Forms of address as determinants of interpersonal relationships: an analysis of selected dialogues in the novel “Pride and Prejudice” and its 2005 film adaptation

master
dc.abstract.enForms of address have long been recognized as powerful tools that shape interpersonal relationships and reflect the dynamics between people. Set in the Regency era of early 19th-century England, “Pride and Prejudice” and its 2005 film adaptation provide an interesting area to explore how forms of address contribute to the portrayal of the characters and social class differences. The aim of this dissertation is to analyse the role of forms of address in shaping interpersonal relationships, focusing on selected dialogues from “Pride and Prejudice”, its 2005 film adaptation and subsequent Polish translations, in order to reveal the ways in which various linguistic choices affect the characters' perceptions of each other and the power dynamics between them.The first chapter presents an overview of Jane Austen's life, it also discusses the phenomenon of “Pride and Prejudice” and the aesthetics and reception of the 2005 film adaptation of the novel. Additionally, it presents the context of the reality in the Regency era and existing discrepancies between social classes. The second chapter examines the three most popular methods of audiovisual translation: dubbing, voiceover and subtitling, with a particular focus on the criteria and technical requirements associated with the latter. The third and final chapter provides a qualitative analysis of selected dialogues which demonstrate significant interactions between the characters reflected in the usage of various forms of address. It compares translations - both literary and audiovisual - and examines the stylistic features of Polish and English versions, demonstrating discrepancies in linguistic conventions and norms of both languages.pl
dc.abstract.plFormy adresatywne od dawna uznawane są za narzędzia kształtujące relacje międzyludzkie i demonstrujące dynamikę między ludźmi. Osadzone w epoce angielskiej regencji na początku XIX wieku "Duma i uprzedzenie" i jej filmowa adaptacja z 2005 roku stanowią interesujący obszar do zbadania, w jaki sposób formy adresatywne przyczyniają się do przedstawiania postaci i różnic między klasami społecznymi. Celem niniejszej rozprawy jest analiza roli form adresatywnych w kształtowaniu relacji międzyludzkich w wybranych dialogach powieści “Dumy i Uprzedzenia”, jej adaptacji filmowej z 2005 roku i ich polskich tłumaczeniach, aby ujawnić sposoby, w jakie różne wybory językowe wpływają na dynamikę relacji między bohaterami i ich wzajemnie postrzeganie.Rozdział pierwszy przedstawia zarys życia Jane Austen, omawia fenomen "Dumy i uprzedzenia" oraz estetykę i odbiór filmowej adaptacji z 2005 roku. Przedstawia również realia epoki regencji i nierówności pomiędzy angielskimi klasami społecznymi. Rozdział drugi omawia trzy najpopularniejsze metody tłumaczenia audiowizualnego: dubbing, lektora i napisy, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów i wymagań technicznych związanych z napisami. Trzeci rozdział zawiera analizę jakościową wybranych dialogów z książki i filmu, które pokazują znaczące interakcje między postaciami odzwierciedlone w użyciu różnych form adresatywnych. W rozdziale tym zostały porównane polskie tłumaczenia literackie i audiowizualne oraz zbadane zostały cechy stylistyczne obu wersji językowych, akcentując istniejące rozbieżności i konwencje obu języków.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPawelec, Andrzej - 131302 pl
dc.contributor.authorBodziak, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerPawelec, Andrzej - 131302 pl
dc.contributor.reviewerHołobut, Agata - 173358 pl
dc.date.accessioned2023-10-25T21:57:33Z
dc.date.available2023-10-25T21:57:33Z
dc.date.submitted2023-10-24pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-170331-307961pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322166
dc.languageengpl
dc.subject.enJane Austen, Pride and Prejudice, translation, audiovisual translation, subtitles, dialogue, interpersonal communication, forms of addresspl
dc.subject.plJane Austen, Duma i Uprzedzenie, tłumaczenie, tłumaczenie audiowizualne, napisy, dialog, komunikacja interpersonalna, formy adresatywnepl
dc.titleForms of address as determinants of interpersonal relationships: an analysis of selected dialogues in the novel “Pride and Prejudice” and its 2005 film adaptationpl
dc.title.alternativeFormy adresatywne jako wyznaczniki relacji międzyludzkich: analiza wybranych dialogów w powieści „Duma i uprzedzenie" oraz jej filmowej adaptacji z 2005 rokupl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Forms of address have long been recognized as powerful tools that shape interpersonal relationships and reflect the dynamics between people. Set in the Regency era of early 19th-century England, “Pride and Prejudice” and its 2005 film adaptation provide an interesting area to explore how forms of address contribute to the portrayal of the characters and social class differences. The aim of this dissertation is to analyse the role of forms of address in shaping interpersonal relationships, focusing on selected dialogues from “Pride and Prejudice”, its 2005 film adaptation and subsequent Polish translations, in order to reveal the ways in which various linguistic choices affect the characters' perceptions of each other and the power dynamics between them.The first chapter presents an overview of Jane Austen's life, it also discusses the phenomenon of “Pride and Prejudice” and the aesthetics and reception of the 2005 film adaptation of the novel. Additionally, it presents the context of the reality in the Regency era and existing discrepancies between social classes. The second chapter examines the three most popular methods of audiovisual translation: dubbing, voiceover and subtitling, with a particular focus on the criteria and technical requirements associated with the latter. The third and final chapter provides a qualitative analysis of selected dialogues which demonstrate significant interactions between the characters reflected in the usage of various forms of address. It compares translations - both literary and audiovisual - and examines the stylistic features of Polish and English versions, demonstrating discrepancies in linguistic conventions and norms of both languages.
dc.abstract.plpl
Formy adresatywne od dawna uznawane są za narzędzia kształtujące relacje międzyludzkie i demonstrujące dynamikę między ludźmi. Osadzone w epoce angielskiej regencji na początku XIX wieku "Duma i uprzedzenie" i jej filmowa adaptacja z 2005 roku stanowią interesujący obszar do zbadania, w jaki sposób formy adresatywne przyczyniają się do przedstawiania postaci i różnic między klasami społecznymi. Celem niniejszej rozprawy jest analiza roli form adresatywnych w kształtowaniu relacji międzyludzkich w wybranych dialogach powieści “Dumy i Uprzedzenia”, jej adaptacji filmowej z 2005 roku i ich polskich tłumaczeniach, aby ujawnić sposoby, w jakie różne wybory językowe wpływają na dynamikę relacji między bohaterami i ich wzajemnie postrzeganie.Rozdział pierwszy przedstawia zarys życia Jane Austen, omawia fenomen "Dumy i uprzedzenia" oraz estetykę i odbiór filmowej adaptacji z 2005 roku. Przedstawia również realia epoki regencji i nierówności pomiędzy angielskimi klasami społecznymi. Rozdział drugi omawia trzy najpopularniejsze metody tłumaczenia audiowizualnego: dubbing, lektora i napisy, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów i wymagań technicznych związanych z napisami. Trzeci rozdział zawiera analizę jakościową wybranych dialogów z książki i filmu, które pokazują znaczące interakcje między postaciami odzwierciedlone w użyciu różnych form adresatywnych. W rozdziale tym zostały porównane polskie tłumaczenia literackie i audiowizualne oraz zbadane zostały cechy stylistyczne obu wersji językowych, akcentując istniejące rozbieżności i konwencje obu języków.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Pawelec, Andrzej - 131302
dc.contributor.authorpl
Bodziak, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Pawelec, Andrzej - 131302
dc.contributor.reviewerpl
Hołobut, Agata - 173358
dc.date.accessioned
2023-10-25T21:57:33Z
dc.date.available
2023-10-25T21:57:33Z
dc.date.submittedpl
2023-10-24
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-170331-307961
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322166
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Jane Austen, Pride and Prejudice, translation, audiovisual translation, subtitles, dialogue, interpersonal communication, forms of address
dc.subject.plpl
Jane Austen, Duma i Uprzedzenie, tłumaczenie, tłumaczenie audiowizualne, napisy, dialog, komunikacja interpersonalna, formy adresatywne
dc.titlepl
Forms of address as determinants of interpersonal relationships: an analysis of selected dialogues in the novel “Pride and Prejudice” and its 2005 film adaptation
dc.title.alternativepl
Formy adresatywne jako wyznaczniki relacji międzyludzkich: analiza wybranych dialogów w powieści „Duma i uprzedzenie" oraz jej filmowej adaptacji z 2005 roku
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Antalya
1
Bandung
1
Katowice
1
Krakow
1
Lososina Dolna
1
Poznan
1
The Bronx
1
Vancouver
1

No access

No Thumbnail Available
Collections