Projektowanie popkultury. Analiza związków między cechami charakterystycznymi popkultury a projektowaniem graficznym na przykładzie okładek powieści fantasy

master
dc.abstract.enThe purpose of this dissertation is to explore graphic design for the purposes of popular culture and to check what visual means are used to express its distinctive features. The subject of the study were fantasy book covers. The first part of the dissertation serves as an introduction to further consideration and focuses on the characteristics of pop culture, popular literature and fantasy literature in terms of sociology, history and theory of literature. The second part is dedicated to books in their physical form and focuses on the role of the cover in bibliological communication, while the third part features original analysis of book covers meant to show the relationship between graphic design and pop culture.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest zbadanie projektowania graficznego na potrzeby kultury popularnej, sprawdzenie, przy pomocy jakich środków graficznych wyrażane są jej cechy charakterystyczne. Za materiał badań obrano okładki powieści fantasy. Pierwsza część pracy jest wstępem do dalszych rozważań, koncentruje się na charakterystyce popkultury, literatury popularnej oraz literatury fantasy w ujęciu socjologicznym, historycznoliterackim oraz teoretycznoliterackim. Część druga poświęcona jest książce w jej fizycznym wymiarze, koncentruje się na funkcji okładki oraz jej roli w komunikacji bibliologicznej, zaś część trzecia zawiera własne analizy okładek ukierunkowane na ukazanie zależności między projektowaniem graficznym a popkulturą.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSocha, Klaudia - 131974 pl
dc.contributor.authorCzernatowicz, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerGruchała, Janusz - 128187 pl
dc.contributor.reviewerSocha, Klaudia - 131974 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:02:38Z
dc.date.available2020-07-27T09:02:38Z
dc.date.submitted2017-07-10pl
dc.fieldofstudyedytorstwopl
dc.identifier.apddiploma-116511-158820pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221781
dc.languagepolpl
dc.subject.engraphic design; popular culture; book covers; fantasypl
dc.subject.plprojektowanie graficzne; kultura popularna; okładki; literatura fantasypl
dc.titleProjektowanie popkultury. Analiza związków między cechami charakterystycznymi popkultury a projektowaniem graficznym na przykładzie okładek powieści fantasypl
dc.title.alternativePop culture design. Analysis of connections between characteristic features of popular culture and graphic design in fantasy books coverspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this dissertation is to explore graphic design for the purposes of popular culture and to check what visual means are used to express its distinctive features. The subject of the study were fantasy book covers. The first part of the dissertation serves as an introduction to further consideration and focuses on the characteristics of pop culture, popular literature and fantasy literature in terms of sociology, history and theory of literature. The second part is dedicated to books in their physical form and focuses on the role of the cover in bibliological communication, while the third part features original analysis of book covers meant to show the relationship between graphic design and pop culture.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest zbadanie projektowania graficznego na potrzeby kultury popularnej, sprawdzenie, przy pomocy jakich środków graficznych wyrażane są jej cechy charakterystyczne. Za materiał badań obrano okładki powieści fantasy. Pierwsza część pracy jest wstępem do dalszych rozważań, koncentruje się na charakterystyce popkultury, literatury popularnej oraz literatury fantasy w ujęciu socjologicznym, historycznoliterackim oraz teoretycznoliterackim. Część druga poświęcona jest książce w jej fizycznym wymiarze, koncentruje się na funkcji okładki oraz jej roli w komunikacji bibliologicznej, zaś część trzecia zawiera własne analizy okładek ukierunkowane na ukazanie zależności między projektowaniem graficznym a popkulturą.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Socha, Klaudia - 131974
dc.contributor.authorpl
Czernatowicz, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Gruchała, Janusz - 128187
dc.contributor.reviewerpl
Socha, Klaudia - 131974
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:02:38Z
dc.date.available
2020-07-27T09:02:38Z
dc.date.submittedpl
2017-07-10
dc.fieldofstudypl
edytorstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-116511-158820
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221781
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
graphic design; popular culture; book covers; fantasy
dc.subject.plpl
projektowanie graficzne; kultura popularna; okładki; literatura fantasy
dc.titlepl
Projektowanie popkultury. Analiza związków między cechami charakterystycznymi popkultury a projektowaniem graficznym na przykładzie okładek powieści fantasy
dc.title.alternativepl
Pop culture design. Analysis of connections between characteristic features of popular culture and graphic design in fantasy books covers
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Wroclaw
6
Krakow
4
Warsaw
3
Gdansk
2
Poznan
2
Andrychów
1
Ashburn
1
Bielawa
1
Druzbice
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available