Orientacje życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie. Wyznaczniki społeczno-pedagogiczne

master
dc.abstract.enSummaryThe lives` orientation of the youth that are maladjusted to the socially. The social and educational determiners constitute the subject of this thesis. Firstly, the theoretical part of this thesis shows the general picture of the young people that are maladjusted to the social where they live. There are described many factors that can constitute the base of raising very risky behaviors. Secondly, the thesis lays out how the system of values is created by the maladjusted young people, it points to the topic of the disorganization of the family and its formative influence concerning the formation of the lives` orientation of the maladjusted youth.The second chapter explains the terminological terms and establishments, presents factors that influence the formation of the aims and lives’ plans of the maladjusted youth. This chapter also points to the preventive and helpful accomplishments that are to steer the maladjusted youth and help them to change their lives.The methodological part of this thesis emerged and pointed to the subject, aim and the range of research. It settled the problem and the research hypothesis that were verified in the empiric part of the thesis.In the 4th and 5th chapter the analysis of the research shows that problem with learning, disorganization in family are the main factors that influence the plans and lives’ aims of the maladjusted youth. Nevertheless , there are some maladjusted children and the young that due to the resettlement processes started to perceive themselves positively and to believe in their own abilities. The research points that most of the maladjusted youth who prepare themselves to live the resettlement house are heading for the integration with the society. The investigation displays that these young people plan to create their own families, want to find a job and to live on their own. Observing such decisions it can be believed that it is very positive aspect of the research in this thesis.pl
dc.abstract.plStreszczenie Orientacje życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie. Wyznaczniki społeczno-pedagogiczne, to temat rozważań niniejszej pracy. W części teoretycznej przedstawiono ogólny obraz młodzieży niedostosowanej społecznie. Omówiono szereg czynników mogących stanowić podłoże powstawania zachowań ryzykownych, następnie przedstawiono jak kształtuje się system wartości osób wykolejonych, poruszono także tematykę dotyczącą dezorganizacji rodziny i jej wpływu na kreowanie orientacji życiowej młodzieży niedostosowanej społecznie. W rozdziale drugim dokonano wyjaśnienia ustaleń terminologicznych , wymieniono czynniki mające wpływ na kształtowanie się planów i celów życiowych młodzieży nieprzystosowanej oraz zwrócono uwagę na formy oddziaływań profilaktyczno-pomocowych mających na celu ukierunkowanie życiowe dorastającej młodzieży. Część metodologiczna pozwoliła wyłonić przedmiot, cel oraz zakres badań, a także ustalić problemy i hipotezy badawcze, które zostały poddane weryfikacji w empirycznej części pracy. Analiza wyników badań, której podjęto się w rozdziałach 4 i 5 potwierdza , że negatywne zjawiska zachodzące w rodzinie oraz brak sukcesów w nauce to istotne predykatory nieprawidłowego kształtowania się planów i celów życiowych. Jednostki jednak pod wpływem procesu resocjalizującego zaczynają pozytywnie postrzegać samych siebie, a w związku z tym, wierzyć we własne możliwości. Badania pozwoliły na ustalenie, iż zdecydowana większość wychowanków przygotowujących się do opuszczenia ośrodka zmierza ku integracji ze społeczeństwem. Planują oni samodzielnie funkcjonować, znaleźć zatrudnienie oraz stworzyć prawdziwy dom, co stanowi niezwykle pozytywny aspekt przeprowadzonych badań.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorWojciechowski, Franciszek - 132694 pl
dc.contributor.authorKorba, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerOstafińska-Molik, Barbara - 174258 pl
dc.contributor.reviewerWojciechowski, Franciszek - 132694 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T11:21:04Z
dc.date.available2020-07-24T11:21:04Z
dc.date.submitted2012-10-26pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-69993-124914pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/183136
dc.languagepolpl
dc.subject.enmaladjustment\nlife orientationpl
dc.subject.plmłodzież niedostosowana społecznieorientacje życiowepl
dc.titleOrientacje życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie. Wyznaczniki społeczno-pedagogicznepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
SummaryThe lives` orientation of the youth that are maladjusted to the socially. The social and educational determiners constitute the subject of this thesis. Firstly, the theoretical part of this thesis shows the general picture of the young people that are maladjusted to the social where they live. There are described many factors that can constitute the base of raising very risky behaviors. Secondly, the thesis lays out how the system of values is created by the maladjusted young people, it points to the topic of the disorganization of the family and its formative influence concerning the formation of the lives` orientation of the maladjusted youth.The second chapter explains the terminological terms and establishments, presents factors that influence the formation of the aims and lives’ plans of the maladjusted youth. This chapter also points to the preventive and helpful accomplishments that are to steer the maladjusted youth and help them to change their lives.The methodological part of this thesis emerged and pointed to the subject, aim and the range of research. It settled the problem and the research hypothesis that were verified in the empiric part of the thesis.In the 4th and 5th chapter the analysis of the research shows that problem with learning, disorganization in family are the main factors that influence the plans and lives’ aims of the maladjusted youth. Nevertheless , there are some maladjusted children and the young that due to the resettlement processes started to perceive themselves positively and to believe in their own abilities. The research points that most of the maladjusted youth who prepare themselves to live the resettlement house are heading for the integration with the society. The investigation displays that these young people plan to create their own families, want to find a job and to live on their own. Observing such decisions it can be believed that it is very positive aspect of the research in this thesis.
dc.abstract.plpl
Streszczenie Orientacje życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie. Wyznaczniki społeczno-pedagogiczne, to temat rozważań niniejszej pracy. W części teoretycznej przedstawiono ogólny obraz młodzieży niedostosowanej społecznie. Omówiono szereg czynników mogących stanowić podłoże powstawania zachowań ryzykownych, następnie przedstawiono jak kształtuje się system wartości osób wykolejonych, poruszono także tematykę dotyczącą dezorganizacji rodziny i jej wpływu na kreowanie orientacji życiowej młodzieży niedostosowanej społecznie. W rozdziale drugim dokonano wyjaśnienia ustaleń terminologicznych , wymieniono czynniki mające wpływ na kształtowanie się planów i celów życiowych młodzieży nieprzystosowanej oraz zwrócono uwagę na formy oddziaływań profilaktyczno-pomocowych mających na celu ukierunkowanie życiowe dorastającej młodzieży. Część metodologiczna pozwoliła wyłonić przedmiot, cel oraz zakres badań, a także ustalić problemy i hipotezy badawcze, które zostały poddane weryfikacji w empirycznej części pracy. Analiza wyników badań, której podjęto się w rozdziałach 4 i 5 potwierdza , że negatywne zjawiska zachodzące w rodzinie oraz brak sukcesów w nauce to istotne predykatory nieprawidłowego kształtowania się planów i celów życiowych. Jednostki jednak pod wpływem procesu resocjalizującego zaczynają pozytywnie postrzegać samych siebie, a w związku z tym, wierzyć we własne możliwości. Badania pozwoliły na ustalenie, iż zdecydowana większość wychowanków przygotowujących się do opuszczenia ośrodka zmierza ku integracji ze społeczeństwem. Planują oni samodzielnie funkcjonować, znaleźć zatrudnienie oraz stworzyć prawdziwy dom, co stanowi niezwykle pozytywny aspekt przeprowadzonych badań.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Wojciechowski, Franciszek - 132694
dc.contributor.authorpl
Korba, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Ostafińska-Molik, Barbara - 174258
dc.contributor.reviewerpl
Wojciechowski, Franciszek - 132694
dc.date.accessioned
2020-07-24T11:21:04Z
dc.date.available
2020-07-24T11:21:04Z
dc.date.submittedpl
2012-10-26
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-69993-124914
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/183136
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
maladjustment\nlife orientation
dc.subject.plpl
młodzież niedostosowana społecznieorientacje życiowe
dc.titlepl
Orientacje życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie. Wyznaczniki społeczno-pedagogiczne
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Bielsko-Biala
2
Dublin
2
Lodz
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available