Położenie prawne Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce

master
dc.abstract.enThe purpose of this thesis is to present examples and conduct an analysis of the legal situation of the public functioning of the Union of Jewish Religious Communities in Poland with the use of a historical-legal approach. The structure of the paper is based on five complementary and interrelated chapters. The first chapter is theoretical in its approach and it aims at providing a basic introduction into the history of Jews in the context of postmodern culture, as it asks questions related to Jewish identity or the exact content of Jewish law. The second chapter is a presentation of the historical and legal position of Jews in the European context. The third chapter presents specific legal acts in a historical perspective combined together with a description of Jewish history, from their arrival to Poland till the end communist rule in Poland. This line of thought is continued in the fourth chapter, which strictly focuses on the analysis of the legal situation of the Union of Jewish Religious Communities in Poland, from the perspective of Polish law. The last fifth chapter focuses on the depiction of the public functioning of the Union of Jewish Religious Communities, and it also contains issues of the socio-religious sphere as exemplified by time determinants.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy magisterskiej jest analiza położenia prawnego oraz przedstawienie publicznych przykładów działalności Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce z wykorzystaniem kontekstu i położenia historyczno-prawnego. Struktura pracy skupia się wokół pięciu komplementarnych wobec siebie rozdziałów. Pierwszy rozdział obejmuje zagadnienia wstępne dając odpowiedź na pytanie o historię Żydów w kontekście dorobku ponowoczesnego, kto jest Żydem oraz co mieści się w zakresie tzw. prawa żydowskiego. Rozdział drugi stanowi ilustrację położenia historyczno-prawnego Żydów w Europie. Rozdział trzeci obejmuje przedstawienie konkretnych aktów prawnych w ujęciu historycznym wraz z charakterystyką sytuacji Żydów od czasów ich napływu jako ludności zewnętrznej, do okresu współczesnego zakończonego schyłkiem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Kontynuacją wypowiedzi jest rozdział czwarty stricte poświęcony analizie położenia prawnego Związku Wyznaniowego Gmin Żydowskich, którego rzeczywistość wyznaczają obowiązujące w polskim porządku akty prawne. Ostatni rozdział poświęcono natomiast zobrazowaniu przykładów publicznej działalności Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, a także uzupełniono jego problematykę o sferę społeczno-religijną w postaci determinant czasowych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZarzycki, Zdzisław - 132869 pl
dc.contributor.authorSzychowski, Krzysztofpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerUruszczak, Wacław - 132490 pl
dc.contributor.reviewerZarzycki, Zdzisław - 132869 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T04:19:00Z
dc.date.available2020-07-25T04:19:00Z
dc.date.submitted2014-10-07pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-90636-166384pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198888
dc.languagepolpl
dc.subject.enlegal position, Jewish Religious Community, Jews, Judaismpl
dc.subject.plpołożenie prawne, Gmina Wyznaniowa Żydowska, Żydzi, Judaizmpl
dc.titlePołożenie prawne Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polscepl
dc.title.alternativeLegal position of the Union of Jewish Religious Communities in Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this thesis is to present examples and conduct an analysis of the legal situation of the public functioning of the Union of Jewish Religious Communities in Poland with the use of a historical-legal approach. The structure of the paper is based on five complementary and interrelated chapters. The first chapter is theoretical in its approach and it aims at providing a basic introduction into the history of Jews in the context of postmodern culture, as it asks questions related to Jewish identity or the exact content of Jewish law. The second chapter is a presentation of the historical and legal position of Jews in the European context. The third chapter presents specific legal acts in a historical perspective combined together with a description of Jewish history, from their arrival to Poland till the end communist rule in Poland. This line of thought is continued in the fourth chapter, which strictly focuses on the analysis of the legal situation of the Union of Jewish Religious Communities in Poland, from the perspective of Polish law. The last fifth chapter focuses on the depiction of the public functioning of the Union of Jewish Religious Communities, and it also contains issues of the socio-religious sphere as exemplified by time determinants.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest analiza położenia prawnego oraz przedstawienie publicznych przykładów działalności Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce z wykorzystaniem kontekstu i położenia historyczno-prawnego. Struktura pracy skupia się wokół pięciu komplementarnych wobec siebie rozdziałów. Pierwszy rozdział obejmuje zagadnienia wstępne dając odpowiedź na pytanie o historię Żydów w kontekście dorobku ponowoczesnego, kto jest Żydem oraz co mieści się w zakresie tzw. prawa żydowskiego. Rozdział drugi stanowi ilustrację położenia historyczno-prawnego Żydów w Europie. Rozdział trzeci obejmuje przedstawienie konkretnych aktów prawnych w ujęciu historycznym wraz z charakterystyką sytuacji Żydów od czasów ich napływu jako ludności zewnętrznej, do okresu współczesnego zakończonego schyłkiem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Kontynuacją wypowiedzi jest rozdział czwarty stricte poświęcony analizie położenia prawnego Związku Wyznaniowego Gmin Żydowskich, którego rzeczywistość wyznaczają obowiązujące w polskim porządku akty prawne. Ostatni rozdział poświęcono natomiast zobrazowaniu przykładów publicznej działalności Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, a także uzupełniono jego problematykę o sferę społeczno-religijną w postaci determinant czasowych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zarzycki, Zdzisław - 132869
dc.contributor.authorpl
Szychowski, Krzysztof
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Uruszczak, Wacław - 132490
dc.contributor.reviewerpl
Zarzycki, Zdzisław - 132869
dc.date.accessioned
2020-07-25T04:19:00Z
dc.date.available
2020-07-25T04:19:00Z
dc.date.submittedpl
2014-10-07
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-90636-166384
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198888
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
legal position, Jewish Religious Community, Jews, Judaism
dc.subject.plpl
położenie prawne, Gmina Wyznaniowa Żydowska, Żydzi, Judaizm
dc.titlepl
Położenie prawne Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce
dc.title.alternativepl
Legal position of the Union of Jewish Religious Communities in Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Leverkusen
4
Wroclaw
2
Zielona Góra
2
Boardman
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available