Jakość życia pacjentów przewlekle hemodializowanych

master
dc.abstract.enSumarryIntroduction: Chronic kidney disease is one of the most common diseases in Poland. About 600 million people in the world are diagnosed. The treatment methods include for example hemodialysis. Annually about 6,500 patients starts renal replacement. In the additional this number grows approx. 1.8% annually. Chronic kidney disease brings with it a set of ailments such as pain, dizziness, shortness of breath. Whatsmore hemodialysis therapy limits the daily functioning of patients, often forcing them to stop their typical daily activity due to time-consuming and repeatability. Limitations resulting from the start of hemodialysis therapy significantly affect the daily functioning of patients, causing changes in their quality of life Aim of the study: The aim of the study was to analyze the impact of chronic hemodialysis therapy on the quality of life of patients with kidney diseaseMaterial and methods: The study was conducted using the research method of a diagnostic survey. Among the available research techniques, a questionnaire was used to conduct the research. The data were collected using a standardized tool: The Mann-Whitney test was used for data processing, the normality of distributions was checked with the Kolmogorow-Smirnov test, assuming the significance level of p<0.05. Calculations were made with the SPSS 22 program.Results: Overall quality of life of people was redused. The more impact on quality of life hadphysical health than mental health. In addition, it has been shown that the quality of life is dependent on sex, marital status, race, age and comorbidities. Diabetes was one of the main causes of lowering the quality of people's lives.pl
dc.abstract.plStreszczenieWstęp: Przewlekła choroba nerek jest jedną z najczęściej występujących chorób przewlekłych w Polsce. Diagnozowana jest u ok. 600 mln ludzi na świecie. Wśród metod leczenia wymienia się m.in. hemodializoterapię. Rocznie ok. 6500 pacjentów rozpoczyna terapię nerkozastępczą. Dodatkowo liczba ta wzrasta o ok. 1,8 % w skali roku. Przewlekła choroba nerek niesie ze sobą szereg dolegliwości jak m.in.: ból, zawroty głowy duszność. Dodatkowo hemodializoterapia ogranicza codzienne funkcjonowanie pacjentów, zmuszając ich nierzadko do porzucenia codziennych aktywności z uwagi na swoją czasochłonność i powtarzalność. Ograniczenia jakie niesie ze sobą hemodializoterapia znacząco wpływają na codzienne funkcjonowanie chorych, powodując u nich zmiany w obrębie jakości życiaCel pracy: Celem przeprowadzonych badań była analiza wpływu przewlekłej hemodializoterapii na jakość życia pacjentów z chorobą nerekMateriał i metody: Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem metody badawczej jaką jest sondaż diagnostyczny. Spośród dostępnych technik badawczych do przeprowadzenia badań wykorzystano kwestionariusz ankiety. Dane zbierano przy pomocy narzędzia standaryzowanego: Do opracowania danych wykorzystano test Manna-Whitney'a, normalność rozkładów sprawdzono testem Kołmogorowa-Smirnowa, przyjmując poziom istotności p<0,05. Obliczenia wykonano programem SPSS 22.Wyniki i wnioski: Ogólna jakość życia badanych osób była obniżona. Na obniżenie jakości życia ankietowanych większy wpływ miało zdrowie fizyczne niż psychiczne. Dodatkowo wykazano że jakość życia zależna jest od płci, stanu cywilnego, wykształcenia, wieku oraz obecności chorób współistniejących. Cukrzyca była jedną z głównych przyczyn obniżenia jakości życia badanych osób.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorZiarko, Ewa - 133922 pl
dc.contributor.authorBochnia, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerZiarko, Ewa - 133922 pl
dc.contributor.reviewerKózka, Maria - 200551 pl
dc.date.accessioned2023-09-29T21:37:51Z
dc.date.available2023-09-29T21:37:51Z
dc.date.submitted2023-09-28pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-166890-259961pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/320163
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words: chronic kidney disease, hemdialysis, nephrology, quality of lifepl
dc.subject.plSłowa kluczowe : przewlekła choroba nerek, hemodializa, nefrologia, jakość życiapl
dc.titleJakość życia pacjentów przewlekle hemodializowanychpl
dc.title.alternativeQuality of life in chronic hemodialysis patientspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
SumarryIntroduction: Chronic kidney disease is one of the most common diseases in Poland. About 600 million people in the world are diagnosed. The treatment methods include for example hemodialysis. Annually about 6,500 patients starts renal replacement. In the additional this number grows approx. 1.8% annually. Chronic kidney disease brings with it a set of ailments such as pain, dizziness, shortness of breath. Whatsmore hemodialysis therapy limits the daily functioning of patients, often forcing them to stop their typical daily activity due to time-consuming and repeatability. Limitations resulting from the start of hemodialysis therapy significantly affect the daily functioning of patients, causing changes in their quality of life Aim of the study: The aim of the study was to analyze the impact of chronic hemodialysis therapy on the quality of life of patients with kidney diseaseMaterial and methods: The study was conducted using the research method of a diagnostic survey. Among the available research techniques, a questionnaire was used to conduct the research. The data were collected using a standardized tool: The Mann-Whitney test was used for data processing, the normality of distributions was checked with the Kolmogorow-Smirnov test, assuming the significance level of p<0.05. Calculations were made with the SPSS 22 program.Results: Overall quality of life of people was redused. The more impact on quality of life hadphysical health than mental health. In addition, it has been shown that the quality of life is dependent on sex, marital status, race, age and comorbidities. Diabetes was one of the main causes of lowering the quality of people's lives.
dc.abstract.plpl
StreszczenieWstęp: Przewlekła choroba nerek jest jedną z najczęściej występujących chorób przewlekłych w Polsce. Diagnozowana jest u ok. 600 mln ludzi na świecie. Wśród metod leczenia wymienia się m.in. hemodializoterapię. Rocznie ok. 6500 pacjentów rozpoczyna terapię nerkozastępczą. Dodatkowo liczba ta wzrasta o ok. 1,8 % w skali roku. Przewlekła choroba nerek niesie ze sobą szereg dolegliwości jak m.in.: ból, zawroty głowy duszność. Dodatkowo hemodializoterapia ogranicza codzienne funkcjonowanie pacjentów, zmuszając ich nierzadko do porzucenia codziennych aktywności z uwagi na swoją czasochłonność i powtarzalność. Ograniczenia jakie niesie ze sobą hemodializoterapia znacząco wpływają na codzienne funkcjonowanie chorych, powodując u nich zmiany w obrębie jakości życiaCel pracy: Celem przeprowadzonych badań była analiza wpływu przewlekłej hemodializoterapii na jakość życia pacjentów z chorobą nerekMateriał i metody: Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem metody badawczej jaką jest sondaż diagnostyczny. Spośród dostępnych technik badawczych do przeprowadzenia badań wykorzystano kwestionariusz ankiety. Dane zbierano przy pomocy narzędzia standaryzowanego: Do opracowania danych wykorzystano test Manna-Whitney'a, normalność rozkładów sprawdzono testem Kołmogorowa-Smirnowa, przyjmując poziom istotności p<0,05. Obliczenia wykonano programem SPSS 22.Wyniki i wnioski: Ogólna jakość życia badanych osób była obniżona. Na obniżenie jakości życia ankietowanych większy wpływ miało zdrowie fizyczne niż psychiczne. Dodatkowo wykazano że jakość życia zależna jest od płci, stanu cywilnego, wykształcenia, wieku oraz obecności chorób współistniejących. Cukrzyca była jedną z głównych przyczyn obniżenia jakości życia badanych osób.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Ziarko, Ewa - 133922
dc.contributor.authorpl
Bochnia, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Ziarko, Ewa - 133922
dc.contributor.reviewerpl
Kózka, Maria - 200551
dc.date.accessioned
2023-09-29T21:37:51Z
dc.date.available
2023-09-29T21:37:51Z
dc.date.submittedpl
2023-09-28
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-166890-259961
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/320163
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words: chronic kidney disease, hemdialysis, nephrology, quality of life
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe : przewlekła choroba nerek, hemodializa, nefrologia, jakość życia
dc.titlepl
Jakość życia pacjentów przewlekle hemodializowanych
dc.title.alternativepl
Quality of life in chronic hemodialysis patients
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Krakow
3
Tarnów
3
Lodz
2
Tarnobrzeg
2
Bełchatów
1
Bialystok
1
Bobrowniki Male
1
Gdansk
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available
Collections