Wielka Piątka cech osobowości a zadowolenie z pracy u pracowników przemysłu chemicznego

master
dc.abstract.enThe main purpose of this study was to determine the relationship between the personality traits and job satisfaction among employees of chemical industry. The personality traits were distinguished in accordance to The Great Five of personality traits by Costa and McCrae. Those were Neuroticism, Extraversion, Openness to experience, Amicability and Conscientiousness. Work satisfaction was measured with Job Satisfaction Questionnaire created by Weiss, as shorter version of Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ).The examination has been conducted in June 2015 on the sample of 63 male workers employed in a factory belonging to Azoty Group in Tarnow, Poland. The employees were performing production-related tasks. The sample chosen consisted of men aged between 31 to 61 years who worked at least 5 years in the same company. The study confirmed positive correlation between Extraversion and job satisfaction as well as between Conscientiousness and job satisfaction. The remaining personality traits did not show statistically significant correlation with job satisfaction. Recommendation for future research were made.pl
dc.abstract.plPrezentowana praca miała na celu wykazanie zależności zachodzących pomiędzy Wielką Piątką cech osobowości a zadowoleniem z pracy u pracowników zatrudnionych w przemyśle chemicznym. Cechy osobowości zostały wyszczególnione zgodnie z Modelem Wielkiej Piątki Costy i McCrea i złożyły się na nie: Neurotyczność, Ekstrawersja, Otwartość na doświadczenia, Ugodowość oraz Sumienność. Zadowolenie z pracy było mierzone za pomocą skali Zadowolenia z Pracy Weissa.Badanie na potrzeby tej pracy zostało przeprowadzone w czerwcu 2015 r. Została nim objęta grupa 63 mężczyzn, pracowników halowych i zmianowych zatrudnionych w przedsiębiorstwie chemicznym należącym do Grupy Azoty w Tarnowie. Byli to mężczyźni w wieku 31-61 lat, o przynajmniej pięcioletnim stażu pracy w firmie. Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu następujących narzędzi: Kwestionariusza Osobowości NEO-FFI Costy i McCrae w polskiej adaptacji autorstwa Zawadzkiego, Strelaua Szczepaniak i Śliwińskiej, oraz Skali Zadowolenia z Pracy Weissa i wsp. będącej skróconą wersją Minnesockiego Kwestionariusza Zadowolenia z Pracy MSQ.Wyniki badań własnych potwierdziły istnienie zależności pomiędzy Ekstrawersją i zadowoleniem z pracy jak również pomiędzy Sumiennością i zadowoleniem z pracy. Potwierdzenia nie znalazły hipotezy dotyczące związków Neurotyczności, Otwartości na doświadczenie i Ugodowości z zadowoleniem z pracy. Poczyniono rekomendacje dotyczące dalszych badań.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorWontorczyk, Antoni - 132734 pl
dc.contributor.authorSkrzypek, Adrianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWontorczyk, Antoni - 132734 pl
dc.contributor.reviewerNoworol, Czesław - 131075 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:42:10Z
dc.date.available2020-07-27T20:42:10Z
dc.date.submitted2018-10-17pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-128303-143196pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232080
dc.languagepolpl
dc.subject.enBig Five personality traits, Personality, Neuroticism, Extraversion, Openness, Agreeableness, Conscientiousness, job satisfaction, employee satisfactionpl
dc.subject.plWielkia Piątka, Osobowość, Neurotyczność, Ekstrawersja, Otwartość na doświadczenia, Ugodowość, Sumienność, zadowolenie z pracy, satysfakcja z pracypl
dc.titleWielka Piątka cech osobowości a zadowolenie z pracy u pracowników przemysłu chemicznegopl
dc.title.alternativeBig Five personality traits and job satisfsction in chemical industrypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main purpose of this study was to determine the relationship between the personality traits and job satisfaction among employees of chemical industry. The personality traits were distinguished in accordance to The Great Five of personality traits by Costa and McCrae. Those were Neuroticism, Extraversion, Openness to experience, Amicability and Conscientiousness. Work satisfaction was measured with Job Satisfaction Questionnaire created by Weiss, as shorter version of Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ).The examination has been conducted in June 2015 on the sample of 63 male workers employed in a factory belonging to Azoty Group in Tarnow, Poland. The employees were performing production-related tasks. The sample chosen consisted of men aged between 31 to 61 years who worked at least 5 years in the same company. The study confirmed positive correlation between Extraversion and job satisfaction as well as between Conscientiousness and job satisfaction. The remaining personality traits did not show statistically significant correlation with job satisfaction. Recommendation for future research were made.
dc.abstract.plpl
Prezentowana praca miała na celu wykazanie zależności zachodzących pomiędzy Wielką Piątką cech osobowości a zadowoleniem z pracy u pracowników zatrudnionych w przemyśle chemicznym. Cechy osobowości zostały wyszczególnione zgodnie z Modelem Wielkiej Piątki Costy i McCrea i złożyły się na nie: Neurotyczność, Ekstrawersja, Otwartość na doświadczenia, Ugodowość oraz Sumienność. Zadowolenie z pracy było mierzone za pomocą skali Zadowolenia z Pracy Weissa.Badanie na potrzeby tej pracy zostało przeprowadzone w czerwcu 2015 r. Została nim objęta grupa 63 mężczyzn, pracowników halowych i zmianowych zatrudnionych w przedsiębiorstwie chemicznym należącym do Grupy Azoty w Tarnowie. Byli to mężczyźni w wieku 31-61 lat, o przynajmniej pięcioletnim stażu pracy w firmie. Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu następujących narzędzi: Kwestionariusza Osobowości NEO-FFI Costy i McCrae w polskiej adaptacji autorstwa Zawadzkiego, Strelaua Szczepaniak i Śliwińskiej, oraz Skali Zadowolenia z Pracy Weissa i wsp. będącej skróconą wersją Minnesockiego Kwestionariusza Zadowolenia z Pracy MSQ.Wyniki badań własnych potwierdziły istnienie zależności pomiędzy Ekstrawersją i zadowoleniem z pracy jak również pomiędzy Sumiennością i zadowoleniem z pracy. Potwierdzenia nie znalazły hipotezy dotyczące związków Neurotyczności, Otwartości na doświadczenie i Ugodowości z zadowoleniem z pracy. Poczyniono rekomendacje dotyczące dalszych badań.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Wontorczyk, Antoni - 132734
dc.contributor.authorpl
Skrzypek, Adrian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wontorczyk, Antoni - 132734
dc.contributor.reviewerpl
Noworol, Czesław - 131075
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:42:10Z
dc.date.available
2020-07-27T20:42:10Z
dc.date.submittedpl
2018-10-17
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-128303-143196
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232080
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Big Five personality traits, Personality, Neuroticism, Extraversion, Openness, Agreeableness, Conscientiousness, job satisfaction, employee satisfaction
dc.subject.plpl
Wielkia Piątka, Osobowość, Neurotyczność, Ekstrawersja, Otwartość na doświadczenia, Ugodowość, Sumienność, zadowolenie z pracy, satysfakcja z pracy
dc.titlepl
Wielka Piątka cech osobowości a zadowolenie z pracy u pracowników przemysłu chemicznego
dc.title.alternativepl
Big Five personality traits and job satisfsction in chemical industry
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
237
Views per month
Views per city
Warsaw
49
Poznan
37
Krakow
26
Lodz
9
Wroclaw
9
Bobrowniki Male
5
Bydgoszcz
5
Gdansk
4
Katowice
4
Bialystok
3

No access

No Thumbnail Available