Ocena potencjału katalitycznego mikroperoksydazy-11 w reakcjach sulfoksydacji

licenciate
dc.abstract.enThis work presents the results of the kinetic studies for the sulfoxidation reaction with the participation of the iron(IV)oxo cation radical porphyrin and the iron(IV)oxo porphyrin complex (the so-called compound I and compound II, respectively). N-acetylated microperoxidase-11 (NAcMP-11) was used as the model complex for the generation of reactive intermediates. meta-Chloroperoxybenzoic acid was chosen as the efficient oxidant for generating of iron(IV)-oxo species. Reactions were performed at pH 5 (acetate buffer) for compound I and at pH 10 (borate buffer) for compound II. The performed kinetic measurements for dimethyl sulphide (DMS) and 4-(methylthio)benzoic acid made it possible to determine secondary reaction rate constants for these substrates in sulfoxidation reactions, which amounted to: (6.9 ± 0.9) × 10-2 M-1 s-1 for the reaction of compound I with DMS and (2.2 ± 0.4) × 10-3 M-1s-1 for the reaction of compound II with 4- (methylthio) benzoic acid.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca przedstawia wyniki przeprowadzonych badań kinetyki reakcji sulfoksydacji z udziałem kationorodnika oksoporfirynożelaza(IV) oraz kompleksu oksoporfirynożelaza(IV) (tzw. związku I i związku II). Jako związek wyjściowy do generowania reaktywnych związków pośrednich użyto N-acetylowaną mikroperoksydazę-11 (NAcMP- 11) oraz jako oksydant wybrano m-CPBA, ze względu na wysokie wydajności powstawania żelaza(IV)-okso. Reakcje prowadzono w pH 5 (bufor octanowy) dla związku I i w pH 10 (bufor boranowy) dla związku II. Przeprowadzone pomiary kinetyczne dla siarczku dimetylu (DMS) oraz kwasu 4-(metyltio)benzoesowego umożliwiły wyznaczenie drugorzędowych stałych szybkości reakcji dla tych substratów w reakcjach sulfoksydacji, które wyniosły kolejno: (6,9±0,9)×10-2 M-1 s-1 dla reakcji związku I z DMS oraz (2,2±0,4)×10-3 M-1s-1 dla reakcji związku II z kwasem 4-(metyltio)benzoesowym.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorOszajca, Mariapl
dc.contributor.authorMałkowska, Nadiiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerOszajca, Mariapl
dc.contributor.reviewerBrindell, Małgorzata - 127426 pl
dc.date.accessioned2022-10-05T21:34:00Z
dc.date.available2022-10-05T21:34:00Z
dc.date.submitted2022-09-26pl
dc.fieldofstudychemia medycznapl
dc.identifier.apddiploma-156242-280037pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300910
dc.languagepolpl
dc.subject.enMicroperoxidase-11; sulfoxidation; peroxidase; iron(IV)oxo porphyrin; kineticspl
dc.subject.plMikroperoksydaza-11; sulfoksydacja; peroksydaza; oksoporfirynyżelaza(IV); kinetykapl
dc.titleOcena potencjału katalitycznego mikroperoksydazy-11 w reakcjach sulfoksydacjipl
dc.title.alternativeEvaluation of the catalytic potential of microperoxidase-11 in sulfoxidation reactionspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work presents the results of the kinetic studies for the sulfoxidation reaction with the participation of the iron(IV)oxo cation radical porphyrin and the iron(IV)oxo porphyrin complex (the so-called compound I and compound II, respectively). N-acetylated microperoxidase-11 (NAcMP-11) was used as the model complex for the generation of reactive intermediates. meta-Chloroperoxybenzoic acid was chosen as the efficient oxidant for generating of iron(IV)-oxo species. Reactions were performed at pH 5 (acetate buffer) for compound I and at pH 10 (borate buffer) for compound II. The performed kinetic measurements for dimethyl sulphide (DMS) and 4-(methylthio)benzoic acid made it possible to determine secondary reaction rate constants for these substrates in sulfoxidation reactions, which amounted to: (6.9 ± 0.9) × 10-2 M-1 s-1 for the reaction of compound I with DMS and (2.2 ± 0.4) × 10-3 M-1s-1 for the reaction of compound II with 4- (methylthio) benzoic acid.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca przedstawia wyniki przeprowadzonych badań kinetyki reakcji sulfoksydacji z udziałem kationorodnika oksoporfirynożelaza(IV) oraz kompleksu oksoporfirynożelaza(IV) (tzw. związku I i związku II). Jako związek wyjściowy do generowania reaktywnych związków pośrednich użyto N-acetylowaną mikroperoksydazę-11 (NAcMP- 11) oraz jako oksydant wybrano m-CPBA, ze względu na wysokie wydajności powstawania żelaza(IV)-okso. Reakcje prowadzono w pH 5 (bufor octanowy) dla związku I i w pH 10 (bufor boranowy) dla związku II. Przeprowadzone pomiary kinetyczne dla siarczku dimetylu (DMS) oraz kwasu 4-(metyltio)benzoesowego umożliwiły wyznaczenie drugorzędowych stałych szybkości reakcji dla tych substratów w reakcjach sulfoksydacji, które wyniosły kolejno: (6,9±0,9)×10-2 M-1 s-1 dla reakcji związku I z DMS oraz (2,2±0,4)×10-3 M-1s-1 dla reakcji związku II z kwasem 4-(metyltio)benzoesowym.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Oszajca, Maria
dc.contributor.authorpl
Małkowska, Nadiia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Oszajca, Maria
dc.contributor.reviewerpl
Brindell, Małgorzata - 127426
dc.date.accessioned
2022-10-05T21:34:00Z
dc.date.available
2022-10-05T21:34:00Z
dc.date.submittedpl
2022-09-26
dc.fieldofstudypl
chemia medyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-156242-280037
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300910
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Microperoxidase-11; sulfoxidation; peroxidase; iron(IV)oxo porphyrin; kinetics
dc.subject.plpl
Mikroperoksydaza-11; sulfoksydacja; peroksydaza; oksoporfirynyżelaza(IV); kinetyka
dc.titlepl
Ocena potencjału katalitycznego mikroperoksydazy-11 w reakcjach sulfoksydacji
dc.title.alternativepl
Evaluation of the catalytic potential of microperoxidase-11 in sulfoxidation reactions
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available