Nowe aspekty kalibracji analitycznej w spektrofotometrycznym oznaczaniu kwasowości win

master
dc.abstract.enIn this work a flow system to determine total acidity in wines with spectrophotometric detection is described. The method is based on the reaction of the acidic analytes with a solution of bromothymol blue and measuring the absorbance at a wavelength 615 nm. During the analysis of wines in proposed system the combined interference effect occurs, which is probably associated with the color of wines and the presence of other substances in them and cause an understatement of the results. In order to obtain accurate values of acidity different calibration approaches were used. Conventional extrapolative method with parabolic function fitting allows to compensate multiplicative effects. By using the H – point calibration method, also compensation of additive interference effect is possible, but this method can be applied only for determination of acidity in white and rose wines and the analytical results have lower precision. Different calibration approach, related to the inclusion of the signal from the color of the wine and wine mixed with a buffer allows for the accurate and precise determination of acidity in all tested wines, regardless of their color. The developed method provides a much shorter measurement time and lower consumption of reagents in comparison with potentiometric titration, which is a standard procedure used to determine acidity in wines.pl
dc.abstract.plW ramach pracy zestawiono układ przepływowy do oznaczania całkowitej kwasowości w winach z detekcją spektrofotometryczną. Metoda bazuje na reakcji kwasowych analitów z roztworem błękitu bromotymolowego i pomiarach absorbancji przy długości fali 615 nm. W układzie podczas badania win występuje złożony efekt interferencyjny, związany z barwą win oraz obecnością w nich innych substancji, powodujący zaniżenie otrzymywanych wyników. W celu otrzymania dokładnych wartości kwasowości zastosowano kilka różnych podejść kalibracyjnych. Konwencjonalna metoda ekstrapolacyjna z dopasowaniem wielomianowym pozwala na kompensację efektów multiplikatywnych. Dzięki zastosowaniu metody ekstrapolacyjnej punktu H możliwa jest kompensacja również interferencyjnego efektu addytywnego, jednak za pomocą tej metody oznaczać można kwasowość tylko w winach różowych i białych z wyłączeniem win czerwonych, a wyniki cechują się niższą precyzją. Inne podejście kalibracyjne, związane z uwzględnieniem sygnału pochodzącego od barwy wina i wina zmieszanego z buforem, pozwoliło na dokładne i precyzyjne oznaczenie kwasowości we wszystkich badanych winach niezależnie od ich barwy. Opracowaną metodę cechuje znacznie krótszy czas pomiaru i mniejsze zużycie odczynników w porównaniu z miareczkowaniem potencjometrycznym, czyli metodą standardowo wykorzystywaną do wykonania oznaczeń kwasowości.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorWieczorek, Marcin - 160176 pl
dc.contributor.authorKasperek, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerWieczorek, Marcin - 160176 pl
dc.contributor.reviewerKościelniak, Paweł - 129217 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:13:54Z
dc.date.available2020-07-26T11:13:54Z
dc.date.submitted2015-06-19pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-94215-127234pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201841
dc.languagepolpl
dc.subject.encalibration; flow analysis; acidity; winespl
dc.subject.plkalibracja; analiza przepływowa; kwasowość winpl
dc.titleNowe aspekty kalibracji analitycznej w spektrofotometrycznym oznaczaniu kwasowości winpl
dc.title.alternativeNew aspects of analytical calibration in spectrophotometric determination of acidity in winespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this work a flow system to determine total acidity in wines with spectrophotometric detection is described. The method is based on the reaction of the acidic analytes with a solution of bromothymol blue and measuring the absorbance at a wavelength 615 nm. During the analysis of wines in proposed system the combined interference effect occurs, which is probably associated with the color of wines and the presence of other substances in them and cause an understatement of the results. In order to obtain accurate values of acidity different calibration approaches were used. Conventional extrapolative method with parabolic function fitting allows to compensate multiplicative effects. By using the H – point calibration method, also compensation of additive interference effect is possible, but this method can be applied only for determination of acidity in white and rose wines and the analytical results have lower precision. Different calibration approach, related to the inclusion of the signal from the color of the wine and wine mixed with a buffer allows for the accurate and precise determination of acidity in all tested wines, regardless of their color. The developed method provides a much shorter measurement time and lower consumption of reagents in comparison with potentiometric titration, which is a standard procedure used to determine acidity in wines.
dc.abstract.plpl
W ramach pracy zestawiono układ przepływowy do oznaczania całkowitej kwasowości w winach z detekcją spektrofotometryczną. Metoda bazuje na reakcji kwasowych analitów z roztworem błękitu bromotymolowego i pomiarach absorbancji przy długości fali 615 nm. W układzie podczas badania win występuje złożony efekt interferencyjny, związany z barwą win oraz obecnością w nich innych substancji, powodujący zaniżenie otrzymywanych wyników. W celu otrzymania dokładnych wartości kwasowości zastosowano kilka różnych podejść kalibracyjnych. Konwencjonalna metoda ekstrapolacyjna z dopasowaniem wielomianowym pozwala na kompensację efektów multiplikatywnych. Dzięki zastosowaniu metody ekstrapolacyjnej punktu H możliwa jest kompensacja również interferencyjnego efektu addytywnego, jednak za pomocą tej metody oznaczać można kwasowość tylko w winach różowych i białych z wyłączeniem win czerwonych, a wyniki cechują się niższą precyzją. Inne podejście kalibracyjne, związane z uwzględnieniem sygnału pochodzącego od barwy wina i wina zmieszanego z buforem, pozwoliło na dokładne i precyzyjne oznaczenie kwasowości we wszystkich badanych winach niezależnie od ich barwy. Opracowaną metodę cechuje znacznie krótszy czas pomiaru i mniejsze zużycie odczynników w porównaniu z miareczkowaniem potencjometrycznym, czyli metodą standardowo wykorzystywaną do wykonania oznaczeń kwasowości.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Wieczorek, Marcin - 160176
dc.contributor.authorpl
Kasperek, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Wieczorek, Marcin - 160176
dc.contributor.reviewerpl
Kościelniak, Paweł - 129217
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:13:54Z
dc.date.available
2020-07-26T11:13:54Z
dc.date.submittedpl
2015-06-19
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-94215-127234
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201841
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
calibration; flow analysis; acidity; wines
dc.subject.plpl
kalibracja; analiza przepływowa; kwasowość win
dc.titlepl
Nowe aspekty kalibracji analitycznej w spektrofotometrycznym oznaczaniu kwasowości win
dc.title.alternativepl
New aspects of analytical calibration in spectrophotometric determination of acidity in wines
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Wroclaw
6
Płock
2
Dublin
1
Gdynia
1
Krakow
1
Sieradz
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available