Demokratyczne, ekonomiczne i społeczne motywy migracji młodych Polaków po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii

licenciate
dc.abstract.enThe theme of this bachelor thesis are motives of migrations of young Poles after Polish accession to the European Union in 2004, with particular emphasis on Great Britain. The first chapter shows the overall issues of migration, defines its concept. External migrations has been divided by this criteria: reason of migration, purpose of migration, duration of migration and its legality. The second chapter presents issues of migration policy of the European Union and the issue of the migration crisis from September 2015. There is also the specificity of the migration policy of Great Britain. The third chapter is based on the Polish migration trends. Shows the characteristics of the three main themes of migration: demographic, economic and social.pl
dc.abstract.plPraca stanowi analizę motywów migracji młodych Polaków po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii. W pierwszym rozdziale przedstawiono ogólną problematykę migracji, zdefiniowano jej pojęcie. Przybliżony został temat migracji zewnętrznych, wśród których można wyodrębnić różne ich rodzaje według następujących kryteriów: przyczyna podjęcia decyzji o wyjeździe, główny cel migracji, czas trwania, a także jej legalność. Rozdział drugi prezentuje kwestie polityki migracyjnej Unii Europejskiej i jej podstawy oraz problem kryzysu migracyjnego, którego kulminacja nastąpiła we wrześniu 2015 roku. Opisana została również specyfika polityki migracyjnej prowadzonej przez Wielką Brytanię. Trzeci rozdział opiera się na polskich trendach migracyjnych. Przedstawia charakterystykę trzech głównych motywów migracji Polaków: demograficznych, ekonomicznych i społecznych.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKubicki, Paweł - 129611 pl
dc.contributor.authorKupka, Zuzannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKołodziej, Jacek - 129021 pl
dc.contributor.reviewerKubicki, Pawełpl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:35:29Z
dc.date.available2020-07-27T09:35:29Z
dc.date.submitted2017-07-14pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-117032-180953pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222272
dc.languagepolpl
dc.subject.enmotives of migrations, Polish migrations after 2004, Poles in Great Britain, the European Union's migration policy, free movement of persons, free movement of workerspl
dc.subject.plmotywy migracji, migracje Polaków po 2004 roku, Polacy w Wielkiej Brytanii, polityka migracyjna Unii Europejskiej, swoboda przepływu osób, swoboda przepływu pracownikówpl
dc.titleDemokratyczne, ekonomiczne i społeczne motywy migracji młodych Polaków po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytaniipl
dc.title.alternativeDemographic, economic and social motives of migrations of young Poles after Poland's accession to the European Union in 2004, with particular emphasis on Great Britainpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of this bachelor thesis are motives of migrations of young Poles after Polish accession to the European Union in 2004, with particular emphasis on Great Britain. The first chapter shows the overall issues of migration, defines its concept. External migrations has been divided by this criteria: reason of migration, purpose of migration, duration of migration and its legality. The second chapter presents issues of migration policy of the European Union and the issue of the migration crisis from September 2015. There is also the specificity of the migration policy of Great Britain. The third chapter is based on the Polish migration trends. Shows the characteristics of the three main themes of migration: demographic, economic and social.
dc.abstract.plpl
Praca stanowi analizę motywów migracji młodych Polaków po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii. W pierwszym rozdziale przedstawiono ogólną problematykę migracji, zdefiniowano jej pojęcie. Przybliżony został temat migracji zewnętrznych, wśród których można wyodrębnić różne ich rodzaje według następujących kryteriów: przyczyna podjęcia decyzji o wyjeździe, główny cel migracji, czas trwania, a także jej legalność. Rozdział drugi prezentuje kwestie polityki migracyjnej Unii Europejskiej i jej podstawy oraz problem kryzysu migracyjnego, którego kulminacja nastąpiła we wrześniu 2015 roku. Opisana została również specyfika polityki migracyjnej prowadzonej przez Wielką Brytanię. Trzeci rozdział opiera się na polskich trendach migracyjnych. Przedstawia charakterystykę trzech głównych motywów migracji Polaków: demograficznych, ekonomicznych i społecznych.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kubicki, Paweł - 129611
dc.contributor.authorpl
Kupka, Zuzanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kołodziej, Jacek - 129021
dc.contributor.reviewerpl
Kubicki, Paweł
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:35:29Z
dc.date.available
2020-07-27T09:35:29Z
dc.date.submittedpl
2017-07-14
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-117032-180953
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222272
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
motives of migrations, Polish migrations after 2004, Poles in Great Britain, the European Union's migration policy, free movement of persons, free movement of workers
dc.subject.plpl
motywy migracji, migracje Polaków po 2004 roku, Polacy w Wielkiej Brytanii, polityka migracyjna Unii Europejskiej, swoboda przepływu osób, swoboda przepływu pracowników
dc.titlepl
Demokratyczne, ekonomiczne i społeczne motywy migracji młodych Polaków po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii
dc.title.alternativepl
Demographic, economic and social motives of migrations of young Poles after Poland's accession to the European Union in 2004, with particular emphasis on Great Britain
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Radom
2
Sedziszow Malopolski
2
Wroclaw
2
Augustów
1
Boardman
1
Dublin
1
Faisalabad
1
Gdansk
1
Krakow
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available