Ocena realizacji zaleceń dotyczących zdrowego trybu życia przez pracowników ochrony zdrowia.

master
dc.abstract.enElements of the healthy lifestyle include a well-balanced diet based on a variety of food products, physical activity and also adequate amount of sleep, avoiding smoking and vitamin D supplementation. Healthcare professionals are expected to maintain a healthy lifestyle which could be an example for the patients. The aim of the master's thesis was to asses the degree of implementation of recommendations referring to the healthy lifestyle among the selected groups of healthcare professionals and to observe differences between those groups, also in relation to shift workers. There was also an example of menu for the healthcare shift-worker. The study involved 315 people, who represented doctors, dentists, nurses, midwifes and laboratory diagnostics. The data was collected by the author’s questionnaire. According to results, it can be concluded that most of questioned healthcare professionals follow recommendations of a healthy lifestyle, including healthy diet with daily consumption of fruits and vegetables, avoiding sweeting of drinks and salting of meals. They also sleep 6-8 hours per day and supplement vitamin D. Nevertheless, their physical activity is less than recommended. What is more, there were no observed differences in realization selected recommendations as eating regularly and eating breakfasts between doctors and dentists. Differences in BMI between people who work on day and night shifts were analyzed, but an impact of shift working on gaining weight was not observed. Despite most of questioned healthcare professionals realize the recommendations according to a healthy lifestyle, there is a need to increase the number of those people.pl
dc.abstract.plWśród elementów zdrowego trybu życia można wyróżnić zbilansowaną dietę opartą na różnorodnych produktach spożywczych, aktywność fizyczną, a także odpowiednią ilość snu, niepalenie tytoniu i suplementację witaminy D. Od pracowników ochrony zdrowia oczekuje się prozdrowotnej postawy, która mogłaby stanowić przykład dla pacjentów. Cel pracy stanowiła ocena stopnia realizacji wybranych zaleceń obejmujących zdrowy styl życia przez wybrane grupy zawodowe pracowników ochrony zdrowia, a także zaobserwowanie różnic między grupami, w tym w odniesieniu do pracowników zmianowych. Zaproponowano także przykładowy jadłospis dla pracownika dyżurującego. W badaniu wzięło udział 315 osób, reprezentujących lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i diagnostów laboratoryjnych. Dane zostały zebrane przy użyciu autorskiego kwestionariusza ankiety. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że większość spośród badanych pracowników ochrony zdrowia realizuje zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia m. in. poprzez stosowanie elementów zdrowej diety, w tym codzienne spożywanie warzyw i owoców, niedosładzanie napojów, niedosalanie posiłków, a także przesypianie 6-8 godzin na dobę i suplementację witaminy D, natomiast ich aktywność fizyczna jest mniejsza niż rekomendowana. Ponadto, nie zaobserwowano różnic w realizacji wybranych zaleceń dotyczących spożywania regularnych posiłków oraz śniadań między lekarzami a lekarzami dentystami. Analizowano różnice w BMI między pracownikami dziennymi i dyżurującymi, lecz nie wykazano wpływu pracy zmianowej na zwiększenie masy ciała. Mimo, iż większość badanych pracowników ochrony zdrowia realizuje zalecenia zdrowego trybu życia, istnieje potrzeba, aby odsetek ten był wyższy.pl
dc.affiliationWydział Lekarskipl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPrzybylska-Feluś, Magdalenapl
dc.contributor.authorJarysz, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WLpl
dc.contributor.reviewerPrzybylska-Feluś, Magdalenapl
dc.contributor.reviewerKrzanowski, Marcinpl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:30:04Z
dc.date.available2020-07-28T06:30:04Z
dc.date.submitted2020-07-14pl
dc.fieldofstudydietetykapl
dc.identifier.apddiploma-141229-210972pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241026
dc.languagepolpl
dc.subject.endiet, healthy lifestyle, healthcare professionalspl
dc.subject.pldieta, zdrowy tryb życia, pracownicy ochrony zdrowiapl
dc.titleOcena realizacji zaleceń dotyczących zdrowego trybu życia przez pracowników ochrony zdrowia.pl
dc.title.alternativeAssessment of the implementation of healthy lifestyle recommendations by healthcare professionalspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Elements of the healthy lifestyle include a well-balanced diet based on a variety of food products, physical activity and also adequate amount of sleep, avoiding smoking and vitamin D supplementation. Healthcare professionals are expected to maintain a healthy lifestyle which could be an example for the patients. The aim of the master's thesis was to asses the degree of implementation of recommendations referring to the healthy lifestyle among the selected groups of healthcare professionals and to observe differences between those groups, also in relation to shift workers. There was also an example of menu for the healthcare shift-worker. The study involved 315 people, who represented doctors, dentists, nurses, midwifes and laboratory diagnostics. The data was collected by the author’s questionnaire. According to results, it can be concluded that most of questioned healthcare professionals follow recommendations of a healthy lifestyle, including healthy diet with daily consumption of fruits and vegetables, avoiding sweeting of drinks and salting of meals. They also sleep 6-8 hours per day and supplement vitamin D. Nevertheless, their physical activity is less than recommended. What is more, there were no observed differences in realization selected recommendations as eating regularly and eating breakfasts between doctors and dentists. Differences in BMI between people who work on day and night shifts were analyzed, but an impact of shift working on gaining weight was not observed. Despite most of questioned healthcare professionals realize the recommendations according to a healthy lifestyle, there is a need to increase the number of those people.
dc.abstract.plpl
Wśród elementów zdrowego trybu życia można wyróżnić zbilansowaną dietę opartą na różnorodnych produktach spożywczych, aktywność fizyczną, a także odpowiednią ilość snu, niepalenie tytoniu i suplementację witaminy D. Od pracowników ochrony zdrowia oczekuje się prozdrowotnej postawy, która mogłaby stanowić przykład dla pacjentów. Cel pracy stanowiła ocena stopnia realizacji wybranych zaleceń obejmujących zdrowy styl życia przez wybrane grupy zawodowe pracowników ochrony zdrowia, a także zaobserwowanie różnic między grupami, w tym w odniesieniu do pracowników zmianowych. Zaproponowano także przykładowy jadłospis dla pracownika dyżurującego. W badaniu wzięło udział 315 osób, reprezentujących lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i diagnostów laboratoryjnych. Dane zostały zebrane przy użyciu autorskiego kwestionariusza ankiety. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że większość spośród badanych pracowników ochrony zdrowia realizuje zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia m. in. poprzez stosowanie elementów zdrowej diety, w tym codzienne spożywanie warzyw i owoców, niedosładzanie napojów, niedosalanie posiłków, a także przesypianie 6-8 godzin na dobę i suplementację witaminy D, natomiast ich aktywność fizyczna jest mniejsza niż rekomendowana. Ponadto, nie zaobserwowano różnic w realizacji wybranych zaleceń dotyczących spożywania regularnych posiłków oraz śniadań między lekarzami a lekarzami dentystami. Analizowano różnice w BMI między pracownikami dziennymi i dyżurującymi, lecz nie wykazano wpływu pracy zmianowej na zwiększenie masy ciała. Mimo, iż większość badanych pracowników ochrony zdrowia realizuje zalecenia zdrowego trybu życia, istnieje potrzeba, aby odsetek ten był wyższy.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Przybylska-Feluś, Magdalena
dc.contributor.authorpl
Jarysz, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WL
dc.contributor.reviewerpl
Przybylska-Feluś, Magdalena
dc.contributor.reviewerpl
Krzanowski, Marcin
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:30:04Z
dc.date.available
2020-07-28T06:30:04Z
dc.date.submittedpl
2020-07-14
dc.fieldofstudypl
dietetyka
dc.identifier.apdpl
diploma-141229-210972
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241026
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
diet, healthy lifestyle, healthcare professionals
dc.subject.plpl
dieta, zdrowy tryb życia, pracownicy ochrony zdrowia
dc.titlepl
Ocena realizacji zaleceń dotyczących zdrowego trybu życia przez pracowników ochrony zdrowia.
dc.title.alternativepl
Assessment of the implementation of healthy lifestyle recommendations by healthcare professionals
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
91
Views per month
Views per city
Lodz
14
Warsaw
13
Katowice
12
Bialystok
5
Krakow
4
Bydgoszcz
3
Dublin
3
Lviv
3
Poznan
3
Wroclaw
3

No access

No Thumbnail Available