Praktyki Otwartej Nauki na przykładzie sześciu europejskich uniwersytetów w świetle ankiety European University Association

working paper
slide
dc.abstract.plEuropejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (European University Association – EUA) skupia ponad 800 uniwersytetów i konferencji rektorów szkół wyższych z 48 krajów naszego kontynentu. W Polsce członkami EUA jest 35 największych uniwersytetów i politechnik oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Udział w projektach Stowarzyszenia umożliwia członkom wymianę doświadczeń w kwestiach ważnych dla szkolnictwa wyższego i wspomaga jego rozwój. Badanie ankietowe EUA Open Science Survey z 2020 r. opracowane przez Sekretariat EUA we współpracy z grupą ekspertów miało na celu ocenę aktualnej sytuacji Otwartej Nauki (ON) na europejskich uczelniach. Jego wyniki pozwolą EUA na szersze opracowanie perspektywy wdrażania ON w Europie, zidentyfikowanie dobrych praktyk, wyzwań i sposobów wspomagania uczelni na drodze transformacji. W swojej prezentacji przedstawię analizę danych z ankiet sześciu europejskich uniwersytetów tworzących Sojusz 4EU+: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Sorbońskiego, Uniwersytetu w Kopenhadze i Uniwersytetu w Mediolanie. Badanie ankietowe EUA miało pomóc w zbudowaniu kompleksowego obrazu przemian europejskich instytucji w kierunku Otwartej Nauki i jej różnych obszarów, począwszy od otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych, oceny naukowców, zasięgu i komunikacji naukowej, a skończywszy na otwartej edukacji i nauce obywatelskiej. Przyjęto w nim perspektywę instytucjonalną, aby zebrać informacje na temat strategicznego znaczenia i poziomu wdrożenia otwartości w formie instytucjonalnych polityk, struktur i praktyk. Kompleksowy zakres analizy wymagał, by respondentami kwestionariusza były różnorodne osoby z uczelni zaangażowane w otwieranie nauki: dyrektorzy bibliotek, pracownicy naukowi będący ambasadorami otwartości czy menedżerowie danych badawczych. Ich odmienna perspektywa i doświadczenia tworzą interesujące studium przypadków w procesie dochodzenia europejskich uczelni do naukowej otwartości. Przeprowadzona analiza wyników pokazuje, jak dużym wyzwaniem dla wszystkich uniwersytetów, niezależnie od stopnia zaawansowania wdrażania otwartości czy kondycji finansowej uczelni, jest transformacja ku Otwartej Nauce oraz jak ważna jest koordynacja tych działań na szczeblu uczelnianym, krajowym i europejskim. Mimo wyraźnie zróżnicowanego stopnia wdrożenia zasad ON niektóre problemy pozostają wspólne, zatem wnioski z badania sześciu europejskich uniwersytetów mogą być interesujące także dla przedstawicieli polskich uczelni.pl
dc.contributor.authorKsiążczak-Gronowska, Annapl
dc.date.accessioned2021-07-14T09:39:12Z
dc.date.available2021-07-14T09:39:12Z
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalPrezentacja przedstawiona w ramach konferencji "Zarządzanie zasobami nauki i dydaktyki w otwartym dostępie - standardy, narzędzia, dobre praktyki", która odbyła się w dniach 20-21 maja 2021 roku w Bibliotece Jagiellońskiejpl
dc.description.versionoryginalna wersja autorska (preprint)
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/276221
dc.languagepolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subtypeSlidepl
dc.titlePraktyki Otwartej Nauki na przykładzie sześciu europejskich uniwersytetów w świetle ankiety European University Associationpl
dc.typeWorkingPaperpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.plpl
Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (European University Association – EUA) skupia ponad 800 uniwersytetów i konferencji rektorów szkół wyższych z 48 krajów naszego kontynentu. W Polsce członkami EUA jest 35 największych uniwersytetów i politechnik oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Udział w projektach Stowarzyszenia umożliwia członkom wymianę doświadczeń w kwestiach ważnych dla szkolnictwa wyższego i wspomaga jego rozwój. Badanie ankietowe EUA Open Science Survey z 2020 r. opracowane przez Sekretariat EUA we współpracy z grupą ekspertów miało na celu ocenę aktualnej sytuacji Otwartej Nauki (ON) na europejskich uczelniach. Jego wyniki pozwolą EUA na szersze opracowanie perspektywy wdrażania ON w Europie, zidentyfikowanie dobrych praktyk, wyzwań i sposobów wspomagania uczelni na drodze transformacji. W swojej prezentacji przedstawię analizę danych z ankiet sześciu europejskich uniwersytetów tworzących Sojusz 4EU+: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Sorbońskiego, Uniwersytetu w Kopenhadze i Uniwersytetu w Mediolanie. Badanie ankietowe EUA miało pomóc w zbudowaniu kompleksowego obrazu przemian europejskich instytucji w kierunku Otwartej Nauki i jej różnych obszarów, począwszy od otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych, oceny naukowców, zasięgu i komunikacji naukowej, a skończywszy na otwartej edukacji i nauce obywatelskiej. Przyjęto w nim perspektywę instytucjonalną, aby zebrać informacje na temat strategicznego znaczenia i poziomu wdrożenia otwartości w formie instytucjonalnych polityk, struktur i praktyk. Kompleksowy zakres analizy wymagał, by respondentami kwestionariusza były różnorodne osoby z uczelni zaangażowane w otwieranie nauki: dyrektorzy bibliotek, pracownicy naukowi będący ambasadorami otwartości czy menedżerowie danych badawczych. Ich odmienna perspektywa i doświadczenia tworzą interesujące studium przypadków w procesie dochodzenia europejskich uczelni do naukowej otwartości. Przeprowadzona analiza wyników pokazuje, jak dużym wyzwaniem dla wszystkich uniwersytetów, niezależnie od stopnia zaawansowania wdrażania otwartości czy kondycji finansowej uczelni, jest transformacja ku Otwartej Nauce oraz jak ważna jest koordynacja tych działań na szczeblu uczelnianym, krajowym i europejskim. Mimo wyraźnie zróżnicowanego stopnia wdrożenia zasad ON niektóre problemy pozostają wspólne, zatem wnioski z badania sześciu europejskich uniwersytetów mogą być interesujące także dla przedstawicieli polskich uczelni.
dc.contributor.authorpl
Książczak-Gronowska, Anna
dc.date.accessioned
2021-07-14T09:39:12Z
dc.date.available
2021-07-14T09:39:12Z
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Prezentacja przedstawiona w ramach konferencji "Zarządzanie zasobami nauki i dydaktyki w otwartym dostępie - standardy, narzędzia, dobre praktyki", która odbyła się w dniach 20-21 maja 2021 roku w Bibliotece Jagiellońskiej
dc.description.version
oryginalna wersja autorska (preprint)
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/276221
dc.languagepl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subtypepl
Slide
dc.titlepl
Praktyki Otwartej Nauki na przykładzie sześciu europejskich uniwersytetów w świetle ankiety European University Association
dc.typepl
WorkingPaper
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
90
Views per month
Views per city
Nairobi
14
Warsaw
14
Dublin
6
Hong Kong
6
Falkenstein
4
Krakow
4
Gdansk
3
Ashburn
2
Lodz
2
Lomé
2
Downloads
ksiazczak-gronowska_praktyki_otwartej_nauki_2021.pdf
7
ksiazczak-gronowska_praktyki_otwartej_nauki_2021.odt
4