Ocena wiedzy kobiet ciężarnych na temat aktywności fizycznej w ciąży.

licenciate
dc.abstract.enPregnancy is a particularly important period in the life of every woman. Every pregnant woman should know that her lifestyle and health behaviours, including her pregnant attitude to taking the physical activity, have an intense influence to the medical condition of the child developing in her womb, as well as to the medical condition of very pregnant woman and the course of the childbirth.Analysis of the knowledge of expectant mothers about the physical activity taken in the route was a purpose of this work of lasting pregnancy. It constituted the subject of the research 52 pregnant women, were a research tool author's questionnaire of the questionnaire form consisting of 15 questions.Women are aware of a positive effect of taking the physical activity during however lasting pregnancy yet not all are deciding to plant allowed pregnant forms of the physical activity.At present a lack of the physical activity more and more often watches each other what to a considerable degree is contributing to the increase in the exaggerated obesity amongst the society, which is one of serious problems of the public health.pl
dc.abstract.plWstęp. Ciąża o przebiegu fizjologicznym nie stanowi przeszkody do podejmowania rekreacji ruchowej w czasie jej trwania. Kobieta powinna pamiętać o zalecanym czasie rozpoczęcia ćwiczeń oraz o optymalnym czasie i częstotliwości podejmowanej aktywności. Każda ciężarna powinna wiedzieć, że jej styl życia oraz zachowania zdrowotne, w tym jej stosunek do podejmowania aktywności fizycznej w ciąży, mają ogromny wpływ na stan zdrowia rozwijającego się w jej łonie dziecka, a także na stan zdrowia jej samej oraz przebieg porodu. Cel. Celem niniejszej pracy była analiza wiedzy kobiet ciężarnych na temat pozazawodowej aktywności fizycznej podejmowanej w czasie trwania ciąży. Badanie ankietowe przeprowadzono w Olkuszu, wśród 53 kobiet w pierwszej ciąży. Wyniki. 47% uważa, że aktywność fizyczna w ciąży jest bardzo ważna. Wiedza o rodzajach zalecanych i przeciwwskazanych formach aktywności fizycznej była raczej dobra. Wiedza o zalecanym czasie i częstotliwości aktywności fizycznej była raczej niska, natomiast wiedza o korzyściach była umiarkowana. Głównym źródłem wiedzy ciężarnych na temat aktywności ruchowej w ciąży był Internet (60%). Im lepszy poziom wykształcenia, tym lepsza była wiedza kobiet o badanym czynniku.Podsumowanie. Obecnie coraz częściej obserwuje się brak aktywności fizycznej co w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu nadmiernej otyłości wśród społeczeństwa, która jest jednym z poważniejszych problemów Zdrowia Publicznego. Istnieje potrzeba lepszej edukacji kobiet o roli aktywności fizycznej w ciąży.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorStepaniak, Urszula - 128749 pl
dc.contributor.authorKubańska, Marzenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerStepaniak, Urszula - 128749 pl
dc.contributor.reviewerKozela, Magdalenapl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:25:20Z
dc.date.available2020-07-27T11:25:20Z
dc.date.submitted2017-09-27pl
dc.fieldofstudyinspekcja sanitarnapl
dc.identifier.apddiploma-118891-200642pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223918
dc.languagepolpl
dc.subject.enpregnancy, physical activity, health behaviours, course of pregnancy, course of the childbirthpl
dc.subject.plciąża, aktywność fizyczna, zachowania zdrowotne, przebieg ciąży, przebieg porodupl
dc.titleOcena wiedzy kobiet ciężarnych na temat aktywności fizycznej w ciąży.pl
dc.title.alternativeAssessment of knowledge of pregnant women on physical activity during pregnancypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Pregnancy is a particularly important period in the life of every woman. Every pregnant woman should know that her lifestyle and health behaviours, including her pregnant attitude to taking the physical activity, have an intense influence to the medical condition of the child developing in her womb, as well as to the medical condition of very pregnant woman and the course of the childbirth.Analysis of the knowledge of expectant mothers about the physical activity taken in the route was a purpose of this work of lasting pregnancy. It constituted the subject of the research 52 pregnant women, were a research tool author's questionnaire of the questionnaire form consisting of 15 questions.Women are aware of a positive effect of taking the physical activity during however lasting pregnancy yet not all are deciding to plant allowed pregnant forms of the physical activity.At present a lack of the physical activity more and more often watches each other what to a considerable degree is contributing to the increase in the exaggerated obesity amongst the society, which is one of serious problems of the public health.
dc.abstract.plpl
Wstęp. Ciąża o przebiegu fizjologicznym nie stanowi przeszkody do podejmowania rekreacji ruchowej w czasie jej trwania. Kobieta powinna pamiętać o zalecanym czasie rozpoczęcia ćwiczeń oraz o optymalnym czasie i częstotliwości podejmowanej aktywności. Każda ciężarna powinna wiedzieć, że jej styl życia oraz zachowania zdrowotne, w tym jej stosunek do podejmowania aktywności fizycznej w ciąży, mają ogromny wpływ na stan zdrowia rozwijającego się w jej łonie dziecka, a także na stan zdrowia jej samej oraz przebieg porodu. Cel. Celem niniejszej pracy była analiza wiedzy kobiet ciężarnych na temat pozazawodowej aktywności fizycznej podejmowanej w czasie trwania ciąży. Badanie ankietowe przeprowadzono w Olkuszu, wśród 53 kobiet w pierwszej ciąży. Wyniki. 47% uważa, że aktywność fizyczna w ciąży jest bardzo ważna. Wiedza o rodzajach zalecanych i przeciwwskazanych formach aktywności fizycznej była raczej dobra. Wiedza o zalecanym czasie i częstotliwości aktywności fizycznej była raczej niska, natomiast wiedza o korzyściach była umiarkowana. Głównym źródłem wiedzy ciężarnych na temat aktywności ruchowej w ciąży był Internet (60%). Im lepszy poziom wykształcenia, tym lepsza była wiedza kobiet o badanym czynniku.Podsumowanie. Obecnie coraz częściej obserwuje się brak aktywności fizycznej co w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu nadmiernej otyłości wśród społeczeństwa, która jest jednym z poważniejszych problemów Zdrowia Publicznego. Istnieje potrzeba lepszej edukacji kobiet o roli aktywności fizycznej w ciąży.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Stepaniak, Urszula - 128749
dc.contributor.authorpl
Kubańska, Marzena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Stepaniak, Urszula - 128749
dc.contributor.reviewerpl
Kozela, Magdalena
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:25:20Z
dc.date.available
2020-07-27T11:25:20Z
dc.date.submittedpl
2017-09-27
dc.fieldofstudypl
inspekcja sanitarna
dc.identifier.apdpl
diploma-118891-200642
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223918
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
pregnancy, physical activity, health behaviours, course of pregnancy, course of the childbirth
dc.subject.plpl
ciąża, aktywność fizyczna, zachowania zdrowotne, przebieg ciąży, przebieg porodu
dc.titlepl
Ocena wiedzy kobiet ciężarnych na temat aktywności fizycznej w ciąży.
dc.title.alternativepl
Assessment of knowledge of pregnant women on physical activity during pregnancy
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
108
Views per month
Views per city
Warsaw
23
Wroclaw
15
Krakow
8
Gdansk
4
Poznan
4
Strykow
3
Zabrze
3
Dubiecko
2
Dublin
2
Gdynia
2

No access

No Thumbnail Available