Wizualizacja i symulacja pracy serca

master
dc.abstract.enThesis summaryThe aim of this study was to develop a three-dimensional animation of heart from the graph of the electrocardiograph. This labor is to serve as an educational aid, through which the user will be able to see the components of the heart and its function in confrontation with the record of the ECG. The motivation to write the thesis was the desire to increase knowledge of computer graphics and animation, as well as the creation of a useful learning tool that through play, it will also teach. Finding that the heart is one of the most important organs and in addition a very complex one, the author decided to create the three-dimensional model.The first chapter contains a description of the construction of the heart (structure and function), cardiac cycle and the electrical activity of the heart muscle (called electrocardiography). The second chapter talk over the existing knowledge of the human heart it includes interactive animations, videos, examples of present models and tomography of the heart. The third section introduces the project of the creation of three dimensions heart model, as well as the explanation what is a simulation, what tools were used in the software implementation (which programs and software libraries). It also discusses how the heart model was created, which file formats were used, and how it is imported into the program. One of the sub-sections describes the techniques used to view the heart from every angle, and explain how the uncovering heart elements works, making possible to observe its interior. This chapter also shows what techniques were used to illuminate the heart, how the text is displayed in the window program, and also describes the ECG file. Chapter Four demonstrates the documentation of the application, the list of project files, user manual, system requirements, installation, heart rotation, exposing particular components, how to start and pause the heart, automatic rotation of the heart and testing of the software. Chapter Five shows an example of application performance, that means the contraction and diastole of the ventricles and atriums. In the summary and conclusions thoughts of the author were enclosed regarding the work on the model and simulation of the heart.pl
dc.abstract.plStreszczenie pracy magisterskiejCelem niniejszej pracy było stworzenie animacji trójwymiarowego serca na podstawie wykresu z elektrokardiografu. Praca ma służyć jako pomoc edukacyjna, dzięki której użytkownik będzie mógł zobaczyć elementy składowe serca oraz jego pracę w konfrontacji z zapisem z EKG. Motywacją do napisania pracy jest chęć poszerzenia wiedzy z grafiki oraz animacji komputerowej, a także stworzenie użytecznego narzędzia edukacyjnego, które poprzez zabawę, będzie także uczyć. Uznając, że serce jest jednym z najważniejszych organów i na dodatek bardzo skomplikowanym narządem, autor postanowił stworzyć jego trójwymiarowy model. Rozdział pierwszy zawiera opis budowy serca (struktura i funkcjonowanie), cyklu jego pracy i elektrycznej czynności mięśnia sercowego (zwanej elektrokardiografią).W rozdziale drugim natomiast omawia istniejącą wiedzę o sercu człowieka. Zawiera interaktywne animacje, filmy, przykłady już istniejących modeli i tomografie serca. W rozdziale trzecim przedstawiono projekt powstania modelu serca w trójwymiarze, ponadto czym jest symulacja, jakich narzędzi użyto w implementacji (jakich programów i bibliotek programistycznych). Omówiono również w jaki sposób powstał model serca, jakich formatów pliku użyto i jak importowany jest model do programu. W jednym z podpunktów opisano techniki jakich użyto aby obejrzeć serce z każdej perspektywy. Pokazano w jaki sposób odsłaniamy elementy serca, dzięki czemu możliwe jest obejrzenie jego wnętrza. Rozdział ten omawia także jakich technik użyto do oświetlenia serca, wyświetlania tekstu w oknie programu, a także opisano plik z zapisem EKG. Rozdział czwarty przedstawia dokumentację aplikacji to jest listę plików projektu, instrukcje obsługi, wymagania sprzętowe, instalacje, obrót serca, odsłanianie poszczególnych elementów, uruchomienie i pauzowanie pracy serca oraz automatyczny obrót serca i testowanie. Rozdział piąty pokazuje przykład działania aplikacji, czyli skurcz i rozkurcz komór i skurcz i rozkurcz przedsionków. W podsumowaniu i wnioskach ujęto przemyślenia autora na temat pracy nad modelem i symulacją pracy serca.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.contributor.advisorSochocka, Anna - 161660 pl
dc.contributor.authorKawa, Tomaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerPłaneta, Roman - 100063 pl
dc.contributor.reviewerSochocka, Anna - 161660 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:39:25Z
dc.date.available2020-07-24T10:39:25Z
dc.date.submitted2012-09-14pl
dc.fieldofstudyinformatyka stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-69388-133190pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182545
dc.languagepolpl
dc.subject.ensimulation electrocardiography computer graphics animationpl
dc.subject.plsymulacja elektrokardiografia grafika komputerowa animacjapl
dc.titleWizualizacja i symulacja pracy sercapl
dc.title.alternativeVisualization and simulation of the working heartpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Thesis summaryThe aim of this study was to develop a three-dimensional animation of heart from the graph of the electrocardiograph. This labor is to serve as an educational aid, through which the user will be able to see the components of the heart and its function in confrontation with the record of the ECG. The motivation to write the thesis was the desire to increase knowledge of computer graphics and animation, as well as the creation of a useful learning tool that through play, it will also teach. Finding that the heart is one of the most important organs and in addition a very complex one, the author decided to create the three-dimensional model.The first chapter contains a description of the construction of the heart (structure and function), cardiac cycle and the electrical activity of the heart muscle (called electrocardiography). The second chapter talk over the existing knowledge of the human heart it includes interactive animations, videos, examples of present models and tomography of the heart. The third section introduces the project of the creation of three dimensions heart model, as well as the explanation what is a simulation, what tools were used in the software implementation (which programs and software libraries). It also discusses how the heart model was created, which file formats were used, and how it is imported into the program. One of the sub-sections describes the techniques used to view the heart from every angle, and explain how the uncovering heart elements works, making possible to observe its interior. This chapter also shows what techniques were used to illuminate the heart, how the text is displayed in the window program, and also describes the ECG file. Chapter Four demonstrates the documentation of the application, the list of project files, user manual, system requirements, installation, heart rotation, exposing particular components, how to start and pause the heart, automatic rotation of the heart and testing of the software. Chapter Five shows an example of application performance, that means the contraction and diastole of the ventricles and atriums. In the summary and conclusions thoughts of the author were enclosed regarding the work on the model and simulation of the heart.
dc.abstract.plpl
Streszczenie pracy magisterskiejCelem niniejszej pracy było stworzenie animacji trójwymiarowego serca na podstawie wykresu z elektrokardiografu. Praca ma służyć jako pomoc edukacyjna, dzięki której użytkownik będzie mógł zobaczyć elementy składowe serca oraz jego pracę w konfrontacji z zapisem z EKG. Motywacją do napisania pracy jest chęć poszerzenia wiedzy z grafiki oraz animacji komputerowej, a także stworzenie użytecznego narzędzia edukacyjnego, które poprzez zabawę, będzie także uczyć. Uznając, że serce jest jednym z najważniejszych organów i na dodatek bardzo skomplikowanym narządem, autor postanowił stworzyć jego trójwymiarowy model. Rozdział pierwszy zawiera opis budowy serca (struktura i funkcjonowanie), cyklu jego pracy i elektrycznej czynności mięśnia sercowego (zwanej elektrokardiografią).W rozdziale drugim natomiast omawia istniejącą wiedzę o sercu człowieka. Zawiera interaktywne animacje, filmy, przykłady już istniejących modeli i tomografie serca. W rozdziale trzecim przedstawiono projekt powstania modelu serca w trójwymiarze, ponadto czym jest symulacja, jakich narzędzi użyto w implementacji (jakich programów i bibliotek programistycznych). Omówiono również w jaki sposób powstał model serca, jakich formatów pliku użyto i jak importowany jest model do programu. W jednym z podpunktów opisano techniki jakich użyto aby obejrzeć serce z każdej perspektywy. Pokazano w jaki sposób odsłaniamy elementy serca, dzięki czemu możliwe jest obejrzenie jego wnętrza. Rozdział ten omawia także jakich technik użyto do oświetlenia serca, wyświetlania tekstu w oknie programu, a także opisano plik z zapisem EKG. Rozdział czwarty przedstawia dokumentację aplikacji to jest listę plików projektu, instrukcje obsługi, wymagania sprzętowe, instalacje, obrót serca, odsłanianie poszczególnych elementów, uruchomienie i pauzowanie pracy serca oraz automatyczny obrót serca i testowanie. Rozdział piąty pokazuje przykład działania aplikacji, czyli skurcz i rozkurcz komór i skurcz i rozkurcz przedsionków. W podsumowaniu i wnioskach ujęto przemyślenia autora na temat pracy nad modelem i symulacją pracy serca.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.contributor.advisorpl
Sochocka, Anna - 161660
dc.contributor.authorpl
Kawa, Tomasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Płaneta, Roman - 100063
dc.contributor.reviewerpl
Sochocka, Anna - 161660
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:39:25Z
dc.date.available
2020-07-24T10:39:25Z
dc.date.submittedpl
2012-09-14
dc.fieldofstudypl
informatyka stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-69388-133190
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182545
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
simulation electrocardiography computer graphics animation
dc.subject.plpl
symulacja elektrokardiografia grafika komputerowa animacja
dc.titlepl
Wizualizacja i symulacja pracy serca
dc.title.alternativepl
Visualization and simulation of the working heart
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
78
Views per month
Views per city
Lublin
9
Warsaw
9
Grodzisk Mazowiecki
5
Wroclaw
5
Bydgoszcz
4
Katowice
4
Krakow
4
Rzeszów
3
Zabrze
3
Dublin
2

No access

No Thumbnail Available