Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec kobiet w Polsce

master
dc.abstract.enThis paper is dedicated to the enforcement of the sentence of imprisonment against women. The first chapter highlights the key issues in this area, and according to the author demonstrated the need to write the following publication. The second chapter presents the historical development of legal institutions connected with the enforcement of the sentence of imprisonment against women. Chapter is divided into four sections, which discuss chronologically the law in Poland and the practice of its application. The third chapter analyzes the whole of the legislation in force. The paper presents the views both the doctrines, as well as interpretations of the author. The second and third section of the third chapter discusses the contemporary practice of detention against women. While the fourth chapter relates specifically to the controversial issues such as the treatment of women prisoners rearing minor children. Discussing polish solutions to the problem identified alternatives used by European countries. The last chapter presents the conclusions of the author, and postulates directed to legislators to streamline the process of detention against women, including by reducing the use of imprisonment itself.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca poświęcona jest wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet. W rozdziale pierwszym zwrócono uwagę na podstawowe zagadnienia w tym zakresie oraz zdaniem autora wykazano potrzebę napisania kolejnych publikacji. W rozdziale drugim przedstawiono historyczny rozwój instytucji prawnych zwiazanych z wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet. Rozdział dzieli się na cztery sekcje, które omawiają chronologicznie prawo obowiązujące w Polsce oraz praktykę jego stosowania. W rozdziale trzecim zanalizowano całość obowiązującego ustawodawstwa. Przedstawiono zarówno poglądy doktryny, jak również interpretacje autora. Sekcja druga i trzecia rozdziału trzeciego omawia współczesną praktykę wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet. Rozdział czwarty natomiast dotyczy szczególnie kontrowersyjnego zagadnienia, tj. postępowania ze skazanymi kobietami wychowującymi małoletnie dzieci. Omawiając polskie rozwiązania tego problemu wskazano na alternatywne możliwości stosowane przez kraje europejskie. W ostatnim rozdziale przedstawiono wnioski autora i postulaty skierowane do ustawodawcy w celu usprawnienia proces wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet, także przez ograniczenie stosowania samej kary pozbawienia wolności.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMigdał, Jerzy - 130577 pl
dc.contributor.authorStolarek, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerRaglewska, Joanna - 197368 pl
dc.contributor.reviewerMigdał, Jerzy - 130577 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:35:58Z
dc.date.available2020-07-24T10:35:58Z
dc.date.submitted2012-09-14pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-69331-78946pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182491
dc.languagepolpl
dc.subject.enpunishment women prisonpl
dc.subject.plkara więzienie kobietapl
dc.titleWykonywanie kary pozbawienia wolności wobec kobiet w Polscepl
dc.title.alternativeThe enforcement of the sentence of imprisonment against women in Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper is dedicated to the enforcement of the sentence of imprisonment against women. The first chapter highlights the key issues in this area, and according to the author demonstrated the need to write the following publication. The second chapter presents the historical development of legal institutions connected with the enforcement of the sentence of imprisonment against women. Chapter is divided into four sections, which discuss chronologically the law in Poland and the practice of its application. The third chapter analyzes the whole of the legislation in force. The paper presents the views both the doctrines, as well as interpretations of the author. The second and third section of the third chapter discusses the contemporary practice of detention against women. While the fourth chapter relates specifically to the controversial issues such as the treatment of women prisoners rearing minor children. Discussing polish solutions to the problem identified alternatives used by European countries. The last chapter presents the conclusions of the author, and postulates directed to legislators to streamline the process of detention against women, including by reducing the use of imprisonment itself.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca poświęcona jest wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet. W rozdziale pierwszym zwrócono uwagę na podstawowe zagadnienia w tym zakresie oraz zdaniem autora wykazano potrzebę napisania kolejnych publikacji. W rozdziale drugim przedstawiono historyczny rozwój instytucji prawnych zwiazanych z wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet. Rozdział dzieli się na cztery sekcje, które omawiają chronologicznie prawo obowiązujące w Polsce oraz praktykę jego stosowania. W rozdziale trzecim zanalizowano całość obowiązującego ustawodawstwa. Przedstawiono zarówno poglądy doktryny, jak również interpretacje autora. Sekcja druga i trzecia rozdziału trzeciego omawia współczesną praktykę wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet. Rozdział czwarty natomiast dotyczy szczególnie kontrowersyjnego zagadnienia, tj. postępowania ze skazanymi kobietami wychowującymi małoletnie dzieci. Omawiając polskie rozwiązania tego problemu wskazano na alternatywne możliwości stosowane przez kraje europejskie. W ostatnim rozdziale przedstawiono wnioski autora i postulaty skierowane do ustawodawcy w celu usprawnienia proces wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet, także przez ograniczenie stosowania samej kary pozbawienia wolności.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Migdał, Jerzy - 130577
dc.contributor.authorpl
Stolarek, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Raglewska, Joanna - 197368
dc.contributor.reviewerpl
Migdał, Jerzy - 130577
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:35:58Z
dc.date.available
2020-07-24T10:35:58Z
dc.date.submittedpl
2012-09-14
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-69331-78946
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182491
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
punishment women prison
dc.subject.plpl
kara więzienie kobieta
dc.titlepl
Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec kobiet w Polsce
dc.title.alternativepl
The enforcement of the sentence of imprisonment against women in Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Krakow
4
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Andrychow
1
Chicago
1
Gdansk
1
Imielin
1

No access

No Thumbnail Available