Edukacyjny aspekt animacji społeczno-kulturowej

licenciate
dc.abstract.enSocio-cultural animation defined as an environmental method, has the task of transferring knowledge, attitudes and skills which is aimed at individual development and the local community. Local development activates local forces, stimulating them to be active. Socio-cultural animation encourages team activity, but also focuses on individual units - their needs and capabilities. Animation understood in this way is also defined as an internal process occurring in every person, in his personality. Animation activities are aimed at educating the local community in which development is to take place. The initiator of the animation activities is the animator, who plays the role of an educator, in the local community. The method of work used by the animator is an animation project that allows for the diagnosis of the group's environment. The main purpose of the animation is to make changes in the local community, its own strength, which the animator reveals and activates.pl
dc.abstract.plAnimacja społeczno-kulturowa definiowana jako metoda środowiskowa, ma za zadanie przekazywanie wiedzy, postaw i umiejętności, której celem jest rozwój indywidualny i społeczności lokalnej. Rozwój w wymiarze lokalnym uruchamia miejscowe siły, pobudzając je do aktywności. Animacja społeczno-kulturowa zachęca do zespołowej aktywności, ale i koncentruje się na poszczególnych jednostkach -ich potrzebach i możliwościach. Tak rozumiana animacja, jest także definiowana jako proces wewnętrzny zachodzący w każdym człowieku, w jego osobowości. Działania animacyjne mają na celu edukację społeczności lokalnej, w której ma nastąpić rozwój. Inicjatorem działań animacyjnych jest animator, pełniący rolę edukatora, w społeczności lokalnej. Metodą pracy, którą posługuje się animator, jest projekt animacyjny, pozwalający na diagnozę środowiska grupy. Głównym celem animacji jest wprowadzanie zmian w społeczności lokalnej, jej własnymi siłami, które animator ujawnia i uaktywnia.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGierszewski, Dorota - 127245 pl
dc.contributor.authorWeryńska, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerGierszewski, Dorota - 127245 pl
dc.contributor.reviewerKluzowicz, Juliapl
dc.date.accessioned2020-07-28T00:25:12Z
dc.date.available2020-07-28T00:25:12Z
dc.date.submitted2019-07-01pl
dc.fieldofstudyanimacja społeczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-133155-237513pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235513
dc.languagepolpl
dc.subject.ensocio-cultural animation, education, method, animation project, local community, developmentpl
dc.subject.planimacja społeczno-kulturowa, edukacja, metoda, projekt animacyjny, społeczność lokalna, rozwójpl
dc.titleEdukacyjny aspekt animacji społeczno-kulturowejpl
dc.title.alternativeEducational aspect of socio-cultural animationpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Socio-cultural animation defined as an environmental method, has the task of transferring knowledge, attitudes and skills which is aimed at individual development and the local community. Local development activates local forces, stimulating them to be active. Socio-cultural animation encourages team activity, but also focuses on individual units - their needs and capabilities. Animation understood in this way is also defined as an internal process occurring in every person, in his personality. Animation activities are aimed at educating the local community in which development is to take place. The initiator of the animation activities is the animator, who plays the role of an educator, in the local community. The method of work used by the animator is an animation project that allows for the diagnosis of the group's environment. The main purpose of the animation is to make changes in the local community, its own strength, which the animator reveals and activates.
dc.abstract.plpl
Animacja społeczno-kulturowa definiowana jako metoda środowiskowa, ma za zadanie przekazywanie wiedzy, postaw i umiejętności, której celem jest rozwój indywidualny i społeczności lokalnej. Rozwój w wymiarze lokalnym uruchamia miejscowe siły, pobudzając je do aktywności. Animacja społeczno-kulturowa zachęca do zespołowej aktywności, ale i koncentruje się na poszczególnych jednostkach -ich potrzebach i możliwościach. Tak rozumiana animacja, jest także definiowana jako proces wewnętrzny zachodzący w każdym człowieku, w jego osobowości. Działania animacyjne mają na celu edukację społeczności lokalnej, w której ma nastąpić rozwój. Inicjatorem działań animacyjnych jest animator, pełniący rolę edukatora, w społeczności lokalnej. Metodą pracy, którą posługuje się animator, jest projekt animacyjny, pozwalający na diagnozę środowiska grupy. Głównym celem animacji jest wprowadzanie zmian w społeczności lokalnej, jej własnymi siłami, które animator ujawnia i uaktywnia.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gierszewski, Dorota - 127245
dc.contributor.authorpl
Weryńska, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Gierszewski, Dorota - 127245
dc.contributor.reviewerpl
Kluzowicz, Julia
dc.date.accessioned
2020-07-28T00:25:12Z
dc.date.available
2020-07-28T00:25:12Z
dc.date.submittedpl
2019-07-01
dc.fieldofstudypl
animacja społeczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-133155-237513
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235513
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
socio-cultural animation, education, method, animation project, local community, development
dc.subject.plpl
animacja społeczno-kulturowa, edukacja, metoda, projekt animacyjny, społeczność lokalna, rozwój
dc.titlepl
Edukacyjny aspekt animacji społeczno-kulturowej
dc.title.alternativepl
Educational aspect of socio-cultural animation
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Krakow
2
Lubraniec
2
Rzeszów
2
Szczecin
2
Vilnius
2
Boardman
1
Dublin
1
Gac
1
Izbica Kujawska
1
Malkowo
1

No access

No Thumbnail Available