Zachowania elit politycznych w procesie decyzyjnym i ich wpływ na stabilizowanie się i efektywność polskiego systemu politycznego

licenciate
dc.abstract.enBehaviors of political elites in the decision-making process and their influence on the stabilization and effectiveness of the Polish political system.The Bachelor's thesis aims to approximate and characterize the Polish political system, including political elites and their influence on the stabilization and effectiveness of the decision-making process in Poland. The dissertation presents the evolution and shape of the political system of Poland since the political transformation in 1989. It also focuses on enabling the viewer to get acquainted with the concept of the elite along with its historical feature. Presents understanding of this issue on Polish soil. It approximates the structure of the Kukiz'15 and Modern parties along with electoral programs. The work includes the results of electoral preferences based on the Center for Social Opinion Research. Through the characteristics of party leaders and the analysis of electoral preferences, it has been shown in the work of dependencies between leaders of groupings, electoral preferences of citizens and also influence on the shape of elites in Poland. The aim of the work is to prove the hypothesis that the Polish political system has a significant influence on the formation of political elites by determining the forms and principles of the decision-making process, taking into account the behavior of party leaders and voters. The analysis of the leaders of the Kukiz'15 and Modern parties in terms of political careers with regard to their views due to the limited literature and studies in this matter was problematic.pl
dc.abstract.plZachowania elit politycznych w procesie decyzyjnym i ich wpływ na stabilizowanie się i efektywność polskiego systemu politycznego.Praca licencjacka ma na celu przybliżenie i scharakteryzowanie polskiego systemu politycznego z uwzględnieniem elit politycznych i ich wpływu na stabilizację i efektywność procesu decyzyjnego w Polsce. Rozprawa przedstawia ewolucję i kształt systemu politycznego polski od transformacji ustrojowej w 1989 roku. Skupia się również na umożliwieniu odbiorcy poznania kreowania się pojęcia elity wraz z jego rysem historycznym. Przedstawia rozumienie tego zagadnienia na gruncie polskim. Przybliża strukturę partii Kukiz'15 i Nowoczesna wraz z programami wyborczymi. W pracy uwzględniono wyniki preferencji wyborczych w oparciu o Centrum Badań Opinii Społecznej. Poprzez charakterystykę liderów partii i analizą preferencji wyborczych zostało wykazane w pracy zależności pomiędzy liderami ugrupowań, preferencjami wyborczymi obywateli a także wpływem na kształt elit w Polsce. Celem pracy jest udowodnienie hipotezy, że polski system polityczny ma znaczący wpływ na kształtowanie się elit politycznych za sprawą określenia form i zasad procesu decyzyjnego z uwzględnieniem zachowań liderów partii jak i wyborców. Problematyczna była analiza liderów partii Kukiz'15 i Nowoczesna pod względem kariery politycznej z uwzględnieniem ich poglądów z powodu nielicznej literatury i opracowań w tej materii.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTyszkiewicz, Adrian - 132469 pl
dc.contributor.authorRajtar, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerTyszkiewicz, Adrian - 132469 pl
dc.contributor.reviewerSajduk, Błażejpl
dc.date.accessioned2020-07-27T15:26:17Z
dc.date.available2020-07-27T15:26:17Z
dc.date.submitted2019-07-10pl
dc.fieldofstudydoradztwo politycznepl
dc.identifier.apddiploma-122837-210652pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227250
dc.languagepolpl
dc.subject.enPolish political systemElite behaviorEfficiencyStabilizationEliteLeaderkukiz'15ModernPartypl
dc.subject.plPolski system politycznyZachowania elitEfektywność StabilizacjaElitaLiderKukiz'15NowoczesnaPartiapl
dc.titleZachowania elit politycznych w procesie decyzyjnym i ich wpływ na stabilizowanie się i efektywność polskiego systemu politycznegopl
dc.title.alternativeBehaviors of political elites in the decision-making process and their influence on the stabilization and effectiveness of the Polish political systempl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Behaviors of political elites in the decision-making process and their influence on the stabilization and effectiveness of the Polish political system.The Bachelor's thesis aims to approximate and characterize the Polish political system, including political elites and their influence on the stabilization and effectiveness of the decision-making process in Poland. The dissertation presents the evolution and shape of the political system of Poland since the political transformation in 1989. It also focuses on enabling the viewer to get acquainted with the concept of the elite along with its historical feature. Presents understanding of this issue on Polish soil. It approximates the structure of the Kukiz'15 and Modern parties along with electoral programs. The work includes the results of electoral preferences based on the Center for Social Opinion Research. Through the characteristics of party leaders and the analysis of electoral preferences, it has been shown in the work of dependencies between leaders of groupings, electoral preferences of citizens and also influence on the shape of elites in Poland. The aim of the work is to prove the hypothesis that the Polish political system has a significant influence on the formation of political elites by determining the forms and principles of the decision-making process, taking into account the behavior of party leaders and voters. The analysis of the leaders of the Kukiz'15 and Modern parties in terms of political careers with regard to their views due to the limited literature and studies in this matter was problematic.
dc.abstract.plpl
Zachowania elit politycznych w procesie decyzyjnym i ich wpływ na stabilizowanie się i efektywność polskiego systemu politycznego.Praca licencjacka ma na celu przybliżenie i scharakteryzowanie polskiego systemu politycznego z uwzględnieniem elit politycznych i ich wpływu na stabilizację i efektywność procesu decyzyjnego w Polsce. Rozprawa przedstawia ewolucję i kształt systemu politycznego polski od transformacji ustrojowej w 1989 roku. Skupia się również na umożliwieniu odbiorcy poznania kreowania się pojęcia elity wraz z jego rysem historycznym. Przedstawia rozumienie tego zagadnienia na gruncie polskim. Przybliża strukturę partii Kukiz'15 i Nowoczesna wraz z programami wyborczymi. W pracy uwzględniono wyniki preferencji wyborczych w oparciu o Centrum Badań Opinii Społecznej. Poprzez charakterystykę liderów partii i analizą preferencji wyborczych zostało wykazane w pracy zależności pomiędzy liderami ugrupowań, preferencjami wyborczymi obywateli a także wpływem na kształt elit w Polsce. Celem pracy jest udowodnienie hipotezy, że polski system polityczny ma znaczący wpływ na kształtowanie się elit politycznych za sprawą określenia form i zasad procesu decyzyjnego z uwzględnieniem zachowań liderów partii jak i wyborców. Problematyczna była analiza liderów partii Kukiz'15 i Nowoczesna pod względem kariery politycznej z uwzględnieniem ich poglądów z powodu nielicznej literatury i opracowań w tej materii.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Tyszkiewicz, Adrian - 132469
dc.contributor.authorpl
Rajtar, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Tyszkiewicz, Adrian - 132469
dc.contributor.reviewerpl
Sajduk, Błażej
dc.date.accessioned
2020-07-27T15:26:17Z
dc.date.available
2020-07-27T15:26:17Z
dc.date.submittedpl
2019-07-10
dc.fieldofstudypl
doradztwo polityczne
dc.identifier.apdpl
diploma-122837-210652
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227250
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Polish political systemElite behaviorEfficiencyStabilizationEliteLeaderkukiz'15ModernParty
dc.subject.plpl
Polski system politycznyZachowania elitEfektywność StabilizacjaElitaLiderKukiz'15NowoczesnaPartia
dc.titlepl
Zachowania elit politycznych w procesie decyzyjnym i ich wpływ na stabilizowanie się i efektywność polskiego systemu politycznego
dc.title.alternativepl
Behaviors of political elites in the decision-making process and their influence on the stabilization and effectiveness of the Polish political system
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Dublin
2
Wroclaw
2
Bielsko-Biala
1
Boardman
1
Gmina Złota
1
Krakow
1
Lublin
1
Olkusz
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available