Cztery lata w Zagrzebiu albo o oswajaniu własnej kultury w trakcie zapoznawania się z cudzą

2021
book section
article
dc.abstract.enNumerous researchers write about the impact of their own culture on the perception of foreign cultural areas of interest to us, that any analysis of foreign culture should have its origin in understanding its own culture. The paper is an opportunity to ask questions about the interdependence of the image explored by the author of Croatian culture and the image of Polish culture in which she participates by birth. Selected threads and competences related to intercultural communication in the process of language and culture teaching and teaching will be subject to reflection. The examples discussed come from the author’s own academic experience, which in turn provokes questions about the impact of intercultural contacts on the identity of the individual as well as questions about distance and the possibility of a critical look at the studied culture and teaching critical thinking about it. The text discusses the author’s experience as a Polish teacher and its consequences in work on field of Croatian philology.pl
dc.abstract.plLiczni badacze piszą o wpływie własnej kultury na postrzeganie interesujących nas obcych obszarów kulturowych, o tym, iż każda analiza kultury obcej powinna mieć swój początek w zrozumieniu kultury własnej. Referat jest okazją do zadania pytań na temat współzależności obrazu eksplorowanej przez autorkę kultury chorwackiej i obrazu kultury polskiej, w której z racji urodzenia współuczestniczy. Refleksji poddane zostaną wybrane wątki i kompetencje związane z komunikacją interkulturową w procesie uczenia języka i kultury oraz nauczania o nich. Omawiane przykłady pochodzą z własnego doświadczenia akademickiego autorki, co z kolei prowokuje pytania o wpływ kontaktów międzykulturowych na tożsamość jednostki oraz pytania o dystans i możliwość krytycznego spojrzenia na badaną kulturę i nauczania krytycznego o niej myślenia. Tekst omawia polonistyczne, lektorskie doświadczenie autorki i jego konsekwencje w pracy kroatystycznej.pl
dc.affiliationWydział Filologiczny : Instytut Filologii Słowiańskiejpl
dc.contributor.authorKaniecka, Dominika - 173363 pl
dc.contributor.editorKozina, Filippl
dc.contributor.editorČilić, Đurđicapl
dc.date.accessioned2022-04-26T11:36:55Z
dc.date.available2022-04-26T11:36:55Z
dc.date.issued2021pl
dc.description.additionalArtykuł w recenzowanej monografii przygotowany na podstawie referatu wygłoszonego na konferencji "Julije Benešić i njegovo doba : povodom 100 godina lektorata poljskog jezika u Zagrebu : Četvrti Malićevi dani", Zagrzeb, 25-26 listopada 2019. Nieaktywny nr DOI 10.17234/9789531758468.13pl
dc.description.physical173-182pl
dc.description.publication0,62pl
dc.identifier.bookweblinkhttps://katalogi.uj.edu.pl/discovery/search?query=any,contains,9789531758468&tab=OMNIS_SEARCH&search_scope=DiscoveryNetwork&vid=48OMNIS_UJA:uja&offset=0pl
dc.identifier.isbn978-953-175-846-8pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/291375
dc.languagepolpl
dc.language.containerhrvpl
dc.participationKaniecka, Dominika: 100%;pl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk humanistycznych : literaturoznawstwopl
dc.pubinfoZagrzeb : Filozofski fakultet, Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnostipl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.sourceinfoliczba autorów 15; liczba stron 206; liczba arkuszy wydawniczych 13;pl
dc.subject.enPolish culturepl
dc.subject.enCraotian culturepl
dc.subject.enintercultural communicationpl
dc.subject.enteaching about culturepl
dc.subject.plkultura polskapl
dc.subject.plkultura chorwackapl
dc.subject.plkomunikacja interkulturowapl
dc.subject.plnauczanie o kulturzepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleCztery lata w Zagrzebiu albo o oswajaniu własnej kultury w trakcie zapoznawania się z cudząpl
dc.title.alternativeFour years in Zagreb or about familiarizing your own culture while learning about foreign culturepl
dc.title.containerBenešić i drugi : zagrebački polonistički doprinosi : zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije Julije Benešić i njegovo doba : povodom 100 godina lektorata poljskog jezika u Zagrebupl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Numerous researchers write about the impact of their own culture on the perception of foreign cultural areas of interest to us, that any analysis of foreign culture should have its origin in understanding its own culture. The paper is an opportunity to ask questions about the interdependence of the image explored by the author of Croatian culture and the image of Polish culture in which she participates by birth. Selected threads and competences related to intercultural communication in the process of language and culture teaching and teaching will be subject to reflection. The examples discussed come from the author’s own academic experience, which in turn provokes questions about the impact of intercultural contacts on the identity of the individual as well as questions about distance and the possibility of a critical look at the studied culture and teaching critical thinking about it. The text discusses the author’s experience as a Polish teacher and its consequences in work on field of Croatian philology.
dc.abstract.plpl
Liczni badacze piszą o wpływie własnej kultury na postrzeganie interesujących nas obcych obszarów kulturowych, o tym, iż każda analiza kultury obcej powinna mieć swój początek w zrozumieniu kultury własnej. Referat jest okazją do zadania pytań na temat współzależności obrazu eksplorowanej przez autorkę kultury chorwackiej i obrazu kultury polskiej, w której z racji urodzenia współuczestniczy. Refleksji poddane zostaną wybrane wątki i kompetencje związane z komunikacją interkulturową w procesie uczenia języka i kultury oraz nauczania o nich. Omawiane przykłady pochodzą z własnego doświadczenia akademickiego autorki, co z kolei prowokuje pytania o wpływ kontaktów międzykulturowych na tożsamość jednostki oraz pytania o dystans i możliwość krytycznego spojrzenia na badaną kulturę i nauczania krytycznego o niej myślenia. Tekst omawia polonistyczne, lektorskie doświadczenie autorki i jego konsekwencje w pracy kroatystycznej.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Słowiańskiej
dc.contributor.authorpl
Kaniecka, Dominika - 173363
dc.contributor.editorpl
Kozina, Filip
dc.contributor.editorpl
Čilić, Đurđica
dc.date.accessioned
2022-04-26T11:36:55Z
dc.date.available
2022-04-26T11:36:55Z
dc.date.issuedpl
2021
dc.description.additionalpl
Artykuł w recenzowanej monografii przygotowany na podstawie referatu wygłoszonego na konferencji "Julije Benešić i njegovo doba : povodom 100 godina lektorata poljskog jezika u Zagrebu : Četvrti Malićevi dani", Zagrzeb, 25-26 listopada 2019. Nieaktywny nr DOI 10.17234/9789531758468.13
dc.description.physicalpl
173-182
dc.description.publicationpl
0,62
dc.identifier.bookweblinkpl
https://katalogi.uj.edu.pl/discovery/search?query=any,contains,9789531758468&tab=OMNIS_SEARCH&search_scope=DiscoveryNetwork&vid=48OMNIS_UJA:uja&offset=0
dc.identifier.isbnpl
978-953-175-846-8
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/291375
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
hrv
dc.participationpl
Kaniecka, Dominika: 100%;
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk humanistycznych : literaturoznawstwo
dc.pubinfopl
Zagrzeb : Filozofski fakultet, Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.sourceinfopl
liczba autorów 15; liczba stron 206; liczba arkuszy wydawniczych 13;
dc.subject.enpl
Polish culture
dc.subject.enpl
Craotian culture
dc.subject.enpl
intercultural communication
dc.subject.enpl
teaching about culture
dc.subject.plpl
kultura polska
dc.subject.plpl
kultura chorwacka
dc.subject.plpl
komunikacja interkulturowa
dc.subject.plpl
nauczanie o kulturze
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Cztery lata w Zagrzebiu albo o oswajaniu własnej kultury w trakcie zapoznawania się z cudzą
dc.title.alternativepl
Four years in Zagreb or about familiarizing your own culture while learning about foreign culture
dc.title.containerpl
Benešić i drugi : zagrebački polonistički doprinosi : zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije Julije Benešić i njegovo doba : povodom 100 godina lektorata poljskog jezika u Zagrebu
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Krakow
4
Nowe Miasto
3
Warsaw
3
Dublin
2
Istanbul
2
Wroclaw
2
Sosnowiec
1

No access

No Thumbnail Available