Finansowe następstwa pandemii COVID-19 w branżach gamingowej oraz turystycznej na przykładach Ten Square Games S.A. oraz Rainbow Tours S.A.

master
dc.abstract.enThe purpose of this work is to identify the financial consequences of the global COVID-19 pandemic in the gaming and tourism industries on selected examples. The theoretical part defines the concept of financial analysis, its essence and purpose. The types and methods of financial analysis as well as the sources of information used in its conduct are listed and described. The empirical part, on the other hand, presents the results of research, the main purpose of which was to examine the impact of the COVID-19 pandemic on the financial condition of enterprises representing the gaming and tourism industries. The entities selected for the research were Ten Square Games S.A. and Rainbow Tours S.A. The research process was carried out using the following research methods and tools: vertical and horizontal financial analysis, ratio analysis of financial liquidity, profitability and debt. Financial statements of the surveyed enterprises from 2019-2021 were used as the main sources of empirical data. Based on the results of the research, it was found that the COVID-19 pandemic resulted in an improvement in the financial results of the surveyed company from the gaming industry, while in the surveyed company from the tourism industry it caused economic problems and a significant deterioration of the financial condition.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest identyfikacja finansowych następstw globalnej pandemii COVID-19 w branżach gamingowej oraz turystycznej na wybranych przykładach. W części teoretycznej zdefiniowane zostało pojęcie analizy finansowej, jej istota i cel. Wyszczególnione oraz opisane zostały rodzaje i metody analizy finansowej a także źródła informacji wykorzystywane w jej prowadzeniu. W części empirycznej natomiast przedstawiono wyniki badań, których głównym celem było zbadanie wpływu pandemii COVID-19 na kondycję finansową przedsiębiorstw reprezentujących branże gamingową oraz turystyczną. Podmiotami wybranymi do badań zostały firmy Ten Square Games S.A. oraz Rainbow Tours S.A. Proces badawczy zrealizowano przy zastosowaniu następujących metod i narzędzi badawczych: analizy finansowej pionowej i poziomej, analizy wskaźnikowej płynności finansowej, rentowności oraz zadłużenia. Jako główne źródła danych empirycznych wykorzystano sprawozdania finansowe badanych przedsiębiorstw pochodzące z lat 2019-2021. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że pandemia COVID-19 spowodowała poprawę wyników finansowych badanego przedsiębiorstwa z branży gamingowej, natomiast w badanym przedsiębiorstwie z branży turystycznej wywołała problemy ekonomiczne i znaczące pogorszenie kondycji finansowej.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBąk, Sylwiapl
dc.contributor.authorDziarmaga, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerBąk, Sylwiapl
dc.contributor.reviewerŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.date.accessioned2023-07-04T21:34:10Z
dc.date.available2023-07-04T21:34:10Z
dc.date.submitted2023-07-04pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-164389-308142pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313835
dc.languagepolpl
dc.subject.enCOVID-19, financial analysis, financial statement, gaming industry, tourism industry.pl
dc.subject.planaliza finansowa, branża gamingowa, branża turystyczna, COVID-19, sprawozdanie finansowe.pl
dc.titleFinansowe następstwa pandemii COVID-19 w branżach gamingowej oraz turystycznej na przykładach Ten Square Games S.A. oraz Rainbow Tours S.A.pl
dc.title.alternativeThe financial consequences of the COVID-19 pandemic in the gaming and tourism industries on the example of Ten Square Games S.A. and Rainbow Tours S.A.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this work is to identify the financial consequences of the global COVID-19 pandemic in the gaming and tourism industries on selected examples. The theoretical part defines the concept of financial analysis, its essence and purpose. The types and methods of financial analysis as well as the sources of information used in its conduct are listed and described. The empirical part, on the other hand, presents the results of research, the main purpose of which was to examine the impact of the COVID-19 pandemic on the financial condition of enterprises representing the gaming and tourism industries. The entities selected for the research were Ten Square Games S.A. and Rainbow Tours S.A. The research process was carried out using the following research methods and tools: vertical and horizontal financial analysis, ratio analysis of financial liquidity, profitability and debt. Financial statements of the surveyed enterprises from 2019-2021 were used as the main sources of empirical data. Based on the results of the research, it was found that the COVID-19 pandemic resulted in an improvement in the financial results of the surveyed company from the gaming industry, while in the surveyed company from the tourism industry it caused economic problems and a significant deterioration of the financial condition.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest identyfikacja finansowych następstw globalnej pandemii COVID-19 w branżach gamingowej oraz turystycznej na wybranych przykładach. W części teoretycznej zdefiniowane zostało pojęcie analizy finansowej, jej istota i cel. Wyszczególnione oraz opisane zostały rodzaje i metody analizy finansowej a także źródła informacji wykorzystywane w jej prowadzeniu. W części empirycznej natomiast przedstawiono wyniki badań, których głównym celem było zbadanie wpływu pandemii COVID-19 na kondycję finansową przedsiębiorstw reprezentujących branże gamingową oraz turystyczną. Podmiotami wybranymi do badań zostały firmy Ten Square Games S.A. oraz Rainbow Tours S.A. Proces badawczy zrealizowano przy zastosowaniu następujących metod i narzędzi badawczych: analizy finansowej pionowej i poziomej, analizy wskaźnikowej płynności finansowej, rentowności oraz zadłużenia. Jako główne źródła danych empirycznych wykorzystano sprawozdania finansowe badanych przedsiębiorstw pochodzące z lat 2019-2021. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że pandemia COVID-19 spowodowała poprawę wyników finansowych badanego przedsiębiorstwa z branży gamingowej, natomiast w badanym przedsiębiorstwie z branży turystycznej wywołała problemy ekonomiczne i znaczące pogorszenie kondycji finansowej.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bąk, Sylwia
dc.contributor.authorpl
Dziarmaga, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Bąk, Sylwia
dc.contributor.reviewerpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.date.accessioned
2023-07-04T21:34:10Z
dc.date.available
2023-07-04T21:34:10Z
dc.date.submittedpl
2023-07-04
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-164389-308142
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313835
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
COVID-19, financial analysis, financial statement, gaming industry, tourism industry.
dc.subject.plpl
analiza finansowa, branża gamingowa, branża turystyczna, COVID-19, sprawozdanie finansowe.
dc.titlepl
Finansowe następstwa pandemii COVID-19 w branżach gamingowej oraz turystycznej na przykładach Ten Square Games S.A. oraz Rainbow Tours S.A.
dc.title.alternativepl
The financial consequences of the COVID-19 pandemic in the gaming and tourism industries on the example of Ten Square Games S.A. and Rainbow Tours S.A.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Lublin
4
Lodz
2
Gdynia
1
Krakow
1
Krosno
1
Legnica
1
Wegierska Gorka
1

No access

No Thumbnail Available
Collections