Jakość życia kobiet po mastektomii.

master
dc.abstract.enBreast cancer is the major cause of death among women in Poland and its incidence shows a steady growing tendency. The diagnosis of breast cancer is a considerable psychological and physical burden. After having reviewed the literature about origins of the term ‘quality of life’ it was decided to analyse the influence of mastectomy on the quality of life of women at the center which brings together women after breast cancer treatment: The venue was situated in Cracow where is an Association for Amazons. The analysis presented in this paper was carried out with the use of a survey done in the period from April to June , 2012 among the 50 respondents. In order to obtain the data used are: Copyright questionnaire and hospital anxiety and depression scale developed by Zigmonda and Snaith. As the research on physical functioning among women 31 respondents (62%) reported no problems in performing daily activities such as dressing, eating, washing, or using the toilet. The test also does not have to stay in bed or chair for most of the day. Most of them ie 44 women (88%) - caused the physical difficulty, especially involving the upper limbs, such as in carrying heavy shopping nets or bags. The social functioning and work investigated require assistance in carrying out their work or other daily activities of 31 women (62%). 30 (60%) of respondents did not experience limitations in their hobby or other leisure. The cognitive functioning did not show significant problems after surgery. 38 (76%) of respondents answered in the negative, while 24% reported that the operation caused a negative impact on social life. Surgery to remove the breast influenced the decrease of sexual activity among 29 women (58%) and sense of attractiveness in 37 women (74%). Using the scale containing 7 points (1 point- very bad, 7 points- excellen) the ladies has valued their physical condition and quality of life. The note was between 3 and 4 points (average 3.98) , so they were in generally satisfied. Assessment of the emotional scale of the HADS has shown that patients do not respond to her depression in their life situation. The results show the symptoms of anxiety limits.pl
dc.abstract.plRak sutka jest główną przyczyną umieralności kobiet w Polsce. Zachorowalność na ten nowotwór wykazuje stałą tendencję wzrostową. Rozpoznanie raka jest znacznym obciążeniem fizycznym i psychicznym. Po dokonaniu przeglądu piśmiennictwa w zakresie genezy pojęcia jakości życia postanowiono wykonać badania wpływu mastektomii na jakość życia kobiet w ośrodku zrzeszającym kobiety po leczeniu raka piersi: w Krakowskim Towarzystwie „Amazonki”. Badanie przeprowadzono metodą ankietową w okresie od kwietnia do czerwca 2012 rok, wśród 50 respondentek. W celu uzyskania danych posłużono się: autorskim kwestionariuszem oraz szpitalną skalą lęku i depresji opracowaną przez Zigmonda i Snaitha. Jak wynika z badań dotyczących funkcjonowania fizycznego wśród badanych kobiety 31 (62%) nie zgłaszało problemów w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak: ubieranie się, jedzenie, mycie lub korzystanie z toalety. Badane również nie musiały pozostawać w łóżku lub fotelu przez większą część dnia. Większości z nich tj. 44 kobiety (88%) - sprawiał natomiast trudność wysiłek fizyczny, zwłaszcza angażujący kończyny górne, np. przy dźwiganiu ciężkiej siatki z zakupami czy walizki. W funkcjonowaniu społecznym i w pracy badane wymagają pomocy w wykonywaniu swej pracy lub innych codziennych czynności 31 kobiet ( 62%). 30 (60% ) badanych nie doświadcza ograniczeń w realizowaniu hobby czy innych przyjemności. W funkcjonowaniu poznawczym nie wykazano istotnych problemów po zabiegu. 38 (76%) ankietowanych odpowiedziała przecząco, natomiast 24% potwierdziło iż operacja spowodowała negatywny wpływ na życie towarzyskie. Operacja usunięcia piersi wpłynęła na obniżenie aktywności seksualnej wśród 29 kobiet (58%) i poczucia atrakcyjności u 37 kobiet (74%) . Wykorzystując 7-stopniową skalę (1-b.zła, 7-doskonała) kobiety oceniły jakość swojego życia na 3-4 (średnia 3,98), czyli średnio zadowalający. Ocena stanu emocjonalnego skalą HADS wykazała, że pacjentki nie reagują stanem depresyjnym na swoją sytuację życiową. Wyniki wskazują na objawy lękowe graniczne.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorBereza, Krzysztof - 128725 pl
dc.contributor.authorGazdowicz, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerHuras, Hubert - 129736 pl
dc.contributor.reviewerBereza, Krzysztof - 128725 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T08:08:21Z
dc.date.available2020-07-24T08:08:21Z
dc.date.submitted2012-07-09pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-66751-84893pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180214
dc.languagepolpl
dc.subject.enbreast cancer, mastectomy, quality of lifepl
dc.subject.plrak piersi, mastektomia, jakość życiapl
dc.titleJakość życia kobiet po mastektomii.pl
dc.title.alternativeQuality of life of women after mastectomy.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Breast cancer is the major cause of death among women in Poland and its incidence shows a steady growing tendency. The diagnosis of breast cancer is a considerable psychological and physical burden. After having reviewed the literature about origins of the term ‘quality of life’ it was decided to analyse the influence of mastectomy on the quality of life of women at the center which brings together women after breast cancer treatment: The venue was situated in Cracow where is an Association for Amazons. The analysis presented in this paper was carried out with the use of a survey done in the period from April to June , 2012 among the 50 respondents. In order to obtain the data used are: Copyright questionnaire and hospital anxiety and depression scale developed by Zigmonda and Snaith. As the research on physical functioning among women 31 respondents (62%) reported no problems in performing daily activities such as dressing, eating, washing, or using the toilet. The test also does not have to stay in bed or chair for most of the day. Most of them ie 44 women (88%) - caused the physical difficulty, especially involving the upper limbs, such as in carrying heavy shopping nets or bags. The social functioning and work investigated require assistance in carrying out their work or other daily activities of 31 women (62%). 30 (60%) of respondents did not experience limitations in their hobby or other leisure. The cognitive functioning did not show significant problems after surgery. 38 (76%) of respondents answered in the negative, while 24% reported that the operation caused a negative impact on social life. Surgery to remove the breast influenced the decrease of sexual activity among 29 women (58%) and sense of attractiveness in 37 women (74%). Using the scale containing 7 points (1 point- very bad, 7 points- excellen) the ladies has valued their physical condition and quality of life. The note was between 3 and 4 points (average 3.98) , so they were in generally satisfied. Assessment of the emotional scale of the HADS has shown that patients do not respond to her depression in their life situation. The results show the symptoms of anxiety limits.
dc.abstract.plpl
Rak sutka jest główną przyczyną umieralności kobiet w Polsce. Zachorowalność na ten nowotwór wykazuje stałą tendencję wzrostową. Rozpoznanie raka jest znacznym obciążeniem fizycznym i psychicznym. Po dokonaniu przeglądu piśmiennictwa w zakresie genezy pojęcia jakości życia postanowiono wykonać badania wpływu mastektomii na jakość życia kobiet w ośrodku zrzeszającym kobiety po leczeniu raka piersi: w Krakowskim Towarzystwie „Amazonki”. Badanie przeprowadzono metodą ankietową w okresie od kwietnia do czerwca 2012 rok, wśród 50 respondentek. W celu uzyskania danych posłużono się: autorskim kwestionariuszem oraz szpitalną skalą lęku i depresji opracowaną przez Zigmonda i Snaitha. Jak wynika z badań dotyczących funkcjonowania fizycznego wśród badanych kobiety 31 (62%) nie zgłaszało problemów w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak: ubieranie się, jedzenie, mycie lub korzystanie z toalety. Badane również nie musiały pozostawać w łóżku lub fotelu przez większą część dnia. Większości z nich tj. 44 kobiety (88%) - sprawiał natomiast trudność wysiłek fizyczny, zwłaszcza angażujący kończyny górne, np. przy dźwiganiu ciężkiej siatki z zakupami czy walizki. W funkcjonowaniu społecznym i w pracy badane wymagają pomocy w wykonywaniu swej pracy lub innych codziennych czynności 31 kobiet ( 62%). 30 (60% ) badanych nie doświadcza ograniczeń w realizowaniu hobby czy innych przyjemności. W funkcjonowaniu poznawczym nie wykazano istotnych problemów po zabiegu. 38 (76%) ankietowanych odpowiedziała przecząco, natomiast 24% potwierdziło iż operacja spowodowała negatywny wpływ na życie towarzyskie. Operacja usunięcia piersi wpłynęła na obniżenie aktywności seksualnej wśród 29 kobiet (58%) i poczucia atrakcyjności u 37 kobiet (74%) . Wykorzystując 7-stopniową skalę (1-b.zła, 7-doskonała) kobiety oceniły jakość swojego życia na 3-4 (średnia 3,98), czyli średnio zadowalający. Ocena stanu emocjonalnego skalą HADS wykazała, że pacjentki nie reagują stanem depresyjnym na swoją sytuację życiową. Wyniki wskazują na objawy lękowe graniczne.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Bereza, Krzysztof - 128725
dc.contributor.authorpl
Gazdowicz, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Huras, Hubert - 129736
dc.contributor.reviewerpl
Bereza, Krzysztof - 128725
dc.date.accessioned
2020-07-24T08:08:21Z
dc.date.available
2020-07-24T08:08:21Z
dc.date.submittedpl
2012-07-09
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-66751-84893
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180214
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
breast cancer, mastectomy, quality of life
dc.subject.plpl
rak piersi, mastektomia, jakość życia
dc.titlepl
Jakość życia kobiet po mastektomii.
dc.title.alternativepl
Quality of life of women after mastectomy.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Lodz
5
Rzeszów
3
Szczecin
3
Warsaw
3
Wroclaw
3
Bydgoszcz
1
Bytom
1
Ciechocinek
1
Dublin
1
Głogów
1

No access

No Thumbnail Available