Jak uczyć cyfrowych tubylców? E-edukacja a lektura szkolna na poziomie szkoły ponadpodstawowej

master
dc.abstract.enThe topic of this master’s thesis is literary e-education in secondary school. This is a theoretical and research text. The text is divided into three parts. The first of these parts contains the following topics: history of distance learning, characteristics of the digital natives generation, the role of a Polish language teacher, the most important assumptions of reading literature at school, selected ways of analyzing and interpreting a literary text in a virtual work environment. The second part contains discussion of the results of the survey that was realized among students and teachers of secondary schools in order to collect information on the methods of working with literature during the coronavirus pandemic. This leads to a consideration of the possibility of using the experience gained during e-learning after returning to classroom teaching. The third part is a collection of my own projects. It is an attempt to search for innovative didactic solutions that can be proven both during e-learning and stationary lessons. Specialist literature mainly related to didactics, psychology, pedagogy and modern technologies was used to write the thesis.pl
dc.abstract.plNiniejsza rozprawa magisterska dotyczy e-edukacji literackiej w szkole ponadpodstawowej i ma charakter teoretyczno-badawczy. Składa się z trzech części. Pierwsza z nich poświęcona jest historii nauczania na odległość, charakterystyce pokolenia cyfrowych tubylców, roli współczesnego polonisty, a także najważniejszym założeniom pracy z lekturą oraz wybranym sposobom analizy i interpretacji tekstu literackiego w środowisku wirtualnym. Część druga obejmuje omówienie wyników badania, przeprowadzonego wśród uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych w celu zebrania informacji o sposobach realizacji zajęć o lekturze w czasie pandemii koronawirusa. Wypowiedzi respondentów stały się punktem wyjścia do refleksji na temat możliwości wykorzystania doświadczenia zdobytego w czasie lekcji zdalnych po powrocie w mury szkoły. Trzecia część stanowi zbiór własnych projektów, będących próbą poszukiwania nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, mogących sprawdzić się zarówno podczas edukacji zdalnej, jak i stacjonarnej. Do napisania pracy została wykorzystana literatura specjalistyczna, głównie z zakresu dydaktyki, pedagogiki, psychologii oraz nowoczesnych technologii.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorJanus-Sitarz, Anna - 128473 pl
dc.contributor.authorSzymiczek, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerJanus-Sitarz, Anna - 128473 pl
dc.contributor.reviewerWawer, Karolinapl
dc.date.accessioned2022-07-06T22:05:21Z
dc.date.available2022-07-06T22:05:21Z
dc.date.submitted2022-07-05pl
dc.fieldofstudyfilologia polska nauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-159703-243396pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295071
dc.languagepolpl
dc.subject.ene-learning, school reading, Internet, pandemic, digital nativespl
dc.subject.ple-edukacja, lektura, Internet, pandemia, cyfrowi tubylcypl
dc.titleJak uczyć cyfrowych tubylców? E-edukacja a lektura szkolna na poziomie szkoły ponadpodstawowejpl
dc.title.alternativeHow to teach digital natives? E-education and school reading at secondary schoolpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of this master’s thesis is literary e-education in secondary school. This is a theoretical and research text. The text is divided into three parts. The first of these parts contains the following topics: history of distance learning, characteristics of the digital natives generation, the role of a Polish language teacher, the most important assumptions of reading literature at school, selected ways of analyzing and interpreting a literary text in a virtual work environment. The second part contains discussion of the results of the survey that was realized among students and teachers of secondary schools in order to collect information on the methods of working with literature during the coronavirus pandemic. This leads to a consideration of the possibility of using the experience gained during e-learning after returning to classroom teaching. The third part is a collection of my own projects. It is an attempt to search for innovative didactic solutions that can be proven both during e-learning and stationary lessons. Specialist literature mainly related to didactics, psychology, pedagogy and modern technologies was used to write the thesis.
dc.abstract.plpl
Niniejsza rozprawa magisterska dotyczy e-edukacji literackiej w szkole ponadpodstawowej i ma charakter teoretyczno-badawczy. Składa się z trzech części. Pierwsza z nich poświęcona jest historii nauczania na odległość, charakterystyce pokolenia cyfrowych tubylców, roli współczesnego polonisty, a także najważniejszym założeniom pracy z lekturą oraz wybranym sposobom analizy i interpretacji tekstu literackiego w środowisku wirtualnym. Część druga obejmuje omówienie wyników badania, przeprowadzonego wśród uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych w celu zebrania informacji o sposobach realizacji zajęć o lekturze w czasie pandemii koronawirusa. Wypowiedzi respondentów stały się punktem wyjścia do refleksji na temat możliwości wykorzystania doświadczenia zdobytego w czasie lekcji zdalnych po powrocie w mury szkoły. Trzecia część stanowi zbiór własnych projektów, będących próbą poszukiwania nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, mogących sprawdzić się zarówno podczas edukacji zdalnej, jak i stacjonarnej. Do napisania pracy została wykorzystana literatura specjalistyczna, głównie z zakresu dydaktyki, pedagogiki, psychologii oraz nowoczesnych technologii.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Janus-Sitarz, Anna - 128473
dc.contributor.authorpl
Szymiczek, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Janus-Sitarz, Anna - 128473
dc.contributor.reviewerpl
Wawer, Karolina
dc.date.accessioned
2022-07-06T22:05:21Z
dc.date.available
2022-07-06T22:05:21Z
dc.date.submittedpl
2022-07-05
dc.fieldofstudypl
filologia polska nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-159703-243396
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295071
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
e-learning, school reading, Internet, pandemic, digital natives
dc.subject.plpl
e-edukacja, lektura, Internet, pandemia, cyfrowi tubylcy
dc.titlepl
Jak uczyć cyfrowych tubylców? E-edukacja a lektura szkolna na poziomie szkoły ponadpodstawowej
dc.title.alternativepl
How to teach digital natives? E-education and school reading at secondary school
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available
Collections