Ftalocyjaninowe kompleksy metali w terapii fotodynamicznej.

licenciate
dc.abstract.enPhthalocyanines are macrocyclic compounds that, due to their physicochemical and photophysical properties, are promising photosensitizers in photodynamic therapy (PDT). This study focused on investigating the influence of metal ion coordination and encapsulation in polymeric micelles on desired PDT characteristics, such as light absorption capacity, photostability, and efficiency in generating reactive oxygen species. Four different phthalocyanines were examined: a free-base phthalocyanine without coordinated metal, zinc(II) phthalocyanine, platinum(II) phthalocyanine, and palladium(II) phthalocyanine. The final results indicate that metal ion coordination positively affects the improvement of properties for the application of these compounds in PDT. They exhibit increased photostability, leading to fluorescence quenching due to the heavy atom effect, contributing to enhanced intersystem crossing quantum yields, and generate reactive oxygen species with higher efficiency than the free-base phthalocyanine. Zinc phthalocyanine proved to be the optimal compound for PDT application, and its favorable photochemical properties were further improved after encapsulation.pl
dc.abstract.plFtalocyjaniny to związki makrocykliczne, które dzięki swoim właściwościom fizykochemicznym i fotofizycznym, są obiecującymi fotosensybilizatorami w terapii fotodynamicznej (PDT). W niniejszej pracy, skupiono się na badaniach wpływu koordynacji wybranych jonów metali, a także enkapsulacji w micelach polimerowych, na pożądane cechy w PDT, takie jak: zdolność do absorpcji światła, fotostabilność oraz efektywność w generowaniu reaktywnych form tlenu. W tym celu, zbadano cztery różne ftalocyjaniny: ftalocyjaninę typu free-base niezawierającą skoordynowanego metalu, ftalocyjaninę cynku(II) ftalocyjaninę platyny(II) oraz ftalocyjaninę palladu(II). Ostateczne wyniki wskazują, że koordynacja jonu metalu wpływa korzystnie na poprawę właściwości w kontekście zastosowania tych związków w PDT. Wykazują zwiększoną fotostabilność, prowadzą do zaniku fluorescencji w wyniku efektu ciężkiego atomu, co przyczynia się do wzrostu wydajności kwantowej przejść międzysystemowych, a także generują reaktywne formy tlenu z większą efektywnością, niż w przypadku ftalocyjaniny free-base. Optymalnym związkiem do zastosowania w PDT okazała się ftalocyjanina cynkowa, a po enkapsulacji dodatkowo uległy poprawie jej korzystne właściwości fotochemiczne.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorDąbrowski, Janusz - 200579 pl
dc.contributor.authorMatuszczyk, Juliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerOrzeł, Łukasz - 131198 pl
dc.contributor.reviewerDąbrowski, Janusz - 200579 pl
dc.date.accessioned2023-07-14T21:56:54Z
dc.date.available2023-07-14T21:56:54Z
dc.date.submitted2023-07-14pl
dc.fieldofstudychemia medycznapl
dc.identifier.apddiploma-166757-291181pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316521
dc.languagepolpl
dc.subject.enPhthalocyanines; Photodynamic therapy; Photosensitizers; Metal complexes.pl
dc.subject.plFtalocyjaniny; Terapia fotodynamiczna; Fotosensybilizatory; Kompleksy metali.pl
dc.titleFtalocyjaninowe kompleksy metali w terapii fotodynamicznej.pl
dc.title.alternativePhthalocyanine metal complexes in photodynamic therapy.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Phthalocyanines are macrocyclic compounds that, due to their physicochemical and photophysical properties, are promising photosensitizers in photodynamic therapy (PDT). This study focused on investigating the influence of metal ion coordination and encapsulation in polymeric micelles on desired PDT characteristics, such as light absorption capacity, photostability, and efficiency in generating reactive oxygen species. Four different phthalocyanines were examined: a free-base phthalocyanine without coordinated metal, zinc(II) phthalocyanine, platinum(II) phthalocyanine, and palladium(II) phthalocyanine. The final results indicate that metal ion coordination positively affects the improvement of properties for the application of these compounds in PDT. They exhibit increased photostability, leading to fluorescence quenching due to the heavy atom effect, contributing to enhanced intersystem crossing quantum yields, and generate reactive oxygen species with higher efficiency than the free-base phthalocyanine. Zinc phthalocyanine proved to be the optimal compound for PDT application, and its favorable photochemical properties were further improved after encapsulation.
dc.abstract.plpl
Ftalocyjaniny to związki makrocykliczne, które dzięki swoim właściwościom fizykochemicznym i fotofizycznym, są obiecującymi fotosensybilizatorami w terapii fotodynamicznej (PDT). W niniejszej pracy, skupiono się na badaniach wpływu koordynacji wybranych jonów metali, a także enkapsulacji w micelach polimerowych, na pożądane cechy w PDT, takie jak: zdolność do absorpcji światła, fotostabilność oraz efektywność w generowaniu reaktywnych form tlenu. W tym celu, zbadano cztery różne ftalocyjaniny: ftalocyjaninę typu free-base niezawierającą skoordynowanego metalu, ftalocyjaninę cynku(II) ftalocyjaninę platyny(II) oraz ftalocyjaninę palladu(II). Ostateczne wyniki wskazują, że koordynacja jonu metalu wpływa korzystnie na poprawę właściwości w kontekście zastosowania tych związków w PDT. Wykazują zwiększoną fotostabilność, prowadzą do zaniku fluorescencji w wyniku efektu ciężkiego atomu, co przyczynia się do wzrostu wydajności kwantowej przejść międzysystemowych, a także generują reaktywne formy tlenu z większą efektywnością, niż w przypadku ftalocyjaniny free-base. Optymalnym związkiem do zastosowania w PDT okazała się ftalocyjanina cynkowa, a po enkapsulacji dodatkowo uległy poprawie jej korzystne właściwości fotochemiczne.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Dąbrowski, Janusz - 200579
dc.contributor.authorpl
Matuszczyk, Julia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Orzeł, Łukasz - 131198
dc.contributor.reviewerpl
Dąbrowski, Janusz - 200579
dc.date.accessioned
2023-07-14T21:56:54Z
dc.date.available
2023-07-14T21:56:54Z
dc.date.submittedpl
2023-07-14
dc.fieldofstudypl
chemia medyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-166757-291181
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316521
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Phthalocyanines; Photodynamic therapy; Photosensitizers; Metal complexes.
dc.subject.plpl
Ftalocyjaniny; Terapia fotodynamiczna; Fotosensybilizatory; Kompleksy metali.
dc.titlepl
Ftalocyjaninowe kompleksy metali w terapii fotodynamicznej.
dc.title.alternativepl
Phthalocyanine metal complexes in photodynamic therapy.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Krakow
2
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available