Skuteczne przywództwo - badania porównawcze w Polsce i na Ukrainie.

licenciate
dc.abstract.enThis work aimed at a comparative analysis of effective leadership on the example of Polish and Ukrainian managers. In the first chapter, the researcher analyzes the role of leadership and manager in management, as well as its characteristics and the evolution of the nature of leadership and styles of leadership. The second chapter analyzes the challenges faced by a modern manager in the context of cultural differences in business, as well as managing a modern enterprise against the changing business environment in the era of globalization. The third chapter of the work focuses on empirical research, and compares the differences and similarities among the managers of Poland and Ukraine.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca ma na celu analizę porównawczą skutecznego przywództwa na przykładzie polskich oraz ukraińskich managerów. W pierwszym rozdziale badacz analizuje rolę przywództwa oraz menadżera w zarządzaniu, a także jego cechy oraz ewolucję charakteru przywództwa i stylów przewodzenia. W drugim rozdziale zanalizowane są wyzwania wobec współczesnego managera w kontekście różnic kulturowych w biznesie, a także zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem wobec zmieniającego się otoczenia biznesu w erze globalizacji. Trzeci rozdział pracy skupia się na badaniach empirycznych, a także porównuje różnice oraz podobieństwa wśród managerów Polski i Ukrainy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDyląg, Anna - 127842 pl
dc.contributor.authorCherepko, Yaroslavpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDyląg, Anna - 127842 pl
dc.contributor.reviewerJaworek, Magdalena - 173360 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:04:38Z
dc.date.available2020-07-27T23:04:38Z
dc.date.submitted2019-09-25pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-131644-224922pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234270
dc.languagepolpl
dc.subject.enmanager - Poland - Ukraine - managementpl
dc.subject.plmenedżer –– Polska – Ukraina – zarządzaniepl
dc.titleSkuteczne przywództwo - badania porównawcze w Polsce i na Ukrainie.pl
dc.title.alternativeEffective leadership - comparative research in Poland and Ukrainepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work aimed at a comparative analysis of effective leadership on the example of Polish and Ukrainian managers. In the first chapter, the researcher analyzes the role of leadership and manager in management, as well as its characteristics and the evolution of the nature of leadership and styles of leadership. The second chapter analyzes the challenges faced by a modern manager in the context of cultural differences in business, as well as managing a modern enterprise against the changing business environment in the era of globalization. The third chapter of the work focuses on empirical research, and compares the differences and similarities among the managers of Poland and Ukraine.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca ma na celu analizę porównawczą skutecznego przywództwa na przykładzie polskich oraz ukraińskich managerów. W pierwszym rozdziale badacz analizuje rolę przywództwa oraz menadżera w zarządzaniu, a także jego cechy oraz ewolucję charakteru przywództwa i stylów przewodzenia. W drugim rozdziale zanalizowane są wyzwania wobec współczesnego managera w kontekście różnic kulturowych w biznesie, a także zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem wobec zmieniającego się otoczenia biznesu w erze globalizacji. Trzeci rozdział pracy skupia się na badaniach empirycznych, a także porównuje różnice oraz podobieństwa wśród managerów Polski i Ukrainy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.contributor.authorpl
Cherepko, Yaroslav
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.contributor.reviewerpl
Jaworek, Magdalena - 173360
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:04:38Z
dc.date.available
2020-07-27T23:04:38Z
dc.date.submittedpl
2019-09-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-131644-224922
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234270
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
manager - Poland - Ukraine - management
dc.subject.plpl
menedżer –– Polska – Ukraina – zarządzanie
dc.titlepl
Skuteczne przywództwo - badania porównawcze w Polsce i na Ukrainie.
dc.title.alternativepl
Effective leadership - comparative research in Poland and Ukraine
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Krakow
3
Maastricht
3
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bielsko-Biala
1
Copenhagen
1
Dublin
1
Poznan
1
Łomża
1

No access

No Thumbnail Available