Mikrostrukturyzowane warstwowe rusztowania polimerowe do hodowli komórkowych

licenciate
dc.abstract.enThe possibility of structural modifications of cell scaffolds based on poly (lactic acid) (PLA) to optimize their structure for cell culture was studied. This modification can be performed without the need for major changes in the process of obtaining scaffolds, thus reducing the time and financial resources. The method that leads to good cell proliferation by increasing the porosity and surface roughness of the thin PLA film was established. The method is based on mixing solution of PLA with glucose microparticles, which are incorporated in the film structure and then can be washed out in an aqueous solution, leading inter alia to the formation of pores.Microstructured layered scaffold for cell culture can be successfully used as replacements of living tissue during surgical procedures. The porous structure of the layered material is better absorbed by the body. Incorporation inside the scaffolds low molecular weight organic compound such as glucose opens up new perspectives and possibilities for the use of the scaffolds in practice. The doping of other materials may affect the rapid proliferation (e.g. the addition of growth factors) or better adaptation of the scaffold in the living body. Such a system can also be used as a drug carrier, which will be added already in the production process, e.g. in the form of an aqueous solution.pl
dc.abstract.plZbadano możliwość modyfikacji strukturalnych rusztowań komórkowych otrzymywanych na bazie poli(kwasu mlekowego) (PLA) w celu optymalizacji ich struktury dla hodowli komórkowych. Modyfikacja taka może być przeprowadzona bez konieczności wprowadzania dużych zmian w procesie otrzymywania rusztowań, co pozwala ograniczyć nakłady czasowe i finansowe. Opracowano metodę, która pozwala uzyskać dobrą proliferację komórek, poprzez wzrost porowatości i szorstkości powierzchni zmodyfikowanych cienkich filmów polimerowych z PLA. Zastosowana metoda polega na umieszczeniu w roztworze PLA mikrocząstek glukozy, które wbudowują się w strukturę filmu PLA, a następnie mogą być wymywane w roztworze wodnym prowadząc m.in. do powstania porów. Mikrostrukturyzowane warstwowe rusztowania do hodowli komórkowych mogą być z sukcesem stosowane jako materiały zastępujące żywą tkankę podczas zabiegów chirurgicznych. Dzięki porowatej strukturze warstwowej materiał zostanie lepiej przyswojony przez organizm. Umieszczenie wewnątrz rusztowania organicznego związku małocząsteczkowego jakim jest glukoza otwiera nowe perspektywy i możliwości użycia rusztowań w praktyce. Domieszkowanie innymi substancjami może wpłynąć na szybszą proliferację komórek (dodatek np. czynników wzrostu) lub lepszą adaptację rusztowania w żywym organizmie. Układ taki może być również wykorzystany jako nośnik leków, które dodawane będą już w procesie produkcji np. w postaci roztworu wodnego.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorZapotoczny, Szczepan - 132863 pl
dc.contributor.authorKiszło, Anetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerSzczubiałka, Krzysztof - 132218 pl
dc.contributor.reviewerZapotoczny, Szczepan - 132863 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T16:18:27Z
dc.date.available2020-07-26T16:18:27Z
dc.date.submitted2015-09-10pl
dc.fieldofstudyzaawansowane materiały i nanotechnologiapl
dc.identifier.apddiploma-99387-114159pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206574
dc.languagepolpl
dc.subject.enPoly(lactic acid), glucose, cell cultures, SEM, scaffolds, microstructured surfacepl
dc.subject.plPoli(kwas mlekowy), glukoza, hodowle komórkowe, SEM, rusztowania do hodowli komórkowych, mikrostruktura powierzchniowapl
dc.titleMikrostrukturyzowane warstwowe rusztowania polimerowe do hodowli komórkowychpl
dc.title.alternativeMicrostructured layered polymeric scaffolds for cell culturepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The possibility of structural modifications of cell scaffolds based on poly (lactic acid) (PLA) to optimize their structure for cell culture was studied. This modification can be performed without the need for major changes in the process of obtaining scaffolds, thus reducing the time and financial resources. The method that leads to good cell proliferation by increasing the porosity and surface roughness of the thin PLA film was established. The method is based on mixing solution of PLA with glucose microparticles, which are incorporated in the film structure and then can be washed out in an aqueous solution, leading inter alia to the formation of pores.Microstructured layered scaffold for cell culture can be successfully used as replacements of living tissue during surgical procedures. The porous structure of the layered material is better absorbed by the body. Incorporation inside the scaffolds low molecular weight organic compound such as glucose opens up new perspectives and possibilities for the use of the scaffolds in practice. The doping of other materials may affect the rapid proliferation (e.g. the addition of growth factors) or better adaptation of the scaffold in the living body. Such a system can also be used as a drug carrier, which will be added already in the production process, e.g. in the form of an aqueous solution.
dc.abstract.plpl
Zbadano możliwość modyfikacji strukturalnych rusztowań komórkowych otrzymywanych na bazie poli(kwasu mlekowego) (PLA) w celu optymalizacji ich struktury dla hodowli komórkowych. Modyfikacja taka może być przeprowadzona bez konieczności wprowadzania dużych zmian w procesie otrzymywania rusztowań, co pozwala ograniczyć nakłady czasowe i finansowe. Opracowano metodę, która pozwala uzyskać dobrą proliferację komórek, poprzez wzrost porowatości i szorstkości powierzchni zmodyfikowanych cienkich filmów polimerowych z PLA. Zastosowana metoda polega na umieszczeniu w roztworze PLA mikrocząstek glukozy, które wbudowują się w strukturę filmu PLA, a następnie mogą być wymywane w roztworze wodnym prowadząc m.in. do powstania porów. Mikrostrukturyzowane warstwowe rusztowania do hodowli komórkowych mogą być z sukcesem stosowane jako materiały zastępujące żywą tkankę podczas zabiegów chirurgicznych. Dzięki porowatej strukturze warstwowej materiał zostanie lepiej przyswojony przez organizm. Umieszczenie wewnątrz rusztowania organicznego związku małocząsteczkowego jakim jest glukoza otwiera nowe perspektywy i możliwości użycia rusztowań w praktyce. Domieszkowanie innymi substancjami może wpłynąć na szybszą proliferację komórek (dodatek np. czynników wzrostu) lub lepszą adaptację rusztowania w żywym organizmie. Układ taki może być również wykorzystany jako nośnik leków, które dodawane będą już w procesie produkcji np. w postaci roztworu wodnego.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Zapotoczny, Szczepan - 132863
dc.contributor.authorpl
Kiszło, Aneta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Szczubiałka, Krzysztof - 132218
dc.contributor.reviewerpl
Zapotoczny, Szczepan - 132863
dc.date.accessioned
2020-07-26T16:18:27Z
dc.date.available
2020-07-26T16:18:27Z
dc.date.submittedpl
2015-09-10
dc.fieldofstudypl
zaawansowane materiały i nanotechnologia
dc.identifier.apdpl
diploma-99387-114159
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206574
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Poly(lactic acid), glucose, cell cultures, SEM, scaffolds, microstructured surface
dc.subject.plpl
Poli(kwas mlekowy), glukoza, hodowle komórkowe, SEM, rusztowania do hodowli komórkowych, mikrostruktura powierzchniowa
dc.titlepl
Mikrostrukturyzowane warstwowe rusztowania polimerowe do hodowli komórkowych
dc.title.alternativepl
Microstructured layered polymeric scaffolds for cell culture
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Krakow
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available