Personal greenwashing. Relacja kreowania proekologicznego wizerunku w mediach społecznościowych z rzeczywistością

licenciate
dc.abstract.enPopularizing knowledge about sustainable development on social media may or may not be effective. The aim of the diploma work was to investigate whether creating the trend of being "eco" translates into actual actions of the audience of “green” communication. For the purposes of the study, the term "personal greenwashing" is being introduced, which is a combination of a practice called greenwashing with online personal branding. Interviews were conducted, as well as a survey on a group of 57 respondents selected on the basis of a covert observation. It turns out that the majority of people creating a pro-ecological image actually take up challenges and implement ecological habits in their everyday life. From the conducted research, it can be concluded that the virtual image complements the real "me" and does not oppose it: real and network identities complement each other rather than are contrasted in the user's mind as alternative identities.pl
dc.abstract.plPopularyzacja w mediach społecznościowych wiedzy o zrównoważonym rozwoju może, ale nie musi być skuteczna. Celem niniejszej pracy było zbadanie, czy kreowanie trendu bycia „eko” przekłada się na rzeczywiste działania odbiorców komunikacji z tym związanej. Na potrzeby badania zostało wprowadzone pojęcie „personal greenwashing”, będące połączeniem praktyki zwanej greenwashingiem z kreowaniem wizerunku w Internecie (online personal branding). Zostały przeprowadzone wywiady, a także badania ankietowe na grupie liczącej 57 respondentów, którzy zostali starannie wybrani na podstawie wniosków z obserwacji niejawnej. Okazuje się, że większość osób kreujących proekologiczny wizerunek rzeczywiście podejmuje wyzwania i wdraża nawyki ekologiczne w codziennym życiu. Z przeprowadzonych badań można wywnioskować, że wirtualny obraz uzupełnia prawdziwe „ja”, a nie stoi do niego w opozycji: tożsamości rzeczywiste i sieciowe raczej wzajemnie się uzupełniają niż są przeciwstawiane sobie w umyśle użytkownika jako tożsamości alternatywne.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorPałasz, Michałpl
dc.contributor.authorGavrylenko, Mariyapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPałasz, Michałpl
dc.contributor.reviewerGóral, Annapl
dc.date.accessioned2020-10-25T23:04:22Z
dc.date.available2020-10-25T23:04:22Z
dc.date.submitted2020-10-23pl
dc.fieldofstudyzarządzanie mediamipl
dc.identifier.apddiploma-140494-246301pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251204
dc.languagepolpl
dc.subject.engreenwashing, personal greenwashing, online personal branding, sustainable developmentpl
dc.subject.plgreenwashing, personal greenwashing, kreowanie wizerunku w Internecie, zrównoważony rozwójpl
dc.titlePersonal greenwashing. Relacja kreowania proekologicznego wizerunku w mediach społecznościowych z rzeczywistościąpl
dc.title.alternativePersonal greenwashing. The relationship between creating an ecological image on social media with reality.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Popularizing knowledge about sustainable development on social media may or may not be effective. The aim of the diploma work was to investigate whether creating the trend of being "eco" translates into actual actions of the audience of “green” communication. For the purposes of the study, the term "personal greenwashing" is being introduced, which is a combination of a practice called greenwashing with online personal branding. Interviews were conducted, as well as a survey on a group of 57 respondents selected on the basis of a covert observation. It turns out that the majority of people creating a pro-ecological image actually take up challenges and implement ecological habits in their everyday life. From the conducted research, it can be concluded that the virtual image complements the real "me" and does not oppose it: real and network identities complement each other rather than are contrasted in the user's mind as alternative identities.
dc.abstract.plpl
Popularyzacja w mediach społecznościowych wiedzy o zrównoważonym rozwoju może, ale nie musi być skuteczna. Celem niniejszej pracy było zbadanie, czy kreowanie trendu bycia „eko” przekłada się na rzeczywiste działania odbiorców komunikacji z tym związanej. Na potrzeby badania zostało wprowadzone pojęcie „personal greenwashing”, będące połączeniem praktyki zwanej greenwashingiem z kreowaniem wizerunku w Internecie (online personal branding). Zostały przeprowadzone wywiady, a także badania ankietowe na grupie liczącej 57 respondentów, którzy zostali starannie wybrani na podstawie wniosków z obserwacji niejawnej. Okazuje się, że większość osób kreujących proekologiczny wizerunek rzeczywiście podejmuje wyzwania i wdraża nawyki ekologiczne w codziennym życiu. Z przeprowadzonych badań można wywnioskować, że wirtualny obraz uzupełnia prawdziwe „ja”, a nie stoi do niego w opozycji: tożsamości rzeczywiste i sieciowe raczej wzajemnie się uzupełniają niż są przeciwstawiane sobie w umyśle użytkownika jako tożsamości alternatywne.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Pałasz, Michał
dc.contributor.authorpl
Gavrylenko, Mariya
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Pałasz, Michał
dc.contributor.reviewerpl
Góral, Anna
dc.date.accessioned
2020-10-25T23:04:22Z
dc.date.available
2020-10-25T23:04:22Z
dc.date.submittedpl
2020-10-23
dc.fieldofstudypl
zarządzanie mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-140494-246301
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251204
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
greenwashing, personal greenwashing, online personal branding, sustainable development
dc.subject.plpl
greenwashing, personal greenwashing, kreowanie wizerunku w Internecie, zrównoważony rozwój
dc.titlepl
Personal greenwashing. Relacja kreowania proekologicznego wizerunku w mediach społecznościowych z rzeczywistością
dc.title.alternativepl
Personal greenwashing. The relationship between creating an ecological image on social media with reality.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
48
Views per month
Views per city
Warsaw
17
Krakow
7
Wroclaw
5
Poznan
2
Sieradz
2
Zielonki
2
Boardman
1
Coventry
1
Czechowice-Dziedzice
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available