Ekspresja i działanie. Teoria języka Jana Jakuba Rousseau.

master
dc.abstract.enThe subjects of this thesis are two works by Jean-Jacques Rousseau: "Discourse on Inequality" and "Essay on the Origin of Languages", which present his views on language. The first chapter of the thesis examines Rousseau's genetic theory of language, whereas relations between human speech and writing systems, thinking, society, and also politics are analyzed and interpreted in chapter two. Ultimately the eponymous categories of expression and action mark the two most important moments in the history of human language: its original expressiveness and performative function.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy są dwa teksty, w których Jan Jakub Rousseau wyłożył swoje poglądy na język: "Rozprawa o nierówności" i "Szkic o pochodzeniu języków". Rozdział pierwszy pracy stanowi próbę rekonstrukcji genetycznej teorii języka Rousseau; omówione zostają w nim zagadnienia, które wiążą się bezpośrednio z badaniem początków ludzkiej mowy. Obecne w tekstach obywatela Genewy kwestie umowności i systemowości języka, jego relacji z pismem, myśleniem, społeczeństwem i polityką zostają poddane analizie w rozdziale drugim niniejszej pracy. Ostatecznie okazuje się, że tytułowe kategorie ekspresji i działania wyznaczają dwa najważniejsze momenty w historii języka: pierwotną ekspresywność mowy oraz jej funkcję performatywną.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorGórski, Rafał - 199117 pl
dc.contributor.authorGniadek, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerGórski, Rafał - 199117 pl
dc.contributor.reviewerRaszewska-Żurek, Beatapl
dc.date.accessioned2021-10-20T21:49:18Z
dc.date.available2021-10-20T21:49:18Z
dc.date.submitted2021-10-20pl
dc.fieldofstudylingwistykapl
dc.identifier.apddiploma-154665-243976pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281230
dc.languagepolpl
dc.subject.enJean-Jacques Rousseau, general linguistics, philosophy of language, origin of language, functions of language, expression, performativitypl
dc.subject.plJan Jakub Rousseau, językoznawstwo ogólne, filozofia języka, pochodzenie języka, funkcje języka, ekspresja, performatywnośćpl
dc.titleEkspresja i działanie. Teoria języka Jana Jakuba Rousseau.pl
dc.title.alternativeExpression and Action. Jean-Jacques Rousseau's Theory of Languagepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subjects of this thesis are two works by Jean-Jacques Rousseau: "Discourse on Inequality" and "Essay on the Origin of Languages", which present his views on language. The first chapter of the thesis examines Rousseau's genetic theory of language, whereas relations between human speech and writing systems, thinking, society, and also politics are analyzed and interpreted in chapter two. Ultimately the eponymous categories of expression and action mark the two most important moments in the history of human language: its original expressiveness and performative function.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy są dwa teksty, w których Jan Jakub Rousseau wyłożył swoje poglądy na język: "Rozprawa o nierówności" i "Szkic o pochodzeniu języków". Rozdział pierwszy pracy stanowi próbę rekonstrukcji genetycznej teorii języka Rousseau; omówione zostają w nim zagadnienia, które wiążą się bezpośrednio z badaniem początków ludzkiej mowy. Obecne w tekstach obywatela Genewy kwestie umowności i systemowości języka, jego relacji z pismem, myśleniem, społeczeństwem i polityką zostają poddane analizie w rozdziale drugim niniejszej pracy. Ostatecznie okazuje się, że tytułowe kategorie ekspresji i działania wyznaczają dwa najważniejsze momenty w historii języka: pierwotną ekspresywność mowy oraz jej funkcję performatywną.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Górski, Rafał - 199117
dc.contributor.authorpl
Gniadek, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Górski, Rafał - 199117
dc.contributor.reviewerpl
Raszewska-Żurek, Beata
dc.date.accessioned
2021-10-20T21:49:18Z
dc.date.available
2021-10-20T21:49:18Z
dc.date.submittedpl
2021-10-20
dc.fieldofstudypl
lingwistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-154665-243976
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281230
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Jean-Jacques Rousseau, general linguistics, philosophy of language, origin of language, functions of language, expression, performativity
dc.subject.plpl
Jan Jakub Rousseau, językoznawstwo ogólne, filozofia języka, pochodzenie języka, funkcje języka, ekspresja, performatywność
dc.titlepl
Ekspresja i działanie. Teoria języka Jana Jakuba Rousseau.
dc.title.alternativepl
Expression and Action. Jean-Jacques Rousseau's Theory of Language
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
42
Views per month
Views per city
Krakow
14
Warsaw
6
Wroclaw
4
Dublin
2
Gdansk
2
Curitiba
1
Kielczow
1
Limanowa
1
Prague
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available