POZIOM I STRUKTURA WYPALENIA ZAWODOWEGO U POŁOŻNYCH

master
dc.abstract.enThe master’s thesis is about the phenomenon of burnout among midwives. The main aim of the work is to assess and analyze the extent of burnout Among midwives based on the measurement of three components of this phenomenon: a sense of competence, emotional exhaustion and depersonalization.The results apply to incidental groups of midwives, including Half displays full-blown syndrome of burnout, and the remainder is characterized by symptoms suggestive of very high risk of burnout in the future. It has been shown that the components of burnout depend on each other. As a result, it is necessary to implement solutions of prevention and intervention as well as weights range ergonomics To help reduce the risk of burnout Among midwives.pl
dc.abstract.plPraca dotyczy zjawiska wypalenia zawodowego wśród położnych. Celem głównym pracy jest ocena i analiza rozmiarów zjawiska wypalenia zawodowego wśród położnych w oparciu o pomiar trzech komponentów tego zjawiska: poczucia kompetencji, wyczerpanie emocjonalnego i depersonalizacji.Uzyskane wyniki dotyczą incydentalnej grupy położnych, wśród których połowa wykazuje pełnoobjawowy syndrom wypalenia zawodowego, a pozostała część charakteryzuje się symptomami wskazującymi na bardzo wysokie ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego w przyszłości. Wykazano, że komponenty wypalenia zawodowego są od siebie zależne. W związku z tym konieczne jest wdrożenie rozwiązań profilaktycznych oraz interwencyjnych a także w zakresie ergonomii pracy, które pomogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego wśród położnych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŁącała, Zofia - 130067 pl
dc.contributor.authorSosnowiec, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerŁącała, Zofia - 130067 pl
dc.contributor.reviewerMarek, Tadeusz - 102084 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T02:25:53Z
dc.date.available2020-07-27T02:25:53Z
dc.date.submitted2018-10-24pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-109734-128262pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215782
dc.languagepolpl
dc.subject.enburnout– midwifespl
dc.subject.plpołożne - wypalenie zawodowepl
dc.titlePOZIOM I STRUKTURA WYPALENIA ZAWODOWEGO U POŁOŻNYCHpl
dc.title.alternativeThe level and structure burnout among midwivespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The master’s thesis is about the phenomenon of burnout among midwives. The main aim of the work is to assess and analyze the extent of burnout Among midwives based on the measurement of three components of this phenomenon: a sense of competence, emotional exhaustion and depersonalization.The results apply to incidental groups of midwives, including Half displays full-blown syndrome of burnout, and the remainder is characterized by symptoms suggestive of very high risk of burnout in the future. It has been shown that the components of burnout depend on each other. As a result, it is necessary to implement solutions of prevention and intervention as well as weights range ergonomics To help reduce the risk of burnout Among midwives.
dc.abstract.plpl
Praca dotyczy zjawiska wypalenia zawodowego wśród położnych. Celem głównym pracy jest ocena i analiza rozmiarów zjawiska wypalenia zawodowego wśród położnych w oparciu o pomiar trzech komponentów tego zjawiska: poczucia kompetencji, wyczerpanie emocjonalnego i depersonalizacji.Uzyskane wyniki dotyczą incydentalnej grupy położnych, wśród których połowa wykazuje pełnoobjawowy syndrom wypalenia zawodowego, a pozostała część charakteryzuje się symptomami wskazującymi na bardzo wysokie ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego w przyszłości. Wykazano, że komponenty wypalenia zawodowego są od siebie zależne. W związku z tym konieczne jest wdrożenie rozwiązań profilaktycznych oraz interwencyjnych a także w zakresie ergonomii pracy, które pomogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego wśród położnych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Łącała, Zofia - 130067
dc.contributor.authorpl
Sosnowiec, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Łącała, Zofia - 130067
dc.contributor.reviewerpl
Marek, Tadeusz - 102084
dc.date.accessioned
2020-07-27T02:25:53Z
dc.date.available
2020-07-27T02:25:53Z
dc.date.submittedpl
2018-10-24
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-109734-128262
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215782
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
burnout– midwifes
dc.subject.plpl
położne - wypalenie zawodowe
dc.titlepl
POZIOM I STRUKTURA WYPALENIA ZAWODOWEGO U POŁOŻNYCH
dc.title.alternativepl
The level and structure burnout among midwives
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
61
Views per month
Views per city
Warsaw
18
Poznan
6
Gdansk
3
Gmina Świebodzin
3
Krakow
3
Olsztyn
3
Lublin
2
Wroclaw
2
Bielsko-Biala
1
Bydgoszcz
1

No access

No Thumbnail Available