Badanie wpływu elafibranoru na aktywację ścieżki sygnalizacyjnej białek Smad w stymulowanych TGF-β1 populacjach ludzkich fibroblastów oskrzelowych pochodzących od astmatyków

licenciate
dc.abstract.enAsthma is a non-infectious disease that attacks respiratory tract. Many symptoms are related to the chronic inflammation and remodelling of the bronchial wall. One of the key processes in the bronchial remodelling is the subepithelial fibrosis. This process involves a phenotypic change of fibroblasts into myofibroblasts (FMT) and is stimulated by TGF-β. TGF-β activates many intracellular pathways, including canonical Smad-mediated signalling. Smads act as a transcription factor for many profibrotic genes. PPARs are nuclear, steroid receptors, activated by appropriate ligands, which present an inhibitory effect on the FMT process. The new generation ligands activating more than one PPAR isoform simultaneously have been developed. One of them is elafibranor, which is an activator of two PPAR isoforms (duo-PPAR). The aim of this work was to investigate the effects of elafibranor on the Smad signalling activation in human bronchial fibroblasts (HBFs) derived from asthmatic patients stimulated by TGF-β1. By performing immunocytofluorescence staining the intracellular localization and the phosphorylation level of Smad2 protein in 5 HBFs populations were determined. The results showed that Ela does not inhibit TGF-β-induced intranuclear translocation and phosphorylation of Smad2 protein in tested populations of HBFs.pl
dc.abstract.plAstma jest to choroba niezakaźna atakująca drogi układu oddechowego. Towarzyszy jej wiele objawów, które są wynikiem chronicznego stanu zapalnego i przebudowy ścian oskrzeli. Jednym z kluczowych procesów przebudowy ścian dróg oddechowych jest włóknienie podnabłonkowe. W tym procesie następuje zmiana fenotypowa fibroblastów w miofibroblasty (FMT) pod wpływem działania TGF-β. Cząsteczka ta aktywuje wiele szlaków wewnątrzkomórkowych, w tym kanoniczny szlak sygnalizacyjny białek Smad, które pełnią funkcję czynnika transkrypcyjnego dla genów profibrotycznych. PPAR to jądrowe receptory steroidowe, których aktywacja przez odpowiednie ligandy może hamować proces FMT. Opracowano związki, które aktywują jednocześnie więcej niż jedną izoformę PPAR. Do tych ligandów należy elafibranor (Ela), który jest aktywatorem dwóch z trzech izoform PPAR (tzw. duo-PPAR). Celem pracy było określenie wpływu Ela na aktywację ścieżki sygnalizacyjnej białek Smad w populacjach ludzkich fibroblastów oskrzelowych (HBFs) izolowanych od astmatyków stymulowanych TGF-β1. Wykonując barwienia immunocytofluorescencyjne określono wewnątrzkomórkową lokalizację oraz poziom ufosforylowania białka Smad2 w 5 populacjach HBFs. Uzyskane wyniki wykazały, że w badanych populacjach Ela nie hamuje dojądrowej translokacji i fosforylacji białek Smad2 wywołanej przez TGF-β.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorPaw, Milenapl
dc.contributor.authorMarszałek, Gabrielapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerPaw, Milenapl
dc.contributor.reviewerMichalik, Marta - 130517 pl
dc.date.accessioned2022-07-07T22:17:25Z
dc.date.available2022-07-07T22:17:25Z
dc.date.submitted2022-07-06pl
dc.fieldofstudybiotechnologiapl
dc.identifier.apddiploma-160459-278792pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295470
dc.languagepolpl
dc.subject.enAsthma, human bronchial fibroblasts, TGF-β, Smad proteins, elafibranorpl
dc.subject.plAstma, ludzkie fibroblasty oskrzelowe, TGF-β, białka Smad, elafibranorpl
dc.titleBadanie wpływu elafibranoru na aktywację ścieżki sygnalizacyjnej białek Smad w stymulowanych TGF-β1 populacjach ludzkich fibroblastów oskrzelowych pochodzących od astmatykówpl
dc.title.alternativeThe effects of elafibranor on the Smad signalling activation in TGF-β1-stimulated human bronchial fibroblasts derived from asthmatic patientspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Asthma is a non-infectious disease that attacks respiratory tract. Many symptoms are related to the chronic inflammation and remodelling of the bronchial wall. One of the key processes in the bronchial remodelling is the subepithelial fibrosis. This process involves a phenotypic change of fibroblasts into myofibroblasts (FMT) and is stimulated by TGF-β. TGF-β activates many intracellular pathways, including canonical Smad-mediated signalling. Smads act as a transcription factor for many profibrotic genes. PPARs are nuclear, steroid receptors, activated by appropriate ligands, which present an inhibitory effect on the FMT process. The new generation ligands activating more than one PPAR isoform simultaneously have been developed. One of them is elafibranor, which is an activator of two PPAR isoforms (duo-PPAR). The aim of this work was to investigate the effects of elafibranor on the Smad signalling activation in human bronchial fibroblasts (HBFs) derived from asthmatic patients stimulated by TGF-β1. By performing immunocytofluorescence staining the intracellular localization and the phosphorylation level of Smad2 protein in 5 HBFs populations were determined. The results showed that Ela does not inhibit TGF-β-induced intranuclear translocation and phosphorylation of Smad2 protein in tested populations of HBFs.
dc.abstract.plpl
Astma jest to choroba niezakaźna atakująca drogi układu oddechowego. Towarzyszy jej wiele objawów, które są wynikiem chronicznego stanu zapalnego i przebudowy ścian oskrzeli. Jednym z kluczowych procesów przebudowy ścian dróg oddechowych jest włóknienie podnabłonkowe. W tym procesie następuje zmiana fenotypowa fibroblastów w miofibroblasty (FMT) pod wpływem działania TGF-β. Cząsteczka ta aktywuje wiele szlaków wewnątrzkomórkowych, w tym kanoniczny szlak sygnalizacyjny białek Smad, które pełnią funkcję czynnika transkrypcyjnego dla genów profibrotycznych. PPAR to jądrowe receptory steroidowe, których aktywacja przez odpowiednie ligandy może hamować proces FMT. Opracowano związki, które aktywują jednocześnie więcej niż jedną izoformę PPAR. Do tych ligandów należy elafibranor (Ela), który jest aktywatorem dwóch z trzech izoform PPAR (tzw. duo-PPAR). Celem pracy było określenie wpływu Ela na aktywację ścieżki sygnalizacyjnej białek Smad w populacjach ludzkich fibroblastów oskrzelowych (HBFs) izolowanych od astmatyków stymulowanych TGF-β1. Wykonując barwienia immunocytofluorescencyjne określono wewnątrzkomórkową lokalizację oraz poziom ufosforylowania białka Smad2 w 5 populacjach HBFs. Uzyskane wyniki wykazały, że w badanych populacjach Ela nie hamuje dojądrowej translokacji i fosforylacji białek Smad2 wywołanej przez TGF-β.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Paw, Milena
dc.contributor.authorpl
Marszałek, Gabriela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Paw, Milena
dc.contributor.reviewerpl
Michalik, Marta - 130517
dc.date.accessioned
2022-07-07T22:17:25Z
dc.date.available
2022-07-07T22:17:25Z
dc.date.submittedpl
2022-07-06
dc.fieldofstudypl
biotechnologia
dc.identifier.apdpl
diploma-160459-278792
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295470
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Asthma, human bronchial fibroblasts, TGF-β, Smad proteins, elafibranor
dc.subject.plpl
Astma, ludzkie fibroblasty oskrzelowe, TGF-β, białka Smad, elafibranor
dc.titlepl
Badanie wpływu elafibranoru na aktywację ścieżki sygnalizacyjnej białek Smad w stymulowanych TGF-β1 populacjach ludzkich fibroblastów oskrzelowych pochodzących od astmatyków
dc.title.alternativepl
The effects of elafibranor on the Smad signalling activation in TGF-β1-stimulated human bronchial fibroblasts derived from asthmatic patients
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Bydgoszcz
3
Tokyo
3
Poznan
2
Lodz
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available