Komizm w literaturze Młodej Polski - wybrane zagadnienia.

master
dc.abstract.enWork explains the concept of comedy, with an emphasis on comedy characteristic of the era of Young Poland, so I paid the first chapter of the work. In addition, describe this phenomenon on the basis of three popular Young Poland movement works "Żabusia" Gabrieli Zapolskiej (drama), "Słówka" Tadeusza Boya-Żeleńskiego (poetry) and "Zakopanoptikon" Andrzeja Struga (epic). Each of the tracks have paid a separate chapter. I tried to explain the concept of Young Poland and the grotesque, satire, irony and self-irony and parody, pastiche and travesty. I applied for the distribution of the actual comic, felt to this day unchanged, and the humor out of date, or one that is incomprehensible to toay, reader works of the Young Poland movement. Distribution is obviously intuitive, although supported by sources rom the era.pl
dc.abstract.otherPraca zawiera wyjaśnienie pojęcia komizmu, ze szczególnym podkreśleniem komizmu charakterystycznego dla epoki Młodej Polski, czemu poświęciłam rozdział pierwszy mojej pracy. Ponadto, opisuję to zjawisko na podstawie trzech popularnych młodopolskich utworów: "Żabusi" Gabrieli Zapolskiej (dramat), "Słówek" Tadeusza Boya-Żeleńskiego (liryka) i "Zakopanoptikonu" Andrzeja Struga (epika). Każdemu z tych utworów poświęciłam osobny rozdział. Starałam się także wyjaśnic pojęcia młodopolskiej groteski, satyry, ironii i autoironii, oraz parodii, pastiszu i trawestacji. Zastosowałam także podział na komizm aktualny, odczuwalny do dzisiaj w niezmienionej formie, oraz komizm nieaktualny, czyli taki, który jest niezrozumiały dla dzisiejszego czytelnika dzieł młodopolskich. Jest to oczywiście podział intuicyjny, chociaż poparty źródłami z epoki.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorCzabanowska-Wróbel, Anna - 127618 pl
dc.contributor.authorRożnawska, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerPilch, Urszula - 147026 pl
dc.contributor.reviewerCzabanowska-Wróbel, Anna - 127618 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:29:18Z
dc.date.available2020-07-14T18:29:18Z
dc.date.submitted2011-06-18pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-55103-44551pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169999
dc.subject.encomicality obsolete, comicality currentpl
dc.subject.otherkomizm przestarzały, komizm aktualnypl
dc.titleKomizm w literaturze Młodej Polski - wybrane zagadnienia.pl
dc.title.alternativeComicality in the literature of the Young Poland movement-selected issuespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Work explains the concept of comedy, with an emphasis on comedy characteristic of the era of Young Poland, so I paid the first chapter of the work. In addition, describe this phenomenon on the basis of three popular Young Poland movement works "Żabusia" Gabrieli Zapolskiej (drama), "Słówka" Tadeusza Boya-Żeleńskiego (poetry) and "Zakopanoptikon" Andrzeja Struga (epic). Each of the tracks have paid a separate chapter. I tried to explain the concept of Young Poland and the grotesque, satire, irony and self-irony and parody, pastiche and travesty. I applied for the distribution of the actual comic, felt to this day unchanged, and the humor out of date, or one that is incomprehensible to toay, reader works of the Young Poland movement. Distribution is obviously intuitive, although supported by sources rom the era.
dc.abstract.otherpl
Praca zawiera wyjaśnienie pojęcia komizmu, ze szczególnym podkreśleniem komizmu charakterystycznego dla epoki Młodej Polski, czemu poświęciłam rozdział pierwszy mojej pracy. Ponadto, opisuję to zjawisko na podstawie trzech popularnych młodopolskich utworów: "Żabusi" Gabrieli Zapolskiej (dramat), "Słówek" Tadeusza Boya-Żeleńskiego (liryka) i "Zakopanoptikonu" Andrzeja Struga (epika). Każdemu z tych utworów poświęciłam osobny rozdział. Starałam się także wyjaśnic pojęcia młodopolskiej groteski, satyry, ironii i autoironii, oraz parodii, pastiszu i trawestacji. Zastosowałam także podział na komizm aktualny, odczuwalny do dzisiaj w niezmienionej formie, oraz komizm nieaktualny, czyli taki, który jest niezrozumiały dla dzisiejszego czytelnika dzieł młodopolskich. Jest to oczywiście podział intuicyjny, chociaż poparty źródłami z epoki.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Czabanowska-Wróbel, Anna - 127618
dc.contributor.authorpl
Rożnawska, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Pilch, Urszula - 147026
dc.contributor.reviewerpl
Czabanowska-Wróbel, Anna - 127618
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:29:18Z
dc.date.available
2020-07-14T18:29:18Z
dc.date.submittedpl
2011-06-18
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-55103-44551
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169999
dc.subject.enpl
comicality obsolete, comicality current
dc.subject.otherpl
komizm przestarzały, komizm aktualny
dc.titlepl
Komizm w literaturze Młodej Polski - wybrane zagadnienia.
dc.title.alternativepl
Comicality in the literature of the Young Poland movement-selected issues
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Krakow
1
Krosno Odrzanskie
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available