Wyniki badań wykopaliskowych wschodniej krawędzi stanowiska w Maszkowicach (pow. Nowy Sącz) przeprowadzonych w sezonach 2010 i 2011 - rekonstrukcja procesu formowania się stanowiska archeologicznego.

master
dc.abstract.enThe subject of this dissertation are materials gathered during archaeological excavations carried at the site in Maszkowice (Nowy Sącz district) in 2010 and 2011. Those materials come from a trench cutting the eastern edge of the site. Presented finds were broadly analysed in order to provide the richest possible data enabling reconstruction of the site formation processes. As a result of the analyses it was possible to state that the examined settlement existed from about 1650 BC until around 60 BC. At the first stage of development the settlement was strongly related to the lands south from the Carpathians. In that period there were a stone wall and a housing raised on the clay embankment adjacent to the wall in the explored zone. Around the time span 1200–1040 BC the settlement was most probably uninhabited. In the following stages of site formation some remarkable rearrangement in settlement use took place. The group of people living there at that time seems to have had relatively strong connections with populations representing the local cultural environment.pl
dc.abstract.plPrzedmiot pracy stanowią materiały pozyskane w trakcie badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku archeologicznym w Maszkowicach (pow. Nowy Sącz) w sezonach 2010 i 2011. Materiały te pochodzą z wykopu przecinającego wschodnią krawędź stanowiska. Prezentowane źródła zostały poddane obszernej analizie mającej na celu zgromadzenie jak największej liczby danych umożliwiających odtworzenie procesu formowania się badanego stanowiska archeologicznego. W rezultacie przeprowadzonych analiz udało się stwierdzić, iż badane osiedle funkcjonowało w okresie od około 1650 do około 60 roku BC. W pierwszym etapie rozwoju osiedla widoczne były jego silne powiązania z terenami położonymi na południe od łuku Karpat. W badanej strefie istniał wówczas mur kamienny oraz zagroda, posadowiona na przylegającym do muru glinianym nasypie. W okresie około 1200–1040 BC osiedle najprawdopodobniej było niezamieszkałe. Z kolejnymi etapami zasiedlenia wzgórza wiązały się istotne zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni osiedla. Zamieszkująca je wówczas ludność była zapewne silniej niż w początkowym etapie związana ze społecznościami reprezentującymi lokalne środowisko kulturowe.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorChochorowski, Jan - 127532 pl
dc.contributor.authorMakiel, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerChochorowski, Jan - 127532 pl
dc.contributor.reviewerPrzybyła, Marcin - 162019 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T03:19:46Z
dc.date.available2020-07-25T03:19:46Z
dc.date.submitted2014-07-24pl
dc.fieldofstudyarcheologiapl
dc.identifier.apddiploma-89578-81517pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197959
dc.languagepolpl
dc.subject.enBRONZE AGE, IRON AGE, LA TÈNE PERIOD, HILLFORT, TAPHONOMYpl
dc.subject.plEPOKA BRĄZU, EPOKA ŻELAZA, OKRES LATEŃSKI, OSIEDLE OBRONNE, TAFONOMIApl
dc.titleWyniki badań wykopaliskowych wschodniej krawędzi stanowiska w Maszkowicach (pow. Nowy Sącz) przeprowadzonych w sezonach 2010 i 2011 - rekonstrukcja procesu formowania się stanowiska archeologicznego.pl
dc.title.alternativeThe results of archaeological excavations of the eastern edge of site in Maszkowice (Nowy Sącz district), carried in 2010 and 2011 - reconstruction of the site formation process.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this dissertation are materials gathered during archaeological excavations carried at the site in Maszkowice (Nowy Sącz district) in 2010 and 2011. Those materials come from a trench cutting the eastern edge of the site. Presented finds were broadly analysed in order to provide the richest possible data enabling reconstruction of the site formation processes. As a result of the analyses it was possible to state that the examined settlement existed from about 1650 BC until around 60 BC. At the first stage of development the settlement was strongly related to the lands south from the Carpathians. In that period there were a stone wall and a housing raised on the clay embankment adjacent to the wall in the explored zone. Around the time span 1200–1040 BC the settlement was most probably uninhabited. In the following stages of site formation some remarkable rearrangement in settlement use took place. The group of people living there at that time seems to have had relatively strong connections with populations representing the local cultural environment.
dc.abstract.plpl
Przedmiot pracy stanowią materiały pozyskane w trakcie badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku archeologicznym w Maszkowicach (pow. Nowy Sącz) w sezonach 2010 i 2011. Materiały te pochodzą z wykopu przecinającego wschodnią krawędź stanowiska. Prezentowane źródła zostały poddane obszernej analizie mającej na celu zgromadzenie jak największej liczby danych umożliwiających odtworzenie procesu formowania się badanego stanowiska archeologicznego. W rezultacie przeprowadzonych analiz udało się stwierdzić, iż badane osiedle funkcjonowało w okresie od około 1650 do około 60 roku BC. W pierwszym etapie rozwoju osiedla widoczne były jego silne powiązania z terenami położonymi na południe od łuku Karpat. W badanej strefie istniał wówczas mur kamienny oraz zagroda, posadowiona na przylegającym do muru glinianym nasypie. W okresie około 1200–1040 BC osiedle najprawdopodobniej było niezamieszkałe. Z kolejnymi etapami zasiedlenia wzgórza wiązały się istotne zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni osiedla. Zamieszkująca je wówczas ludność była zapewne silniej niż w początkowym etapie związana ze społecznościami reprezentującymi lokalne środowisko kulturowe.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Chochorowski, Jan - 127532
dc.contributor.authorpl
Makiel, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Chochorowski, Jan - 127532
dc.contributor.reviewerpl
Przybyła, Marcin - 162019
dc.date.accessioned
2020-07-25T03:19:46Z
dc.date.available
2020-07-25T03:19:46Z
dc.date.submittedpl
2014-07-24
dc.fieldofstudypl
archeologia
dc.identifier.apdpl
diploma-89578-81517
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197959
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
BRONZE AGE, IRON AGE, LA TÈNE PERIOD, HILLFORT, TAPHONOMY
dc.subject.plpl
EPOKA BRĄZU, EPOKA ŻELAZA, OKRES LATEŃSKI, OSIEDLE OBRONNE, TAFONOMIA
dc.titlepl
Wyniki badań wykopaliskowych wschodniej krawędzi stanowiska w Maszkowicach (pow. Nowy Sącz) przeprowadzonych w sezonach 2010 i 2011 - rekonstrukcja procesu formowania się stanowiska archeologicznego.
dc.title.alternativepl
The results of archaeological excavations of the eastern edge of site in Maszkowice (Nowy Sącz district), carried in 2010 and 2011 - reconstruction of the site formation process.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Des Moines
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available