Obchody 500-lecia drukarstwa polskiego (1974-1975).

master
dc.abstract.enThis work does not aspire to portray wholly and exhaustively the history of printing, the history was shown as the background to the second part of the work. This MA thesis highlights the historic development of printing and its lasting output through 5 centuries of its existence. The most essential information about people who were the creators of this “black art”, the so-called mastery of printing, is presented.The second part of the thesis is devoted to the celebration of 500-Year Jubilee of Printing in Poland, which was the impulse to carry out research into the history of the printed book, to show the recent state of studies and to set the direction of a further study.The Jubilee was accompanied by numerous conferences during which the research achievements were discussed. They were an inspiration to develop the methods of research into printed books, the history of libraries and printing. The study also includes reports on occasional publishing ventures and exhibitions which came into being to celebrate 500-Year Printed Word in Poland.pl
dc.abstract.plPraca nie pretenduje do pełnego, wyczerpującego ukazania dziejów drukarstwa. Zostały one pokazane jako tło do drugiej części pracy. Praca naświetla historyczny rozwój drukarstwa oraz trwały dorobek pięciu wieków jego istnienia. Podaje najistotniejsze informacje o ludziach, którzy byli wytwórcami tej „czarnej sztuki” – jak nazywano dawniej sztukę drukarską. Druga część pracy poświęcona jest obchodom Jubileuszu 500-lecia drukarstwa w Polsce, które były impulsem do badań nad historią książki drukowanej, przedstawienia aktualnego stanu badań i wytyczenia kierunków dalszych studiów nad dawną książką. Jubileuszowi towarzyszyły liczne konferencje, na których omówiono osiągnięcia badawcze. Były one inspiracją do dalszego doskonalenia metod badań książki drukowanej, historii bibliotek oraz historii drukarstwa. Umożliwiały one konfrontację poglądów i metod badawczych. W pracy znajdziemy również omówienia okolicznościowych wydawnictw oraz wystaw, które powstały dla uczczenia Jubileuszu 500-Lecia Słowa Drukowanego w Polsce.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorGruca, Anna - 128185 pl
dc.contributor.authorMagryś, Mariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJaskowska, Małgorzata - 128493 pl
dc.contributor.reviewerGruca, Anna - 128185 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T06:20:48Z
dc.date.available2020-07-24T06:20:48Z
dc.date.submitted2012-07-02pl
dc.fieldofstudyinformacja naukowa i bibliotekoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-65837-133787pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179340
dc.languagepolpl
dc.subject.enGutenberg John – Cracow – printing – 500 years of printingpl
dc.subject.plGutenberg Jan – Kraków – drukarstwo – 500 lat drukarstwapl
dc.titleObchody 500-lecia drukarstwa polskiego (1974-1975).pl
dc.title.alternativeCelebration of 500-Years Polish Printing (1974-1975).pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work does not aspire to portray wholly and exhaustively the history of printing, the history was shown as the background to the second part of the work. This MA thesis highlights the historic development of printing and its lasting output through 5 centuries of its existence. The most essential information about people who were the creators of this “black art”, the so-called mastery of printing, is presented.The second part of the thesis is devoted to the celebration of 500-Year Jubilee of Printing in Poland, which was the impulse to carry out research into the history of the printed book, to show the recent state of studies and to set the direction of a further study.The Jubilee was accompanied by numerous conferences during which the research achievements were discussed. They were an inspiration to develop the methods of research into printed books, the history of libraries and printing. The study also includes reports on occasional publishing ventures and exhibitions which came into being to celebrate 500-Year Printed Word in Poland.
dc.abstract.plpl
Praca nie pretenduje do pełnego, wyczerpującego ukazania dziejów drukarstwa. Zostały one pokazane jako tło do drugiej części pracy. Praca naświetla historyczny rozwój drukarstwa oraz trwały dorobek pięciu wieków jego istnienia. Podaje najistotniejsze informacje o ludziach, którzy byli wytwórcami tej „czarnej sztuki” – jak nazywano dawniej sztukę drukarską. Druga część pracy poświęcona jest obchodom Jubileuszu 500-lecia drukarstwa w Polsce, które były impulsem do badań nad historią książki drukowanej, przedstawienia aktualnego stanu badań i wytyczenia kierunków dalszych studiów nad dawną książką. Jubileuszowi towarzyszyły liczne konferencje, na których omówiono osiągnięcia badawcze. Były one inspiracją do dalszego doskonalenia metod badań książki drukowanej, historii bibliotek oraz historii drukarstwa. Umożliwiały one konfrontację poglądów i metod badawczych. W pracy znajdziemy również omówienia okolicznościowych wydawnictw oraz wystaw, które powstały dla uczczenia Jubileuszu 500-Lecia Słowa Drukowanego w Polsce.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Gruca, Anna - 128185
dc.contributor.authorpl
Magryś, Maria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jaskowska, Małgorzata - 128493
dc.contributor.reviewerpl
Gruca, Anna - 128185
dc.date.accessioned
2020-07-24T06:20:48Z
dc.date.available
2020-07-24T06:20:48Z
dc.date.submittedpl
2012-07-02
dc.fieldofstudypl
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-65837-133787
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179340
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Gutenberg John – Cracow – printing – 500 years of printing
dc.subject.plpl
Gutenberg Jan – Kraków – drukarstwo – 500 lat drukarstwa
dc.titlepl
Obchody 500-lecia drukarstwa polskiego (1974-1975).
dc.title.alternativepl
Celebration of 500-Years Polish Printing (1974-1975).
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Krakow
4
Wroclaw
3
Dublin
2
Des Moines
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available