Ocena wsparcia na inwestycje dla MSP w programie operacyjnym Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013

master
dc.abstract.enThe main objective of the study is to present the nature of the activities of small and medium-sized enterprises (SMEs) and the importance of support policies for this group of companies, as well as to evaluate the investment support for SMEs under the Operational Programme Innovative Economy (OPIE) 2007-2013. The research methods used in the study are the analysis of secondary data in the form of evaluation reports and official and methods of descriptive statistics. Sources of data came mainly from the reports of Polish Agency for Industry Development (PAID), Central Statistical Office (CSO) and Ministry of Regional Development (MRD).The transition from an economy based on investments into an economy based on innovation is a rationale for the implementation of the Programme. The competitive situation of the Polish economy in the years preceding the implementation of the Operational Programme Innovative Economy was not satisfactory, which is why the IE OP for 2007-2013 was planned to improve the competitiveness of Polish enterprises in order to stimulate economic growth. The most important objective of the OPIE is to increase competitiveness and innovativeness of Polish enterprises. The program was implemented through the activities within nine priorities. Companies that benefited from OPIE funds in the period 2007-2013 for innovation, expanded innovation and spurred the growth of competitiveness.pl
dc.abstract.plCelem głównym pracy jest przedstawienie charakteru działalności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz znaczenia polityki wsparcia dla tej grupy przedsiębiorstw, a także ocena wsparcia na inwestycje dla MSP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) 2007-2013. Metodą badawczą zastosowaną w pracy jest analiza danych wtórnych w postaci raportów ewaluacyjnych oraz statystyk publicznych, z wykorzystaniem narzędzi statystyki opisowej. Źródła danych, które zostały poddane analizie pochodzą głównie z raportów i sprawozdań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR).Wytłumaczeniem planowanego wdrożenia POIG było przejście z gospodarki opartej na inwestycjach w gospodarkę opartą na innowacjach. Sytuacja konkurencyjna Polski w latach poprzedzających wdrożenie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nie była zadowalająca, dlatego też w ramach PO IG na lata 2007-2013 planowana była poprawa konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego. Najważniejszym celem realizowanego Programu był wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Postawiony cel realizowany był sukcesywnie poprzez działania wdrażane w ramach 9 priorytetów, na które podzielony został Program. Przedsiębiorstwa, które skorzystały ze środków PO IG w latach 2007-2013 przeznaczonych na innowacje, nie tylko rozszerzyły swoją działalność innowacyjną, ale pobudziły również wzrost konkurencyjności, co było podstawowym celem realizacji Programu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGancarczyk, Martapl
dc.contributor.authorBilewicz, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerZachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823 pl
dc.contributor.reviewerGancarczyk, Martapl
dc.date.accessioned2020-07-26T15:10:17Z
dc.date.available2020-07-26T15:10:17Z
dc.date.submitted2015-07-07pl
dc.fieldofstudyekonomia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-98194-188159pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205520
dc.languagepolpl
dc.subject.eninvestments, Operational Programme Innovative Economy (IEOP), public evaluation, public support, small and medium-sized enterprises (SMEs)pl
dc.subject.plinwestycje, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), ocena (ewaluacja) publiczna, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), wsparcie publicznepl
dc.titleOcena wsparcia na inwestycje dla MSP w programie operacyjnym Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013pl
dc.title.alternativeThe evaluation of the investment support for SMEs in the Operational Programme Innovative Economy 2007-2013.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main objective of the study is to present the nature of the activities of small and medium-sized enterprises (SMEs) and the importance of support policies for this group of companies, as well as to evaluate the investment support for SMEs under the Operational Programme Innovative Economy (OPIE) 2007-2013. The research methods used in the study are the analysis of secondary data in the form of evaluation reports and official and methods of descriptive statistics. Sources of data came mainly from the reports of Polish Agency for Industry Development (PAID), Central Statistical Office (CSO) and Ministry of Regional Development (MRD).The transition from an economy based on investments into an economy based on innovation is a rationale for the implementation of the Programme. The competitive situation of the Polish economy in the years preceding the implementation of the Operational Programme Innovative Economy was not satisfactory, which is why the IE OP for 2007-2013 was planned to improve the competitiveness of Polish enterprises in order to stimulate economic growth. The most important objective of the OPIE is to increase competitiveness and innovativeness of Polish enterprises. The program was implemented through the activities within nine priorities. Companies that benefited from OPIE funds in the period 2007-2013 for innovation, expanded innovation and spurred the growth of competitiveness.
dc.abstract.plpl
Celem głównym pracy jest przedstawienie charakteru działalności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz znaczenia polityki wsparcia dla tej grupy przedsiębiorstw, a także ocena wsparcia na inwestycje dla MSP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) 2007-2013. Metodą badawczą zastosowaną w pracy jest analiza danych wtórnych w postaci raportów ewaluacyjnych oraz statystyk publicznych, z wykorzystaniem narzędzi statystyki opisowej. Źródła danych, które zostały poddane analizie pochodzą głównie z raportów i sprawozdań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR).Wytłumaczeniem planowanego wdrożenia POIG było przejście z gospodarki opartej na inwestycjach w gospodarkę opartą na innowacjach. Sytuacja konkurencyjna Polski w latach poprzedzających wdrożenie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nie była zadowalająca, dlatego też w ramach PO IG na lata 2007-2013 planowana była poprawa konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego. Najważniejszym celem realizowanego Programu był wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Postawiony cel realizowany był sukcesywnie poprzez działania wdrażane w ramach 9 priorytetów, na które podzielony został Program. Przedsiębiorstwa, które skorzystały ze środków PO IG w latach 2007-2013 przeznaczonych na innowacje, nie tylko rozszerzyły swoją działalność innowacyjną, ale pobudziły również wzrost konkurencyjności, co było podstawowym celem realizacji Programu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gancarczyk, Marta
dc.contributor.authorpl
Bilewicz, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823
dc.contributor.reviewerpl
Gancarczyk, Marta
dc.date.accessioned
2020-07-26T15:10:17Z
dc.date.available
2020-07-26T15:10:17Z
dc.date.submittedpl
2015-07-07
dc.fieldofstudypl
ekonomia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-98194-188159
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205520
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
investments, Operational Programme Innovative Economy (IEOP), public evaluation, public support, small and medium-sized enterprises (SMEs)
dc.subject.plpl
inwestycje, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), ocena (ewaluacja) publiczna, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), wsparcie publiczne
dc.titlepl
Ocena wsparcia na inwestycje dla MSP w programie operacyjnym Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013
dc.title.alternativepl
The evaluation of the investment support for SMEs in the Operational Programme Innovative Economy 2007-2013.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available