Badania nad opracowaniem metody oznaczania kreatyniny z wykorzystaniem systemu cyfrowego obrazowania

licenciate
dc.abstract.enThe thesis describes the use of creatinine determination (from blood, serum and urine) in the diagnosis of chronic kidney disease (CKD) and presents methods of the determination of this substance taken from the literature. The work describes also the development of method for the determination of creatinine using the digital imaging system – PhotoMetrix Pro. In the first part of the research, the best reaction conditions on which the assay is based were selected and the PhotoMetrix Pro application channel was chosen. During optimization studies, the time and temperature used for the reaction between creatinine and picric acid in an alkaline environment were selected. Subsequently, the concentrations of picric acid and sodium hydroxide were chosen. Validation parameters of the method such as : standard deviation, coefficient of variation, limit of detection and limit of quantification were calculated. The proposed method is characterized by satisfactory precision and good accuracy.pl
dc.abstract.plW pracy opisano zastosowanie oznaczania kreatyniny (z krwi, surowicy i moczu) w diagnostyce przewlekłej choroby nerek (PChN) oraz przedstawiono, zaczerpnięte z literatury, metody oznaczania tej substancji. W dalszej części pracy opisano badania nad opracowaniem metody pozwalającej na wyznaczanie stężenia kreatyniny z wykorzystaniem systemu cyfrowego obrazowania – PhotoMetrix Pro. W pierwszym etapie badań wybrano najlepsze warunki prowadzenia reakcji będącej podstawą oznaczenia oraz kanał aplikacji PhotoMetrix Pro. Podczas badań optymalizacyjnych dobrano czas oraz temperaturę stosowaną w trakcie reakcji pomiędzy kreatyniną, a kwasem pikrynowym, w środowisku zasadowym. Następnie dobrano stężenia kwasu pikrynowego i wodorotlenku sodu. Dla otrzymanych wyników wyznaczono parametry walidacyjne: odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, granicę wykrywalności oraz granicę oznaczalności. Zaproponowana metoda charakteryzuje się zadowalającą precyzją i dobrą dokładnością.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorPaluch, Justynapl
dc.contributor.authorŚwierczyna, Oliwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerPaluch, Justynapl
dc.contributor.reviewerKozak, Joanna - 129327 pl
dc.date.accessioned2022-07-01T21:34:54Z
dc.date.available2022-07-01T21:34:54Z
dc.date.submitted2022-07-01pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-155697-276757pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294035
dc.languagepolpl
dc.subject.enCreatinine; Digital imaging system; Picric acid; Analytical and diagnostic testpl
dc.subject.plKreatynina; System cyfrowego obrazowania; Kwas pikrynowy; Test analityczno-diagnostycznypl
dc.titleBadania nad opracowaniem metody oznaczania kreatyniny z wykorzystaniem systemu cyfrowego obrazowaniapl
dc.title.alternativeResearch on the development of method for the determination of creatinine using the digital imaging systempl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis describes the use of creatinine determination (from blood, serum and urine) in the diagnosis of chronic kidney disease (CKD) and presents methods of the determination of this substance taken from the literature. The work describes also the development of method for the determination of creatinine using the digital imaging system – PhotoMetrix Pro. In the first part of the research, the best reaction conditions on which the assay is based were selected and the PhotoMetrix Pro application channel was chosen. During optimization studies, the time and temperature used for the reaction between creatinine and picric acid in an alkaline environment were selected. Subsequently, the concentrations of picric acid and sodium hydroxide were chosen. Validation parameters of the method such as : standard deviation, coefficient of variation, limit of detection and limit of quantification were calculated. The proposed method is characterized by satisfactory precision and good accuracy.
dc.abstract.plpl
W pracy opisano zastosowanie oznaczania kreatyniny (z krwi, surowicy i moczu) w diagnostyce przewlekłej choroby nerek (PChN) oraz przedstawiono, zaczerpnięte z literatury, metody oznaczania tej substancji. W dalszej części pracy opisano badania nad opracowaniem metody pozwalającej na wyznaczanie stężenia kreatyniny z wykorzystaniem systemu cyfrowego obrazowania – PhotoMetrix Pro. W pierwszym etapie badań wybrano najlepsze warunki prowadzenia reakcji będącej podstawą oznaczenia oraz kanał aplikacji PhotoMetrix Pro. Podczas badań optymalizacyjnych dobrano czas oraz temperaturę stosowaną w trakcie reakcji pomiędzy kreatyniną, a kwasem pikrynowym, w środowisku zasadowym. Następnie dobrano stężenia kwasu pikrynowego i wodorotlenku sodu. Dla otrzymanych wyników wyznaczono parametry walidacyjne: odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, granicę wykrywalności oraz granicę oznaczalności. Zaproponowana metoda charakteryzuje się zadowalającą precyzją i dobrą dokładnością.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Paluch, Justyna
dc.contributor.authorpl
Świerczyna, Oliwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Paluch, Justyna
dc.contributor.reviewerpl
Kozak, Joanna - 129327
dc.date.accessioned
2022-07-01T21:34:54Z
dc.date.available
2022-07-01T21:34:54Z
dc.date.submittedpl
2022-07-01
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-155697-276757
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294035
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Creatinine; Digital imaging system; Picric acid; Analytical and diagnostic test
dc.subject.plpl
Kreatynina; System cyfrowego obrazowania; Kwas pikrynowy; Test analityczno-diagnostyczny
dc.titlepl
Badania nad opracowaniem metody oznaczania kreatyniny z wykorzystaniem systemu cyfrowego obrazowania
dc.title.alternativepl
Research on the development of method for the determination of creatinine using the digital imaging system
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Krakow
5
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available