Wpływ błędów przedanalitycznych na oznaczenie czasu kaolinowo-kefalinowego oraz protrombiny

master
dc.abstract.enPreanalytical errors such as incorrect time and storage temperature or anticoagulant type are the largest group of factors affecting the laboratory tests results. Coagulation assays such as protrombin time, activated partial thromboplastin time and fibrinogen concentration are very important in haemostatic system evaluation e.g. before surgery. Aim of this study was to evaluate the influence of time and temperature of plasma storage on PT, aPTT and fibrinogen. The study was conducted on patients of University Children’s Hospital in Krakow. Patients age differed from few days to 15 years. In order to perform this study, samples remained after routine assays were used. Plasma was stored in room temperature and in -20˚C. The assays were performed at 0, 2, 4 and 6 hours intervals for room temperature stored samples and 0, 2, 4 and 6 weeks for frozen ones. Additional group consisted of samples which were thawed only once, after 70 days. This study demonstrated that in children from 12 months to 15 years of age, prothrombin time and fibrinogen level decreased after 2 hours of storage in room temperature. aPTT was stable for 4 hours from blood samples collection, regardless of the age of patients. 2 weeks of freezing significantly changed the results of aPTT and PT causing overestimation, whereas concentration of fibrinogen under these conditions has been decreased. The same results were received from once thawed plasma. Preliminary results of this analysis confirm the recommendations stating that the coagulation assays should be done immediately after sample collection.pl
dc.abstract.plBłędy przedanalityczne stanowią największy odsetek błędów wpływających na wyniki oznaczeń. Należą tu m.in.: czas i temperatura przechowywania materiału oraz użyty antykoagulant. Oznaczenia koagulologiczne takie jak: czas protrombinowy, kaolinowo – kefalinowy oraz stężenie fibrynogenu mają duże znaczenie diagnostyczne w ocenie układu hemostazy np. przed zabiegami operacyjnymi. Celem pracy było zbadanie wpływu czasu i temperatury przechowywania osocza na oznaczenia PT, aPTT i fibrynogenu. Badania przeprowadzono u pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w wieku od kilku dni do 15 lat. W tym celu wykorzystano osocze pozostałe po rutynowych oznaczeniach. Osocze przechowywano w temp. pokojowej oraz w temp. -20˚C. Następnie wykonano oznaczenia w odstępach 0, 2, 4 i 6 godzin dla temp. pokojowej oraz 0, 2, 4 i 6 tyg. dla zamrożonego osocza. Osobną grupę stanowili pacjenci, których osocze rozmrożono tylko raz po 70 dniach. Wykazano, że u dzieci od 12 miesięcy do 15 lat, czas protrombinowy i fibrynogen po 2 godz. przechowywania w temp. pokojowej uległy obniżeniu. aPTT było stabilne do 4 godz. od pobrania materiału bez względu na wiek pacjentów. Czas mrożenia wynoszący 2 tygodnie zmienił istotnie wyniki oznaczeń aPTT i PT powodując ich zawyżenie, natomiast stężenie fibrynogenu uległo w tych warunkach obniżeniu. Takie same wyniki otrzymano z osoczy rozmrażanych jednorazowo po 70 dniach. Wstępne wyniki uzyskane w pracy potwierdzają zalecenia stwierdzające, że oznaczenia koagulologiczne należy wykonywać bezpośrednio po pobraniu materiału od pacjenta.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorRogatko, Iwona - 133282 pl
dc.contributor.advisorSztefko, Krystyna - 133601 pl
dc.contributor.authorKolczyk, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerRogatko, Iwona - 133282 pl
dc.contributor.reviewerTomasik, Przemysław - 133663 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T13:22:52Z
dc.date.available2020-07-26T13:22:52Z
dc.date.submitted2015-07-02pl
dc.fieldofstudyanalityka medycznapl
dc.identifier.apddiploma-96379-133716pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203851
dc.languagepolpl
dc.subject.enPreanalytical errors, aPTT, PT, fibrinogen, haemostasis, coagulation cascade, coagulology, protrombin time, activated partial thromboplastin time,pl
dc.subject.plbłędy przedanalityczne, aPTT, PT, fibrynogen, hemostaza, kaskada krzepnięcia, koagulologia, czas protrombinowy, czas kaolinowo – kefalinowy,pl
dc.titleWpływ błędów przedanalitycznych na oznaczenie czasu kaolinowo-kefalinowego oraz protrombinypl
dc.title.alternativeInfluence of preanalytical errors on determination of activated partial thromboplastin time and prothrombin timepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Preanalytical errors such as incorrect time and storage temperature or anticoagulant type are the largest group of factors affecting the laboratory tests results. Coagulation assays such as protrombin time, activated partial thromboplastin time and fibrinogen concentration are very important in haemostatic system evaluation e.g. before surgery. Aim of this study was to evaluate the influence of time and temperature of plasma storage on PT, aPTT and fibrinogen. The study was conducted on patients of University Children’s Hospital in Krakow. Patients age differed from few days to 15 years. In order to perform this study, samples remained after routine assays were used. Plasma was stored in room temperature and in -20˚C. The assays were performed at 0, 2, 4 and 6 hours intervals for room temperature stored samples and 0, 2, 4 and 6 weeks for frozen ones. Additional group consisted of samples which were thawed only once, after 70 days. This study demonstrated that in children from 12 months to 15 years of age, prothrombin time and fibrinogen level decreased after 2 hours of storage in room temperature. aPTT was stable for 4 hours from blood samples collection, regardless of the age of patients. 2 weeks of freezing significantly changed the results of aPTT and PT causing overestimation, whereas concentration of fibrinogen under these conditions has been decreased. The same results were received from once thawed plasma. Preliminary results of this analysis confirm the recommendations stating that the coagulation assays should be done immediately after sample collection.
dc.abstract.plpl
Błędy przedanalityczne stanowią największy odsetek błędów wpływających na wyniki oznaczeń. Należą tu m.in.: czas i temperatura przechowywania materiału oraz użyty antykoagulant. Oznaczenia koagulologiczne takie jak: czas protrombinowy, kaolinowo – kefalinowy oraz stężenie fibrynogenu mają duże znaczenie diagnostyczne w ocenie układu hemostazy np. przed zabiegami operacyjnymi. Celem pracy było zbadanie wpływu czasu i temperatury przechowywania osocza na oznaczenia PT, aPTT i fibrynogenu. Badania przeprowadzono u pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w wieku od kilku dni do 15 lat. W tym celu wykorzystano osocze pozostałe po rutynowych oznaczeniach. Osocze przechowywano w temp. pokojowej oraz w temp. -20˚C. Następnie wykonano oznaczenia w odstępach 0, 2, 4 i 6 godzin dla temp. pokojowej oraz 0, 2, 4 i 6 tyg. dla zamrożonego osocza. Osobną grupę stanowili pacjenci, których osocze rozmrożono tylko raz po 70 dniach. Wykazano, że u dzieci od 12 miesięcy do 15 lat, czas protrombinowy i fibrynogen po 2 godz. przechowywania w temp. pokojowej uległy obniżeniu. aPTT było stabilne do 4 godz. od pobrania materiału bez względu na wiek pacjentów. Czas mrożenia wynoszący 2 tygodnie zmienił istotnie wyniki oznaczeń aPTT i PT powodując ich zawyżenie, natomiast stężenie fibrynogenu uległo w tych warunkach obniżeniu. Takie same wyniki otrzymano z osoczy rozmrażanych jednorazowo po 70 dniach. Wstępne wyniki uzyskane w pracy potwierdzają zalecenia stwierdzające, że oznaczenia koagulologiczne należy wykonywać bezpośrednio po pobraniu materiału od pacjenta.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Rogatko, Iwona - 133282
dc.contributor.advisorpl
Sztefko, Krystyna - 133601
dc.contributor.authorpl
Kolczyk, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Rogatko, Iwona - 133282
dc.contributor.reviewerpl
Tomasik, Przemysław - 133663
dc.date.accessioned
2020-07-26T13:22:52Z
dc.date.available
2020-07-26T13:22:52Z
dc.date.submittedpl
2015-07-02
dc.fieldofstudypl
analityka medyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-96379-133716
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203851
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Preanalytical errors, aPTT, PT, fibrinogen, haemostasis, coagulation cascade, coagulology, protrombin time, activated partial thromboplastin time,
dc.subject.plpl
błędy przedanalityczne, aPTT, PT, fibrynogen, hemostaza, kaskada krzepnięcia, koagulologia, czas protrombinowy, czas kaolinowo – kefalinowy,
dc.titlepl
Wpływ błędów przedanalitycznych na oznaczenie czasu kaolinowo-kefalinowego oraz protrombiny
dc.title.alternativepl
Influence of preanalytical errors on determination of activated partial thromboplastin time and prothrombin time
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
56
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Wroclaw
5
Bialystok
3
Inowrocław
3
Krakow
3
Bydgoszcz
2
Cekcyn
2
Dublin
2
Sopot
2
Bierutow
1

No access

No Thumbnail Available