Zróżnicowanie regionalne japońskich zaimków pierwszoosobowych.

master
dc.abstract.enThe thesis constitutes a comprehensive description of the regional variations of the Japanese first-person pronouns and analyses the origins of the discrepancies between neighbouring dialects and common language. The thesis also includes the analysis of their distribution on the geolinguistic map of Japan. The first part, based on publications regarding Japanese dialects, juxtaposes local variations of both dialectal and common first-person pronouns and attempts to analyse the origins of phonetic, grammatical, lexical and semantic-pragmatic dissimilarities. It also describes linguistic tendencies characteristic for different parts of Japan on the level of first-person pronouns. The following part, based on the conducted survey, depicts the recent changes in the usage and perception of first-person pronouns in Fukuoka. The thesis confirms the abundance of local variations of the Japanese first-person pronouns and proves the strong influence of the common language on the regional Japanese language of the local economic centres and the strong susceptibility of pronouns to the influences of other dialects. Furthermore, the thesis proves that on the pronoun level, gender differences, although visible, on the whole country scale are not a dominant tendency.pl
dc.abstract.plPraca całościowo charakteryzuje regionalne wariacje japońskich zaimków pierwszej osoby i analizuje genezę poszczególnych różnic w stosunku do języka powszechnego czy sąsiadujących języków regionalnych oraz ich rozmieszczenie na mapie geolingwistycznej Japonii. Pierwsza część, oparta na publikacjach dotyczących japońskich dialektów, zestawia funkcjonujące współcześnie lokalne wariacje zarówno dialektalnych, jak i ogólnokrajowych zaimków i podejmuje próbę analizy genezy fonetycznych, gramatycznych, leksykalnych i semantyczno-pragmatycznych odmienności; przedstawia również tendencje pojawiające się na poziomie zaimków w poszczególnych regionach. Druga część, oparta na przeprowadzonej ankiecie, nakreśla najnowsze zmiany, jakie zaszły w użyciu i postrzeganiu zaimków pierwszej osoby w prefekturze Fukuoka.Praca potwierdza bogactwo lokalnych wariacji zaimków pierwszoosobowych; dowodzi również znacznego wpływu języka powszechnego na język regionalny lokalnych centrów kulturowych i gospodarczych. Udowadnia także silną podatność zaimków na oddziaływanie innych dialektów i języków regionalnych. Wykazuje ponadto, że pomimo wciąż silnie odczuwanego podziału ról w społeczeństwie japońskim i wyraźnych różnic w języku obu płci widocznych w mediach, w języku regionalnym w skali ogólnokrajowej różnice te na poziomie zaimkowym, choć wyraźnie widoczne, nie są tendencją dominującą.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorMajtczak, Tomasz - 130227 pl
dc.contributor.authorNiedziałek, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerMajtczak, Tomasz - 130227 pl
dc.contributor.reviewerHuszcza, Romuald - 128362 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T08:24:36Z
dc.date.available2020-07-24T08:24:36Z
dc.date.submitted2012-07-11pl
dc.fieldofstudyfilologia orientalna - japonistykapl
dc.identifier.apddiploma-67034-10014pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180462
dc.languagepolpl
dc.subject.enFIRST-PERSON PRONOUNS, FUKUOKA DIALECT, JAPANESE DIALECTS, LINGUISTIC GENDER DIFFERENCESpl
dc.subject.plDIALEKTY JAPOŃSKIE, DIALEKT FUKUOKI, GENDEROWE RÓŻNICE JĘZYKOWE, ZAIMKI PIERWSZOOSOBOWEpl
dc.titleZróżnicowanie regionalne japońskich zaimków pierwszoosobowych.pl
dc.title.alternativeRegional diversity of the Japanese first-person pronouns.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis constitutes a comprehensive description of the regional variations of the Japanese first-person pronouns and analyses the origins of the discrepancies between neighbouring dialects and common language. The thesis also includes the analysis of their distribution on the geolinguistic map of Japan. The first part, based on publications regarding Japanese dialects, juxtaposes local variations of both dialectal and common first-person pronouns and attempts to analyse the origins of phonetic, grammatical, lexical and semantic-pragmatic dissimilarities. It also describes linguistic tendencies characteristic for different parts of Japan on the level of first-person pronouns. The following part, based on the conducted survey, depicts the recent changes in the usage and perception of first-person pronouns in Fukuoka. The thesis confirms the abundance of local variations of the Japanese first-person pronouns and proves the strong influence of the common language on the regional Japanese language of the local economic centres and the strong susceptibility of pronouns to the influences of other dialects. Furthermore, the thesis proves that on the pronoun level, gender differences, although visible, on the whole country scale are not a dominant tendency.
dc.abstract.plpl
Praca całościowo charakteryzuje regionalne wariacje japońskich zaimków pierwszej osoby i analizuje genezę poszczególnych różnic w stosunku do języka powszechnego czy sąsiadujących języków regionalnych oraz ich rozmieszczenie na mapie geolingwistycznej Japonii. Pierwsza część, oparta na publikacjach dotyczących japońskich dialektów, zestawia funkcjonujące współcześnie lokalne wariacje zarówno dialektalnych, jak i ogólnokrajowych zaimków i podejmuje próbę analizy genezy fonetycznych, gramatycznych, leksykalnych i semantyczno-pragmatycznych odmienności; przedstawia również tendencje pojawiające się na poziomie zaimków w poszczególnych regionach. Druga część, oparta na przeprowadzonej ankiecie, nakreśla najnowsze zmiany, jakie zaszły w użyciu i postrzeganiu zaimków pierwszej osoby w prefekturze Fukuoka.Praca potwierdza bogactwo lokalnych wariacji zaimków pierwszoosobowych; dowodzi również znacznego wpływu języka powszechnego na język regionalny lokalnych centrów kulturowych i gospodarczych. Udowadnia także silną podatność zaimków na oddziaływanie innych dialektów i języków regionalnych. Wykazuje ponadto, że pomimo wciąż silnie odczuwanego podziału ról w społeczeństwie japońskim i wyraźnych różnic w języku obu płci widocznych w mediach, w języku regionalnym w skali ogólnokrajowej różnice te na poziomie zaimkowym, choć wyraźnie widoczne, nie są tendencją dominującą.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Majtczak, Tomasz - 130227
dc.contributor.authorpl
Niedziałek, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Majtczak, Tomasz - 130227
dc.contributor.reviewerpl
Huszcza, Romuald - 128362
dc.date.accessioned
2020-07-24T08:24:36Z
dc.date.available
2020-07-24T08:24:36Z
dc.date.submittedpl
2012-07-11
dc.fieldofstudypl
filologia orientalna - japonistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-67034-10014
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180462
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
FIRST-PERSON PRONOUNS, FUKUOKA DIALECT, JAPANESE DIALECTS, LINGUISTIC GENDER DIFFERENCES
dc.subject.plpl
DIALEKTY JAPOŃSKIE, DIALEKT FUKUOKI, GENDEROWE RÓŻNICE JĘZYKOWE, ZAIMKI PIERWSZOOSOBOWE
dc.titlepl
Zróżnicowanie regionalne japońskich zaimków pierwszoosobowych.
dc.title.alternativepl
Regional diversity of the Japanese first-person pronouns.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Aracaju
1
Dublin
1
Paris
1
Poznan
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available