Funkcja rekreacyjna Lasu Wolskiego

licenciate
dc.abstract.enThe work presents qualities of nature, tourism development and recreactional facilities contained in Wolski Forest. Author used approachable literature and his own knowledge concerning in work. Range of work embrace history presentation , location and description fauna and flora of Wolski Forest. Afterwards author presented objects accessible for tourists in that area. Final stage of work was summary taking into account function that Wolski Forest fulfil to the city of Cracow.pl
dc.abstract.plW pracy przedstawiono walory przyrodnicze, zagospodarowanie turystyczne oraz obiekty rekreacyjne znajdujące się na obszarze Lasu Wolskiego. Autor korzystał z dostępnej literatury oraz własnej wiedzy. Zakres pracy obejmuje przedstawienie historii, położenia oraz opis fauny i flory Lasu Wolskiego, następnie przedstawione zostały obiekty rekreacyjne dostępne dla turystów, znajdujące się na tym obszarze. Ostatnim etapem pracy było podsumowanie pracy z uwzględnieniem funkcji jaką Las Wolski pełni dla miasta Krakowa.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorPawlusiński, Robert - 131315 pl
dc.contributor.authorBarański, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerPawlusiński, Robert - 131315 pl
dc.contributor.reviewerFaracik, Robert - 127883 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:54:02Z
dc.date.available2020-07-27T05:54:02Z
dc.date.submitted2017-09-07pl
dc.fieldofstudyturystykapl
dc.identifier.apddiploma-113478-177168pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218925
dc.languagepolpl
dc.subject.enWolski Forest, Tourism Development, Zoo Cracow, Pilsudski Mound, History of Wolski Forest, Location of Wolski Forest, Vineyard Srebrna Góra, Camaldolese Monastery, Belvedere and Castle, Astronomical Observatory of Jagiellonian University, Pavilion Okocimski, Hiking Trails in Wolski Forest.pl
dc.subject.plLas Wolski, Zagospodarowanie Turystyczne, Krakowski Ogród Zoologiczny, Kopiec Piłsudskiego, Historia Lasu Wolskiego, Położenie Lasu Wolskiego, Winnica Srebrna Góra, Klasztor i Erem O.O. Kamedułów, Belweder i Zamek, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pawilon Okocimski, Szlaki Turystyczne w Lesie Wolskim.pl
dc.titleFunkcja rekreacyjna Lasu Wolskiegopl
dc.title.alternativeRecreational function of Wolski Forestpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work presents qualities of nature, tourism development and recreactional facilities contained in Wolski Forest. Author used approachable literature and his own knowledge concerning in work. Range of work embrace history presentation , location and description fauna and flora of Wolski Forest. Afterwards author presented objects accessible for tourists in that area. Final stage of work was summary taking into account function that Wolski Forest fulfil to the city of Cracow.
dc.abstract.plpl
W pracy przedstawiono walory przyrodnicze, zagospodarowanie turystyczne oraz obiekty rekreacyjne znajdujące się na obszarze Lasu Wolskiego. Autor korzystał z dostępnej literatury oraz własnej wiedzy. Zakres pracy obejmuje przedstawienie historii, położenia oraz opis fauny i flory Lasu Wolskiego, następnie przedstawione zostały obiekty rekreacyjne dostępne dla turystów, znajdujące się na tym obszarze. Ostatnim etapem pracy było podsumowanie pracy z uwzględnieniem funkcji jaką Las Wolski pełni dla miasta Krakowa.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Pawlusiński, Robert - 131315
dc.contributor.authorpl
Barański, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Pawlusiński, Robert - 131315
dc.contributor.reviewerpl
Faracik, Robert - 127883
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:54:02Z
dc.date.available
2020-07-27T05:54:02Z
dc.date.submittedpl
2017-09-07
dc.fieldofstudypl
turystyka
dc.identifier.apdpl
diploma-113478-177168
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218925
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Wolski Forest, Tourism Development, Zoo Cracow, Pilsudski Mound, History of Wolski Forest, Location of Wolski Forest, Vineyard Srebrna Góra, Camaldolese Monastery, Belvedere and Castle, Astronomical Observatory of Jagiellonian University, Pavilion Okocimski, Hiking Trails in Wolski Forest.
dc.subject.plpl
Las Wolski, Zagospodarowanie Turystyczne, Krakowski Ogród Zoologiczny, Kopiec Piłsudskiego, Historia Lasu Wolskiego, Położenie Lasu Wolskiego, Winnica Srebrna Góra, Klasztor i Erem O.O. Kamedułów, Belweder i Zamek, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pawilon Okocimski, Szlaki Turystyczne w Lesie Wolskim.
dc.titlepl
Funkcja rekreacyjna Lasu Wolskiego
dc.title.alternativepl
Recreational function of Wolski Forest
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
45
Views per month
Views per city
Krakow
32
Bielawa
4
Wroclaw
2
Ciezkowice
1
Dublin
1
Paris
1
Poznan
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available