Bloger jako lider opinii. Studium przypadku.

master
dc.abstract.enThe aim of the work is to examine how shaping one's own image and perception by receivers influences building the position of the leader of opinion or authority on the example of Nicole Sochacki-Wójcicka, using nickname @mamaginekolog. Research topics include finding answers to the following questions: Is @mamaginekolog recognized as an authority? Is he in the role of an opinion leader? And why? What makes her stand out from other bloggers / opinion leaders who run blogs on similar topics? What qualities should an authority have? What is the role of opinion leaders and how do they affect the consumer market? The research methods used in this work are case study, questionnaire, observation and desk research.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest zbadanie, jak kształtowanie własnego wizerunku oraz postrzeganie przez odbiorców wpływa na budowanie pozycji lidera opinii lub autorytetu na przykładzie Nicole Sochacki-Wójcickiej, używającej nicku @mamaginekolog. Problematyka badawcza obejmuje znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: Czy @mamaginekolog jest uznawana za autorytet? Czy występuje w roli lidera opinii? I dlaczego? Co wyróżnia ją spośród innych blogerek/liderek opinii, które prowadzą blogi o podobnej tematyce? Jakie cechy powinien posiadać autorytet? Jaka jest rola liderów opinii oraz jaki mają wpływ na rynek konsumencki? Metodami badawczymi zastosowanymi w tej pracy jest studium przypadku, ankieta, obserwacja oraz analiza materiałów zastanych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPluszyńska, Annapl
dc.contributor.authorLis, Mariolapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPluszyńska, Annapl
dc.contributor.reviewerBarańska, Marzenapl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:44:30Z
dc.date.available2020-07-27T23:44:30Z
dc.date.submitted2019-07-04pl
dc.fieldofstudyzarządzanie mediamipl
dc.identifier.apddiploma-132439-197476pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234887
dc.languagepolpl
dc.subject.enauthority – blogger – opinion leaderpl
dc.subject.plautorytet – bloger – lider opiniipl
dc.titleBloger jako lider opinii. Studium przypadku.pl
dc.title.alternativeBloger as the opinion leader. Case study.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the work is to examine how shaping one's own image and perception by receivers influences building the position of the leader of opinion or authority on the example of Nicole Sochacki-Wójcicka, using nickname @mamaginekolog. Research topics include finding answers to the following questions: Is @mamaginekolog recognized as an authority? Is he in the role of an opinion leader? And why? What makes her stand out from other bloggers / opinion leaders who run blogs on similar topics? What qualities should an authority have? What is the role of opinion leaders and how do they affect the consumer market? The research methods used in this work are case study, questionnaire, observation and desk research.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest zbadanie, jak kształtowanie własnego wizerunku oraz postrzeganie przez odbiorców wpływa na budowanie pozycji lidera opinii lub autorytetu na przykładzie Nicole Sochacki-Wójcickiej, używającej nicku @mamaginekolog. Problematyka badawcza obejmuje znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: Czy @mamaginekolog jest uznawana za autorytet? Czy występuje w roli lidera opinii? I dlaczego? Co wyróżnia ją spośród innych blogerek/liderek opinii, które prowadzą blogi o podobnej tematyce? Jakie cechy powinien posiadać autorytet? Jaka jest rola liderów opinii oraz jaki mają wpływ na rynek konsumencki? Metodami badawczymi zastosowanymi w tej pracy jest studium przypadku, ankieta, obserwacja oraz analiza materiałów zastanych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Pluszyńska, Anna
dc.contributor.authorpl
Lis, Mariola
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Pluszyńska, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Barańska, Marzena
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:44:30Z
dc.date.available
2020-07-27T23:44:30Z
dc.date.submittedpl
2019-07-04
dc.fieldofstudypl
zarządzanie mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-132439-197476
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234887
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
authority – blogger – opinion leader
dc.subject.plpl
autorytet – bloger – lider opinii
dc.titlepl
Bloger jako lider opinii. Studium przypadku.
dc.title.alternativepl
Bloger as the opinion leader. Case study.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
62
Views per month
Views per city
Zwolle
10
Warsaw
9
Poznan
7
Torun
5
Krakow
4
Wroclaw
3
Courbevoie
2
Włocławek
2
Chicago
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available