracts. They are used more often, especially in order to "circumvent" the rights to numerous employment guarantees provided by labour laws. This phenomenon is not a friendly employment, and therefore deserves the opposition of the environment, especially since the scale of the phenomenon is growing, and there is a lack of instruments to prevent it. The main objective of this paper is to present both the employment relationship, derived from the provisions of the Labour Code, as well as a civil contract based on the selected contract orders, and compare their key elements. This paper consists of four chapters. In the first chapter the employment has been discussed and its listed characteristics. The second chapter explains how to properly conclude a contract of employment as set rigid framework of the Labour Code, and pay particular attention to the correctness of the contents. The third chapter lays special emphasis on considering the elements of the contract orders, which being an example of a civil contract, shall be governed by the Civil Code. The fourth chapter attempts to explain the specific contract of mandate by establishing the most important components of its content.pl
dc.abstract.plPraca może być świadczona na podstawie umów należących do różnych gałęzi prawa. Wynika to z autonomii stron stosunku prawnego, tak niezbędnej w dobie gospodarki rynkowej. Bieżąca praktyka życia społeczno-gospodarczego wykazuje znaczne zwiększenie występowania pozapracowniczych form nawiązywania stosunków zatrudnienia. Największe zainteresowanie zmierza przede wszystkim w kierunku umów zlecenia i umów o dzieło. Wykorzystuje się je coraz częściej, szczególnie w celu „obejścia” uprawnień do licznych gwarancji pracowniczych, które przewidują przepisy prawa pracy. Zjawisko to nie należy do przyjaznych zatrudnieniu, dlatego zasługuje na sprzeciw środowiska, zwłaszcza, że skala zjawiska rośnie i brak jest instrumentów, aby temu zapobiec. Głównym celem prezentowanej pracy jest przedstawienie zarówno stosunku pracy, wywodzącego się z przepisów kodeksu pracy, jak również umowy cywilnoprawnej na podstawie wybranej umowy zlecenia, a także porównanie ich najważniejszych elementów. Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale został omówiony stosunek pracy oraz wyszczególnione jego charakterystyczne cechy. Rozważania drugiego rozdziału wyjaśniają jak w prawidłowy sposób zawiera się umowę o pracę, określoną sztywnymi ramami kodeksu pracy, a także zwracają szczególną uwagę na poprawność jej zawartości treściowej. Rozdział trzeci kładzie wyjątkowy nacisk na rozważenie elementów umowy zlecenia, która będąc przykładem umowy cywilnoprawnej, regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego. W czwartym rozdziale podjęto próbę wyjaśnienia specyfiki umowy zlecenia poprzez ustalenie najważniejszych składników jej treści.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSobczyk, Arkadiusz - 131963 pl
dc.contributor.authorSzczepanik, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMitrus, Leszek - 130676 pl
dc.contributor.reviewerSobczyk, Arkadiusz - 131963 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T19:28:28Z
dc.date.available2020-07-24T19:28:28Z
dc.date.submitted2013-09-25pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-78294-67404pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190725
dc.languagepolpl
dc.subject.enemployment agreement - contact order - civil law agreement - employmentpl
dc.subject.plumowa o pracę - umowa zlecenie - umowa cywilnoprawna - stosunek pracypl
dc.title"Umowa zlecenie a umowa o pracę"pl
dc.title.alternativeThe contract order versus employment agreementpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Work can be provided on the basis of contracts belonging to different branches of law. This is due to the autonomy of the parties to legal relations, so necessary in the era of market economy. The current practice of socio-economic development shows a significant increase in the occurrence of subemployment forms of establishing labor relations. The greatest interest is primarily aimed at purchase agreements and contracts. They are used more often, especially in order to "circumvent" the rights to numerous employment guarantees provided by labour laws. This phenomenon is not a friendly employment, and therefore deserves the opposition of the environment, especially since the scale of the phenomenon is growing, and there is a lack of instruments to prevent it. The main objective of this paper is to present both the employment relationship, derived from the provisions of the Labour Code, as well as a civil contract based on the selected contract orders, and compare their key elements. This paper consists of four chapters. In the first chapter the employment has been discussed and its listed characteristics. The second chapter explains how to properly conclude a contract of employment as set rigid framework of the Labour Code, and pay particular attention to the correctness of the contents. The third chapter lays special emphasis on considering the elements of the contract orders, which being an example of a civil contract, shall be governed by the Civil Code. The fourth chapter attempts to explain the specific contract of mandate by establishing the most important components of its content.
dc.abstract.plpl
Praca może być świadczona na podstawie umów należących do różnych gałęzi prawa. Wynika to z autonomii stron stosunku prawnego, tak niezbędnej w dobie gospodarki rynkowej. Bieżąca praktyka życia społeczno-gospodarczego wykazuje znaczne zwiększenie występowania pozapracowniczych form nawiązywania stosunków zatrudnienia. Największe zainteresowanie zmierza przede wszystkim w kierunku umów zlecenia i umów o dzieło. Wykorzystuje się je coraz częściej, szczególnie w celu „obejścia” uprawnień do licznych gwarancji pracowniczych, które przewidują przepisy prawa pracy. Zjawisko to nie należy do przyjaznych zatrudnieniu, dlatego zasługuje na sprzeciw środowiska, zwłaszcza, że skala zjawiska rośnie i brak jest instrumentów, aby temu zapobiec. Głównym celem prezentowanej pracy jest przedstawienie zarówno stosunku pracy, wywodzącego się z przepisów kodeksu pracy, jak również umowy cywilnoprawnej na podstawie wybranej umowy zlecenia, a także porównanie ich najważniejszych elementów. Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale został omówiony stosunek pracy oraz wyszczególnione jego charakterystyczne cechy. Rozważania drugiego rozdziału wyjaśniają jak w prawidłowy sposób zawiera się umowę o pracę, określoną sztywnymi ramami kodeksu pracy, a także zwracają szczególną uwagę na poprawność jej zawartości treściowej. Rozdział trzeci kładzie wyjątkowy nacisk na rozważenie elementów umowy zlecenia, która będąc przykładem umowy cywilnoprawnej, regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego. W czwartym rozdziale podjęto próbę wyjaśnienia specyfiki umowy zlecenia poprzez ustalenie najważniejszych składników jej treści.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sobczyk, Arkadiusz - 131963
dc.contributor.authorpl
Szczepanik, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Mitrus, Leszek - 130676
dc.contributor.reviewerpl
Sobczyk, Arkadiusz - 131963
dc.date.accessioned
2020-07-24T19:28:28Z
dc.date.available
2020-07-24T19:28:28Z
dc.date.submittedpl
2013-09-25
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-78294-67404
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190725
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
employment agreement - contact order - civil law agreement - employment
dc.subject.plpl
umowa o pracę - umowa zlecenie - umowa cywilnoprawna - stosunek pracy
dc.titlepl
"Umowa zlecenie a umowa o pracę"
dc.title.alternativepl
The contract order versus employment agreement
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
278
Views per month
Views per city
Warsaw
42
Poznan
22
Wroclaw
19
Krakow
18
Bialystok
15
Gdansk
14
Katowice
11
Lodz
10
Gmina Poddębice
5
Lublin
5

No access

No Thumbnail Available