Re-visions as acts of survival : on instances of contrapuntal reading and writing

2007
journal article
article
dc.abstract.plZgodnie z ideą intertekstualizmu, wyprowadzoną przez Julię Kristevę z myśli Michaiła Bachtina, każdy tekst zbudowany jest z innych tekstów, z którymi wchodzi w dialog i które przetwarza. Równocześnie, na zasadzie obustronności, każdy tak powstały tekst może być z kolei przetworzony przez inne teksty, które zostaną na jego podstawie napisane czy też odczytane. W przypadku współczesnej, tzw. postmodernistycznej, powieści anglojęzycznej zjawisko przetwarzania lub przepisywania utworów wcześniejszych jest zabiegiem bardzo świadomym i skierowanym szczególnie ku powszechnie znanym dziełom kanonicznym z kręgu literatury angielskiej. Ponieważ dzieła te uosabiają dominujący i historycznie utrwalony porządek społeczno-ekonomiczno-polityczny, pomijają one wszelkie punkty widzenia do niego nie- przynależące, marginalizując tym samym liczne "mniejszości" postrzegane w ten sposób ze względu na narzucony im brak dostępu do władzy i niemożność samookreślenia. Zadaniem, jakiego podejmuje się wspomniana literatura postmodernistyczna, jest właśnie przepisanie tego stanu rzeczy, poprzez udzielenie głosu tym, których doświadczenie do niedawna pomijano milczeniem. Niniejszy artykuł skupia się na trzech takich wykluczonych perspektywach: feministycznej, homoseksualnej i postkolonialnej. Posługując się teorią Gerarda Genette’a, praca ta analizuje i ocenia przykłady strategii autorskich mających na celu "waloryzację" bohaterów zaczerpniętych z klasycznych dzieł literatury (najczęściej z jej marginesów) oraz pokazuje, w jaki sposób, w pewnych przypadkach, powstały "hipertekst" stanowi wyzwalającą alternatywę wobec oryginalnego "hipotekstu" - w jaki sposób doświadczenia wcześniej skazane na nieobecność w literaturze (i kulturze) otrzymują szansę zaistnienia i przetrwania.pl
dc.affiliationWydział Filologiczny : Instytut Filologii Angielskiejpl
dc.contributor.authorKusek, Robert - 145238 pl
dc.date.accessioned2019-09-19T11:00:15Z
dc.date.available2019-09-19T11:00:15Z
dc.date.issued2007pl
dc.date.openaccess156
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalStreszcz. s. 101. Strona wydawcy: https://www.wuj.plpl
dc.description.number1pl
dc.description.physical89-101pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume2pl
dc.identifier.eissn2084-3933pl
dc.identifier.isbn978-83-233-2456-0pl
dc.identifier.issn1897-3035pl
dc.identifier.projectROD UJ / OSpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/82988
dc.languageengpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subtypeArticlepl
dc.titleRe-visions as acts of survival : on instances of contrapuntal reading and writingpl
dc.title.alternativePrzepisanie jako przetrwanie : przykłady kontrapunktowych strategii czytania i pisaniapl
dc.title.journalStudia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensispl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.plpl
Zgodnie z ideą intertekstualizmu, wyprowadzoną przez Julię Kristevę z myśli Michaiła Bachtina, każdy tekst zbudowany jest z innych tekstów, z którymi wchodzi w dialog i które przetwarza. Równocześnie, na zasadzie obustronności, każdy tak powstały tekst może być z kolei przetworzony przez inne teksty, które zostaną na jego podstawie napisane czy też odczytane. W przypadku współczesnej, tzw. postmodernistycznej, powieści anglojęzycznej zjawisko przetwarzania lub przepisywania utworów wcześniejszych jest zabiegiem bardzo świadomym i skierowanym szczególnie ku powszechnie znanym dziełom kanonicznym z kręgu literatury angielskiej. Ponieważ dzieła te uosabiają dominujący i historycznie utrwalony porządek społeczno-ekonomiczno-polityczny, pomijają one wszelkie punkty widzenia do niego nie- przynależące, marginalizując tym samym liczne "mniejszości" postrzegane w ten sposób ze względu na narzucony im brak dostępu do władzy i niemożność samookreślenia. Zadaniem, jakiego podejmuje się wspomniana literatura postmodernistyczna, jest właśnie przepisanie tego stanu rzeczy, poprzez udzielenie głosu tym, których doświadczenie do niedawna pomijano milczeniem. Niniejszy artykuł skupia się na trzech takich wykluczonych perspektywach: feministycznej, homoseksualnej i postkolonialnej. Posługując się teorią Gerarda Genette’a, praca ta analizuje i ocenia przykłady strategii autorskich mających na celu "waloryzację" bohaterów zaczerpniętych z klasycznych dzieł literatury (najczęściej z jej marginesów) oraz pokazuje, w jaki sposób, w pewnych przypadkach, powstały "hipertekst" stanowi wyzwalającą alternatywę wobec oryginalnego "hipotekstu" - w jaki sposób doświadczenia wcześniej skazane na nieobecność w literaturze (i kulturze) otrzymują szansę zaistnienia i przetrwania.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Angielskiej
dc.contributor.authorpl
Kusek, Robert - 145238
dc.date.accessioned
2019-09-19T11:00:15Z
dc.date.available
2019-09-19T11:00:15Z
dc.date.issuedpl
2007
dc.date.openaccess
156
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.additionalpl
Streszcz. s. 101. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl
dc.description.numberpl
1
dc.description.physicalpl
89-101
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
2
dc.identifier.eissnpl
2084-3933
dc.identifier.isbnpl
978-83-233-2456-0
dc.identifier.issnpl
1897-3035
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OS
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/82988
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Re-visions as acts of survival : on instances of contrapuntal reading and writing
dc.title.alternativepl
Przepisanie jako przetrwanie : przykłady kontrapunktowych strategii czytania i pisania
dc.title.journalpl
Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Ottawa
4
Sofia
2
Wroclaw
2
Bharatpur
1
Dublin
1
London
1
Sialkot
1
Zielonki
1
Downloads
kusek_re-visions_as_acts_of_survival_2007.pdf
6