Włóczęga w Patagonii : uwagi wstępne (Martin Kukučín, "Prechádzka po Patagónii")

2023
book section
article
dc.abstract.enThis essay offers some introductory remarks on Martin Kukučín’s travel diary, Walkaround Patagonia, which was first published in the newspaper “Národné noviny” and then in “Slovenské Pohľady”, and was not published in a book until 1923. The article deals with Kukučín’s imperative of travel, which he says that he inherited from his ancestors – the Slovak tinkers. The space of Patagonia (described by Kukučín with almost documentary accuracy), full of harmony, slowness, and the ceaseless rhythms of nature, appears to be distinctly different from the life experiences of the Slovak author, whose biography is marked by the stigma of emigration. The sense of humor, which has always been regarded as the hallmark of Kukučín’s writing, is laced here with unobtrusive melancholia and longing for his home country, the map of which is mentally projected onto the Patagonian landscape.pl
dc.abstract.otherPredmetom tejto eseje (Tulák v Patagónii – úvodné poznámky. Martina Kukučína, „Prechádzka po Patagónii“) je niekoľko sond k cestovnému denníku Martina Kukučína, ktorý knižne vyšiel až v roku 1923. Článok sa zaoberá Kukučínovým cestovateľským imperatívom, ktorý podľa jeho slov zdedil po svojich predkoch – slovenských drotároch. Priestor Patagónie (autorom opísaný s takmer dokumentárnou presnosťou), plný harmónie, pomalosti a života zhodného s neustálym rytmom prírody, sa javí ako niečo úplne opačné k životným skúsenostiam slovenského autora, ktorého životopis je poznačený stigmou emigrácie. Zmysel pre humor, ktorý bol vždy charakteristickým znakom Kukučínovej tvorby, je tu lemovaný nevtieravou melanchóliou a túžbou po rodnej zemi, ktorej mapa sa mentálne premieta do patagónskej krajiny.pl
dc.affiliationWydział Filologiczny : Instytut Filologii Słowiańskiejpl
dc.contributor.authorHudymač, Aleksandra - 130606 pl
dc.contributor.editorSzymczak-Rozlach, Mariolapl
dc.contributor.editorSojda, Sylwiapl
dc.contributor.editorBuczek, Martapl
dc.date.accessioned2024-01-28T11:13:39Z
dc.date.available2024-01-28T11:13:39Z
dc.date.issued2023pl
dc.description.physical146-157pl
dc.description.publication0,75pl
dc.identifier.bookweblinkhttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/326322pl
dc.identifier.isbn978-83-66055-36-0pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/326322
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationHudymač, Aleksandra: 100%;pl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk humanistycznych : literaturoznawstwopl
dc.pubinfoKatowice : Studio NOA Ireneusz Olszapl
dc.publisher.ministerialSTUDIO NOApl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.sourceinfoliczba autorów 45; liczba stron 442; liczba arkuszy wydawniczych 28;pl
dc.subject.enPatagoniapl
dc.subject.entravel journalpl
dc.subject.ennomadpl
dc.subject.entravelpl
dc.subject.enlandscapepl
dc.subject.otherPatagóniapl
dc.subject.othercestopispl
dc.subject.othernomádpl
dc.subject.othercestapl
dc.subject.otherkrajinapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleWłóczęga w Patagonii : uwagi wstępne (Martin Kukučín, "Prechádzka po Patagónii")pl
dc.title.alternativeA vagabond in Patagonia : introductory remarks (Martin Kukučín’s "Walk around Patagonia")pl
dc.title.alternativeTulák v Patagónii : úvodné poznámky (Martina Kukučína, "Prechádzka po Patagónii")pl
dc.title.containerHoryzonty słowacystyki : literatura, język, dydaktykapl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This essay offers some introductory remarks on Martin Kukučín’s travel diary, Walkaround Patagonia, which was first published in the newspaper “Národné noviny” and then in “Slovenské Pohľady”, and was not published in a book until 1923. The article deals with Kukučín’s imperative of travel, which he says that he inherited from his ancestors – the Slovak tinkers. The space of Patagonia (described by Kukučín with almost documentary accuracy), full of harmony, slowness, and the ceaseless rhythms of nature, appears to be distinctly different from the life experiences of the Slovak author, whose biography is marked by the stigma of emigration. The sense of humor, which has always been regarded as the hallmark of Kukučín’s writing, is laced here with unobtrusive melancholia and longing for his home country, the map of which is mentally projected onto the Patagonian landscape.
dc.abstract.otherpl
Predmetom tejto eseje (Tulák v Patagónii – úvodné poznámky. Martina Kukučína, „Prechádzka po Patagónii“) je niekoľko sond k cestovnému denníku Martina Kukučína, ktorý knižne vyšiel až v roku 1923. Článok sa zaoberá Kukučínovým cestovateľským imperatívom, ktorý podľa jeho slov zdedil po svojich predkoch – slovenských drotároch. Priestor Patagónie (autorom opísaný s takmer dokumentárnou presnosťou), plný harmónie, pomalosti a života zhodného s neustálym rytmom prírody, sa javí ako niečo úplne opačné k životným skúsenostiam slovenského autora, ktorého životopis je poznačený stigmou emigrácie. Zmysel pre humor, ktorý bol vždy charakteristickým znakom Kukučínovej tvorby, je tu lemovaný nevtieravou melanchóliou a túžbou po rodnej zemi, ktorej mapa sa mentálne premieta do patagónskej krajiny.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Słowiańskiej
dc.contributor.authorpl
Hudymač, Aleksandra - 130606
dc.contributor.editorpl
Szymczak-Rozlach, Mariola
dc.contributor.editorpl
Sojda, Sylwia
dc.contributor.editorpl
Buczek, Marta
dc.date.accessioned
2024-01-28T11:13:39Z
dc.date.available
2024-01-28T11:13:39Z
dc.date.issuedpl
2023
dc.description.physicalpl
146-157
dc.description.publicationpl
0,75
dc.identifier.bookweblinkpl
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/326322
dc.identifier.isbnpl
978-83-66055-36-0
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/326322
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Hudymač, Aleksandra: 100%;
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk humanistycznych : literaturoznawstwo
dc.pubinfopl
Katowice : Studio NOA Ireneusz Olsza
dc.publisher.ministerialpl
STUDIO NOA
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.sourceinfopl
liczba autorów 45; liczba stron 442; liczba arkuszy wydawniczych 28;
dc.subject.enpl
Patagonia
dc.subject.enpl
travel journal
dc.subject.enpl
nomad
dc.subject.enpl
travel
dc.subject.enpl
landscape
dc.subject.otherpl
Patagónia
dc.subject.otherpl
cestopis
dc.subject.otherpl
nomád
dc.subject.otherpl
cesta
dc.subject.otherpl
krajina
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Włóczęga w Patagonii : uwagi wstępne (Martin Kukučín, "Prechádzka po Patagónii")
dc.title.alternativepl
A vagabond in Patagonia : introductory remarks (Martin Kukučín’s "Walk around Patagonia")
dc.title.alternativepl
Tulák v Patagónii : úvodné poznámky (Martina Kukučína, "Prechádzka po Patagónii")
dc.title.containerpl
Horyzonty słowacystyki : literatura, język, dydaktyka
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Krakow
1
Sofia
1

No access

No Thumbnail Available