Doświadczenia medialne dzieci w wieku przedszkolnym a ich związek z twórczymi zachowaniami w percepcji rodziców i nauczycieli

master
dc.abstract.enThe research presented in this thesis were aimed at describing the media experience of preschoolers and the relation of such experience with the development of creative potential and creative behavior of kindergarteners. Three observation sheets, describing media experiences, creative competencies and creative factors of children, were used. Parents and teachers completed them. The research sample were children aged 2.5 – 5 years. The results confirmed the relation of individual media actions performed by children with the cultivation of creative competencies. Additionally, significant relation, between the quantity of media experiences and children’s age, was observed, as well as growth of creative competencies in older children groups in comparison with the younger groups. Also connections between particular media categories and both creative competencies areas and creative factors were noted. Relation between described variables with gender turned out to be very weak and applied only to one factor: fantasy, which was observed more often in girls than boys.pl
dc.abstract.plBadania przedstawione w pracy miały na celu opisanie doświadczeń medialnych przedszkolaków oraz związków tych doświadczeń z rozwojem potencjału twórczego i zachowań kreatywnych przedszkolaków. Posłużono się trzema arkuszami obserwacyjnymi opisującymi doświadczenia medialne, kompetencje kreatywne i czynniki twórcze dzieci. Były one wypełniane przez rodziców i nauczycieli. Próbę badaną opisywały dzieci przedszkolne w wieku od 2,5 do 5 lat. Wyniki potwierdziły zależność poszczególnych działań wykonywanych na mediach przez dzieci z kształtowaniem się ich kompetencji kreatywnych. Dodatkowo zauważono istotny związek ilości doświadczeń medialnych z wiekiem badanych dzieci, a także przyrost kompetencji kreatywnych w grupach starszych dzieci w porównaniu z grupami młodszymi. Zaobserwowano również powiązanie pomiędzy poszczególnymi kategoriami medialnymi a obszarami kompetencji kreatywnych i czynnikami twórczymi. Związek opisywanych zmiennych z płcią okazał się bardzo słaby i dotyczył jedynie czynnika: fantazja, który to był częściej obserwowany u dziewczynek niż u chłopców.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKubicka, Dorota - 129610 pl
dc.contributor.authorAbram, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerHołda, Małgorzata - 186543 pl
dc.contributor.reviewerKubicka, Dorota - 129610 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:49:11Z
dc.date.available2020-07-26T18:49:11Z
dc.date.submitted2015-10-21pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-101718-131630pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208700
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeywords: creativity, creative potential, media experience, preschoolerspl
dc.subject.plSłowa kluczowe: twórczość, potencjał twórczy, doświadczenia medialne, przedszkolakipl
dc.titleDoświadczenia medialne dzieci w wieku przedszkolnym a ich związek z twórczymi zachowaniami w percepcji rodziców i nauczycielipl
dc.title.alternativeMedia experience of preschool children and their relationship with the creative behavior in the perception of parents and teachers.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The research presented in this thesis were aimed at describing the media experience of preschoolers and the relation of such experience with the development of creative potential and creative behavior of kindergarteners. Three observation sheets, describing media experiences, creative competencies and creative factors of children, were used. Parents and teachers completed them. The research sample were children aged 2.5 – 5 years. The results confirmed the relation of individual media actions performed by children with the cultivation of creative competencies. Additionally, significant relation, between the quantity of media experiences and children’s age, was observed, as well as growth of creative competencies in older children groups in comparison with the younger groups. Also connections between particular media categories and both creative competencies areas and creative factors were noted. Relation between described variables with gender turned out to be very weak and applied only to one factor: fantasy, which was observed more often in girls than boys.
dc.abstract.plpl
Badania przedstawione w pracy miały na celu opisanie doświadczeń medialnych przedszkolaków oraz związków tych doświadczeń z rozwojem potencjału twórczego i zachowań kreatywnych przedszkolaków. Posłużono się trzema arkuszami obserwacyjnymi opisującymi doświadczenia medialne, kompetencje kreatywne i czynniki twórcze dzieci. Były one wypełniane przez rodziców i nauczycieli. Próbę badaną opisywały dzieci przedszkolne w wieku od 2,5 do 5 lat. Wyniki potwierdziły zależność poszczególnych działań wykonywanych na mediach przez dzieci z kształtowaniem się ich kompetencji kreatywnych. Dodatkowo zauważono istotny związek ilości doświadczeń medialnych z wiekiem badanych dzieci, a także przyrost kompetencji kreatywnych w grupach starszych dzieci w porównaniu z grupami młodszymi. Zaobserwowano również powiązanie pomiędzy poszczególnymi kategoriami medialnymi a obszarami kompetencji kreatywnych i czynnikami twórczymi. Związek opisywanych zmiennych z płcią okazał się bardzo słaby i dotyczył jedynie czynnika: fantazja, który to był częściej obserwowany u dziewczynek niż u chłopców.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kubicka, Dorota - 129610
dc.contributor.authorpl
Abram, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Hołda, Małgorzata - 186543
dc.contributor.reviewerpl
Kubicka, Dorota - 129610
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:49:11Z
dc.date.available
2020-07-26T18:49:11Z
dc.date.submittedpl
2015-10-21
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-101718-131630
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208700
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keywords: creativity, creative potential, media experience, preschoolers
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: twórczość, potencjał twórczy, doświadczenia medialne, przedszkolaki
dc.titlepl
Doświadczenia medialne dzieci w wieku przedszkolnym a ich związek z twórczymi zachowaniami w percepcji rodziców i nauczycieli
dc.title.alternativepl
Media experience of preschool children and their relationship with the creative behavior in the perception of parents and teachers.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Dublin
2
Krakow
2
Bayreuth
1
Tuchów
1
Zambrów
1

No access

No Thumbnail Available