"Recydywa – problem czy wyzwanie? Czy współczesne działania resocjalizacyjne w polskim systemie penitencjarnym tworzą przestrzeń do wprowadzania nowych form pracy uspołeczniającej z osadzonymi?"

master
dc.abstract.enThe main aim of the work was to analyze the way the Polish penitentiary system is currently functioning, and how the resocialization activities are undertaken. It was important to focus attention on thoroughly analyzing all the functions and tasks that the Polish prison system faces on a daily basis. Of course, it was talked about various types of penitentiaries, the format of prisoners' reception and how they are given appropriate categories within the system. One should also look at how total institution functions and how it influences the life of the social unit (and the society itself). Through the analyze of I. Goffman’s ideas of total institution, attempts were made to show how it is perceived in a contemporary way. It was importart to show what can be changed in its functioning to make it more conducive to social rehabilitation activities. In the following, attempts were made to identify current social rehabilitation activities and with the help of tools and theories dictated by the spirit of social work, attempts were made to construct a model that would have a chance to be somewhat better functioning, mainly due to the human factor. In this way, it was managed to move to the research issue, which used the analysis of existing data, made available by the Prison Service and other bodies and institutions related to activities at the level of the penitentiary system. There, in numbers, the current picture of the system is presented and the answer was given to the question why it may not be fully effective in its activities.pl
dc.abstract.plPodstawowym celem pracy było zanalizowanie sposobu w jaki funkcjonuje obecnie polski system penitencjarny, a także w jaki sposób podejmowane są działania resocjalizacyjne. Ważnym było, aby skupić swoją uwagę na dokładnym przeanalizowaniu wszystkich funkcji i zadań z jakimi na co dzień zmaga się polskie więziennictwo. Mowa tu oczywiście o różnych typach zakładów karnych, formacie przyjmowania więźniów a także tym w jaki sposób są im nadawane odpowiednie kategorie już wewnątrz systemu. Przyjrzeć trzeba było się również temu jak funkcjonuje i w jaki sposób wpływa na życie jednostki społecznej (i samego społeczeństwa) twór, którym to jest instytucja totalna. Poprzez ujęcie I. Goffmana starano się ukazać w jaki sposób współcześnie odbiera się instytucję totalną i co można zmienić w jej funkcjonowaniu aby była bardziej sprzyjająca działaniom resocjalizacyjnym. W dalszej części spróbowano zidentyfikować obecnie funkcjonujące działania resocjalizacyjne oraz przy pomocy narzędzi i teorii podyktowanych duchem pracy socjalnej, spróbowano skonstruować model, który miałby szansę być nieco lepiej funkcjonującym, głównie ze względu na czynnik ludzki. W ten sposób udało się przejść do kwestii badawczej, w której wykorzystano format analizy danych zastanych, udostępnionych przez Służbę Więzienną i inne organy oraz instytucje związane z działaniami na płaszczyźnie systemu penitencjarnego. Tam w liczbach przedstawiono obecny obraz systemu oraz postarano się odpowiedzieć na pytania, dlaczego może być on nie do końca skutecznym w swoich działaniach.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorFrysztacki, Krzysztof - 127955 pl
dc.contributor.authorGajewski, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerFrysztacki, Krzysztof - 127955 pl
dc.contributor.reviewerOrnacka, Katarzyna - 131189 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T18:11:57Z
dc.date.available2020-07-27T18:11:57Z
dc.date.submitted2018-07-13pl
dc.fieldofstudypraca socjalnapl
dc.identifier.apddiploma-125593-179030pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229776
dc.languagepolpl
dc.subject.enPenitentiary system, prison, total institution, prisoners, partner model, resocialization, analysis of existing data, challenges, socialization, social work, recidivismpl
dc.subject.plSystem penitencjarny, więzienie, instytucja totalna, więźniowie, model partnerski, resocjalizacja, analiza danych zastanych, wyzwania, uspołecznienie, praca socjalna, recydywapl
dc.title"Recydywa – problem czy wyzwanie? Czy współczesne działania resocjalizacyjne w polskim systemie penitencjarnym tworzą przestrzeń do wprowadzania nowych form pracy uspołeczniającej z osadzonymi?"pl
dc.title.alternative"Recidivism - a problem or a challenge? Do contemporary social rehabilitation activities in the Polish penitentiary system create a space for introducing new forms of socializing work with prisoners?"pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of the work was to analyze the way the Polish penitentiary system is currently functioning, and how the resocialization activities are undertaken. It was important to focus attention on thoroughly analyzing all the functions and tasks that the Polish prison system faces on a daily basis. Of course, it was talked about various types of penitentiaries, the format of prisoners' reception and how they are given appropriate categories within the system. One should also look at how total institution functions and how it influences the life of the social unit (and the society itself). Through the analyze of I. Goffman’s ideas of total institution, attempts were made to show how it is perceived in a contemporary way. It was importart to show what can be changed in its functioning to make it more conducive to social rehabilitation activities. In the following, attempts were made to identify current social rehabilitation activities and with the help of tools and theories dictated by the spirit of social work, attempts were made to construct a model that would have a chance to be somewhat better functioning, mainly due to the human factor. In this way, it was managed to move to the research issue, which used the analysis of existing data, made available by the Prison Service and other bodies and institutions related to activities at the level of the penitentiary system. There, in numbers, the current picture of the system is presented and the answer was given to the question why it may not be fully effective in its activities.
dc.abstract.plpl
Podstawowym celem pracy było zanalizowanie sposobu w jaki funkcjonuje obecnie polski system penitencjarny, a także w jaki sposób podejmowane są działania resocjalizacyjne. Ważnym było, aby skupić swoją uwagę na dokładnym przeanalizowaniu wszystkich funkcji i zadań z jakimi na co dzień zmaga się polskie więziennictwo. Mowa tu oczywiście o różnych typach zakładów karnych, formacie przyjmowania więźniów a także tym w jaki sposób są im nadawane odpowiednie kategorie już wewnątrz systemu. Przyjrzeć trzeba było się również temu jak funkcjonuje i w jaki sposób wpływa na życie jednostki społecznej (i samego społeczeństwa) twór, którym to jest instytucja totalna. Poprzez ujęcie I. Goffmana starano się ukazać w jaki sposób współcześnie odbiera się instytucję totalną i co można zmienić w jej funkcjonowaniu aby była bardziej sprzyjająca działaniom resocjalizacyjnym. W dalszej części spróbowano zidentyfikować obecnie funkcjonujące działania resocjalizacyjne oraz przy pomocy narzędzi i teorii podyktowanych duchem pracy socjalnej, spróbowano skonstruować model, który miałby szansę być nieco lepiej funkcjonującym, głównie ze względu na czynnik ludzki. W ten sposób udało się przejść do kwestii badawczej, w której wykorzystano format analizy danych zastanych, udostępnionych przez Służbę Więzienną i inne organy oraz instytucje związane z działaniami na płaszczyźnie systemu penitencjarnego. Tam w liczbach przedstawiono obecny obraz systemu oraz postarano się odpowiedzieć na pytania, dlaczego może być on nie do końca skutecznym w swoich działaniach.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Frysztacki, Krzysztof - 127955
dc.contributor.authorpl
Gajewski, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Frysztacki, Krzysztof - 127955
dc.contributor.reviewerpl
Ornacka, Katarzyna - 131189
dc.date.accessioned
2020-07-27T18:11:57Z
dc.date.available
2020-07-27T18:11:57Z
dc.date.submittedpl
2018-07-13
dc.fieldofstudypl
praca socjalna
dc.identifier.apdpl
diploma-125593-179030
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229776
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Penitentiary system, prison, total institution, prisoners, partner model, resocialization, analysis of existing data, challenges, socialization, social work, recidivism
dc.subject.plpl
System penitencjarny, więzienie, instytucja totalna, więźniowie, model partnerski, resocjalizacja, analiza danych zastanych, wyzwania, uspołecznienie, praca socjalna, recydywa
dc.titlepl
"Recydywa – problem czy wyzwanie? Czy współczesne działania resocjalizacyjne w polskim systemie penitencjarnym tworzą przestrzeń do wprowadzania nowych form pracy uspołeczniającej z osadzonymi?"
dc.title.alternativepl
"Recidivism - a problem or a challenge? Do contemporary social rehabilitation activities in the Polish penitentiary system create a space for introducing new forms of socializing work with prisoners?"
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
52
Views per month
Views per city
Koszalin
7
Poznan
6
Wroclaw
6
Krakow
5
Częstochowa
4
Warsaw
4
Bydgoszcz
3
Garwolin
3
Bytom
2
Bochnia
1

No access

No Thumbnail Available