Jaskinie w Peten jako źródło poznania wierzeń i sztuki Majów.

licenciate
dc.abstract.enAs a sacred element of the landscape, the caves in Mesoamerica influenced numerous aspects of the Maya social life. An excellent example is the Peten department located to the north of Guatemala. On the basis of the research carried out in the Peten caves, archaeologists have proved that the caves had the ritual significance. Abundant paintings, artefacts and a minor number of hieroglyphic inscriptions, e.g. in Naj Tunich and Santo Domingo, have shown that the mentioned places were treated as pilgrimage centres where shamans conducted numerous rituals. The analysis of paintings, hieroglyphic inscriptions and artefacts (e.g. ceramics or fireplace remains) has led to conclusions that the conducted rituals included bloodletting, sexual acts as well as instrumental and dance performances. Through the rituals, the Maya worshipped their gods and ancestors inhabiting the caves and attempted to make contact with the world of the dead. Moreover, the research on the caves enables to reconstruct the political and social systems of the Maya civilisation. The caves also influenced decisively the location of the most important architectonic complexes built by the Maya. The mentioned factors indisputably prove how the caves – as a sacred element of the landscape –determined the life of the Maya.pl
dc.abstract.plJaskinie w Mezoameryce są świętym elementem krajobrazu oddziałującym na wiele aspektów życia społeczności indiańskich. Doskonałym tego przykładem jest gwatemalski departament Peten, znajdujący się na północy kraju. Na podstawie badań w jaskiniach regionu, naukowcy dowiedli, że miały one charakter rytualny. Liczne malowidła oraz artefakty, a także występujące w mniejszej ilości inskrypcje hieroglificzne w takich jaskiniach jak Naj Tunich czy Santo Domingo ukazują, że były one centrami pielgrzymkowymi, gdzie odprawiane były ceremonie zarówno grupowe, jak i te o charakterze indywidualnym. Analiza malowideł naskalnych, inskrypcji oraz artefaktów świadczy o tym, że na aktywność rytualną składały się między innymi upuszczanie krwi, przedstawienia instrumentalno – taneczne, palenie kopalu czy akty seksualne. W ten sposób, za pośrednictwem wykonujących rytuały specjalistów, Majowie próbowali wkupić się w łaski bogów i przodków zamieszkujących jaskinie. Były to próby nawiązania kontaktu ze światem zmarłych, do którego wejściem były jaskinie. Badania z zakresu archeologii jaskiń w Peten umożliwiają także rekonstrukcję życia polityczno – społecznego starożytnych Majów. Duże znaczenie miało również rozplanowanie całych ośrodków względem jaskiń, co bezwzględnie ukazuje, jak bardzo ten element świętego krajobrazu determinował życie społeczeństw mezoamerykańskich.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorŹrałka, Jarosław - 132952 pl
dc.contributor.authorKrzemień, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerPalonka, Radosław - 144669 pl
dc.contributor.reviewerŹrałka, Jarosław - 132952 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T16:43:48Z
dc.date.available2020-07-24T16:43:48Z
dc.date.submitted2013-06-24pl
dc.fieldofstudyarcheologiapl
dc.identifier.apddiploma-75364-155079pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188154
dc.languagepolpl
dc.subject.enCAVES – HIEROGLIPHIC INSCRIPTIONS – PAINTINGS – PETEN - RITUALSpl
dc.subject.plINSKRYPCJE HIEROGLIFICZNE – JASKINIE – MALOWIDŁA – PETEN - RYTUAŁYpl
dc.titleJaskinie w Peten jako źródło poznania wierzeń i sztuki Majów.pl
dc.title.alternativePeten caves as source of knowledge of Maya beliefs and art.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
As a sacred element of the landscape, the caves in Mesoamerica influenced numerous aspects of the Maya social life. An excellent example is the Peten department located to the north of Guatemala. On the basis of the research carried out in the Peten caves, archaeologists have proved that the caves had the ritual significance. Abundant paintings, artefacts and a minor number of hieroglyphic inscriptions, e.g. in Naj Tunich and Santo Domingo, have shown that the mentioned places were treated as pilgrimage centres where shamans conducted numerous rituals. The analysis of paintings, hieroglyphic inscriptions and artefacts (e.g. ceramics or fireplace remains) has led to conclusions that the conducted rituals included bloodletting, sexual acts as well as instrumental and dance performances. Through the rituals, the Maya worshipped their gods and ancestors inhabiting the caves and attempted to make contact with the world of the dead. Moreover, the research on the caves enables to reconstruct the political and social systems of the Maya civilisation. The caves also influenced decisively the location of the most important architectonic complexes built by the Maya. The mentioned factors indisputably prove how the caves – as a sacred element of the landscape –determined the life of the Maya.
dc.abstract.plpl
Jaskinie w Mezoameryce są świętym elementem krajobrazu oddziałującym na wiele aspektów życia społeczności indiańskich. Doskonałym tego przykładem jest gwatemalski departament Peten, znajdujący się na północy kraju. Na podstawie badań w jaskiniach regionu, naukowcy dowiedli, że miały one charakter rytualny. Liczne malowidła oraz artefakty, a także występujące w mniejszej ilości inskrypcje hieroglificzne w takich jaskiniach jak Naj Tunich czy Santo Domingo ukazują, że były one centrami pielgrzymkowymi, gdzie odprawiane były ceremonie zarówno grupowe, jak i te o charakterze indywidualnym. Analiza malowideł naskalnych, inskrypcji oraz artefaktów świadczy o tym, że na aktywność rytualną składały się między innymi upuszczanie krwi, przedstawienia instrumentalno – taneczne, palenie kopalu czy akty seksualne. W ten sposób, za pośrednictwem wykonujących rytuały specjalistów, Majowie próbowali wkupić się w łaski bogów i przodków zamieszkujących jaskinie. Były to próby nawiązania kontaktu ze światem zmarłych, do którego wejściem były jaskinie. Badania z zakresu archeologii jaskiń w Peten umożliwiają także rekonstrukcję życia polityczno – społecznego starożytnych Majów. Duże znaczenie miało również rozplanowanie całych ośrodków względem jaskiń, co bezwzględnie ukazuje, jak bardzo ten element świętego krajobrazu determinował życie społeczeństw mezoamerykańskich.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Źrałka, Jarosław - 132952
dc.contributor.authorpl
Krzemień, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Palonka, Radosław - 144669
dc.contributor.reviewerpl
Źrałka, Jarosław - 132952
dc.date.accessioned
2020-07-24T16:43:48Z
dc.date.available
2020-07-24T16:43:48Z
dc.date.submittedpl
2013-06-24
dc.fieldofstudypl
archeologia
dc.identifier.apdpl
diploma-75364-155079
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188154
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CAVES – HIEROGLIPHIC INSCRIPTIONS – PAINTINGS – PETEN - RITUALS
dc.subject.plpl
INSKRYPCJE HIEROGLIFICZNE – JASKINIE – MALOWIDŁA – PETEN - RYTUAŁY
dc.titlepl
Jaskinie w Peten jako źródło poznania wierzeń i sztuki Majów.
dc.title.alternativepl
Peten caves as source of knowledge of Maya beliefs and art.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Dublin
4
Krakow
3
Wroclaw
2
Gdynia
1
Jasionow
1
Siemianowice Śląskie
1

No access

No Thumbnail Available