Walka Unii Europejskiej z terroryzmem

master
dc.abstract.enNowadays, the world has a problem with terrorism. This is a very dangerous phenomenon that prevents normal functioning. The author of the work tries to present the seriousness of the problem. People are afraid for their own lives and for their families. Terrorism is a global phenomenon, the elimination of which requires the cooperation of many parties. This problem requires immediate action. The European Union is the right actor to oppose terrorism. Master's thesis entitled: The European Union's fight against terrorism consists of three chapters. In the first chapter, the author defines the phenomenon of terrorism. He tries to introduce the recipient in the subject. The second chapter of the work is devoted to the new policy of the European Union, which is directed against terrorism. Its task is to eliminate and combat this phenomenon. In this chapter, the author of the work presents all the foundations of the EU anti-terrorist policy, and refers to the primary law of the European Union. It also presents all plans and strategies for the European Union's fight against terrorism. It also refers to the results of conducting anti-terrorist policies by the European Union and tries to determine the future of the policy in question. The third chapter of the work is different from the previous two. This is a chapter in which the author presents specific actions of the European Union aimed at eliminating and combating the problem of terrorism in the modern world. The author presents all the instruments that the European Union uses to oppose terrorism.pl
dc.abstract.plW dzisiejszych czasach świat ma problem z terroryzmem. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne, które uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Autor pracy stara się przedstawić powagę problemu. Ludzie boją się o życie własne i swoich rodzin. Terroryzm jest to zjawisko globalne, którego eliminowanie wymaga współpracy wielu stron. Problem ten wymaga podjęcia natychmiastowych działań. Odpowiednim aktorem, by przeciwstawić się terroryzmowi jest Unia Europejska. Praca magisterska pod tytułem: Walka Unii Europejskiej z terroryzmem składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale autor definiuje zjawisko terroryzmu. Stara się wprowadzić odbiorcę w temat. Drugi rozdział pracy poświęcony jest nowej polityce Unii Europejskiej, która skierowana jest przeciwko terroryzmowi. Jej zadaniem jest eliminowanie i zwalczanie tego zjawiska. W tym rozdziale autor pracy przedstawia wszelkie fundamenty unijnej polityki antyterrorystycznej, odwołuje się do prawa pierwotnego Unii Europejskiej. Przedstawia także wszelkie plany i strategie walki Unii Europejskiej z terroryzmem. Odnosi się również do rezultatów prowadzenia polityki antyterrorystycznej przez Unię Europejską oraz próbuje określić przyszłość omawianej polityki. Trzeci rozdział pracy jest inny od dwóch poprzednich. Jest to rozdział, w którym autor przedstawia konkretne działania Unii Europejskiej mające na celu eliminowanie i zwalczanie problemu terroryzmu we współczesnym świecie. Autor przedstawia wszelkie instrumenty, jakich Unia Europejska używa do przeciwstawienia się terroryzmowi.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTkaczyński, Jan - 132390 pl
dc.contributor.authorOlszewski, Dawidpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerTkaczyński, Jan - 132390 pl
dc.contributor.reviewerGórka, Stanisław - 128143 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:27:33Z
dc.date.available2020-07-27T16:27:33Z
dc.date.submitted2018-06-18pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-123862-178590pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228182
dc.languagepolpl
dc.subject.enFight European Union terrorism problem Islam anti-terrorist policypl
dc.subject.plWalka Unia Europejska terroryzm problem Islam polityka antyterrorystycznapl
dc.titleWalka Unii Europejskiej z terroryzmempl
dc.title.alternativeFight between European Union and terrorismpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Nowadays, the world has a problem with terrorism. This is a very dangerous phenomenon that prevents normal functioning. The author of the work tries to present the seriousness of the problem. People are afraid for their own lives and for their families. Terrorism is a global phenomenon, the elimination of which requires the cooperation of many parties. This problem requires immediate action. The European Union is the right actor to oppose terrorism. Master's thesis entitled: The European Union's fight against terrorism consists of three chapters. In the first chapter, the author defines the phenomenon of terrorism. He tries to introduce the recipient in the subject. The second chapter of the work is devoted to the new policy of the European Union, which is directed against terrorism. Its task is to eliminate and combat this phenomenon. In this chapter, the author of the work presents all the foundations of the EU anti-terrorist policy, and refers to the primary law of the European Union. It also presents all plans and strategies for the European Union's fight against terrorism. It also refers to the results of conducting anti-terrorist policies by the European Union and tries to determine the future of the policy in question. The third chapter of the work is different from the previous two. This is a chapter in which the author presents specific actions of the European Union aimed at eliminating and combating the problem of terrorism in the modern world. The author presents all the instruments that the European Union uses to oppose terrorism.
dc.abstract.plpl
W dzisiejszych czasach świat ma problem z terroryzmem. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne, które uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Autor pracy stara się przedstawić powagę problemu. Ludzie boją się o życie własne i swoich rodzin. Terroryzm jest to zjawisko globalne, którego eliminowanie wymaga współpracy wielu stron. Problem ten wymaga podjęcia natychmiastowych działań. Odpowiednim aktorem, by przeciwstawić się terroryzmowi jest Unia Europejska. Praca magisterska pod tytułem: Walka Unii Europejskiej z terroryzmem składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale autor definiuje zjawisko terroryzmu. Stara się wprowadzić odbiorcę w temat. Drugi rozdział pracy poświęcony jest nowej polityce Unii Europejskiej, która skierowana jest przeciwko terroryzmowi. Jej zadaniem jest eliminowanie i zwalczanie tego zjawiska. W tym rozdziale autor pracy przedstawia wszelkie fundamenty unijnej polityki antyterrorystycznej, odwołuje się do prawa pierwotnego Unii Europejskiej. Przedstawia także wszelkie plany i strategie walki Unii Europejskiej z terroryzmem. Odnosi się również do rezultatów prowadzenia polityki antyterrorystycznej przez Unię Europejską oraz próbuje określić przyszłość omawianej polityki. Trzeci rozdział pracy jest inny od dwóch poprzednich. Jest to rozdział, w którym autor przedstawia konkretne działania Unii Europejskiej mające na celu eliminowanie i zwalczanie problemu terroryzmu we współczesnym świecie. Autor przedstawia wszelkie instrumenty, jakich Unia Europejska używa do przeciwstawienia się terroryzmowi.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Tkaczyński, Jan - 132390
dc.contributor.authorpl
Olszewski, Dawid
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Tkaczyński, Jan - 132390
dc.contributor.reviewerpl
Górka, Stanisław - 128143
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:27:33Z
dc.date.available
2020-07-27T16:27:33Z
dc.date.submittedpl
2018-06-18
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-123862-178590
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228182
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Fight European Union terrorism problem Islam anti-terrorist policy
dc.subject.plpl
Walka Unia Europejska terroryzm problem Islam polityka antyterrorystyczna
dc.titlepl
Walka Unii Europejskiej z terroryzmem
dc.title.alternativepl
Fight between European Union and terrorism
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Dublin
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Bucharest
1
Jelenia Góra
1
Krakow
1
Piaseczno
1
Trigrad
1

No access

No Thumbnail Available