Model opieki nad pacjentką z toczniem układowym

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Systemic lupus erythematosus (SLE) is a chronic, autoimmune disease, which attacks connective tissue. It is one of systemic diseases, which result in inflammatory process of many tissues and organs. The clinical picture varies depending on the place in which the chronic inflammatory process is present. SLE treatment involves pharmacotherapy and lifestyle change (adequate amount of rest, physical activity, individually balanced diet).Goal: The goal of this work is to develop a model of care over a patient suffering from SLE, based on Dorota Orem’s theory.Material and methods: The document analysis method was used in this work. 2006-2017 literature of the subject was used as a research tool.Results: Dorota Orem’s model of care, used in the development of nursing problems, has identified numerous nursing and caring problems, which vary depending on patient’s general condition and the occupation of systems and organs. The main problems are: fever, joint pain, lupus nephropathy, depressed mood, complications resulting from pharmacotherapy and also the possibility of infection as a result of decrease in immunity. Each of caring problems requires a different kind of nursing help, depending on the kind of deficit and patient’s capabilities.Conclusions: The theoretical model of care over a patient suffering from SLE, based on Dorota Orem’s nursing theory, was developed using her three care systems: fully compensatory, partially compensatory and supportive-educational. It proved itself as an effective tool in complex, professional nursing care.pl
dc.abstract.plWstęp: Toczeń rumieniowaty układowy (TRU) to przewlekła choroba autoimmunologiczna dotykająca tkanki łącznej. Jest jedną z chorób układowych, doprowadzających do procesu zapalnego wielu tkanek i narządów. Leczenie tocznia rumieniowatego układowego polega na farmakoterapii, a także zmianie trybu życia (odpowiedniej ilości odpoczynku, aktywności fizycznej, dobranej indywidualnie zbilansowanej diety). Cel pracy: Celem pracy było opracowanie modelu opieki nad pacjentką z toczniem rumieniowatym układowym, w oparciu o teorię modelu Doroty Orem.Materiał i metody: W pracy wykorzystano metodę analizy dokumentów. Jako narzędzia badawcze wykorzystano piśmiennictwo przedmiotu z lat 2006 – 2017.Wyniki: Model opieki wg Doroty Orem wykorzystany w opracowaniu problemów pielęgnacyjnych pacjentki wyłonił liczne problemy pielęgnacyjne i opiekuńcze, które zmieniają się w zależności od stanu ogólnego pacjentki oraz zajęcia układów i narządów. Do głównych problemów należą - gorączka, ból stawów, nefropatia toczniowa, obniżony nastrój, powikłania związane z stosowaną farmakoterapią, a także możliwość infekcji w wyniku spadku odporności. Każdy z problemów pielęgnacyjnych wymaga różnego rodzaju pomocy pielęgniarskiej, w zależności od rodzaju deficytu i możliwości pacjentki. Wnioski: Teoretyczny model opieki nad pacjentką z toczniem rumieniowatym układowym, w oparciu o teorię pielęgniarstwa Doroty Orem opracowano z wykorzystaniem jej trzech systemów opieki: całkowicie kompensacyjny, częściowo kompensacyjny oraz wspierająco – edukacyjny. Okazał się on skutecznym narzędziem w kompleksowej, profesjonalnej opiece pielęgnacyjnej.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorZalewska-Puchała, Joanna - 133885 pl
dc.contributor.authorStrojek, Nicolepl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKawalec-Kajstura, Ewapl
dc.contributor.reviewerZalewska-Puchała, Joanna - 133885 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:21:28Z
dc.date.available2020-07-27T05:21:28Z
dc.date.submitted2017-07-06pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-112900-204208pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218420
dc.languagepolpl
dc.subject.ensystemic lupus erythematosus, autoimmune disease, model of carepl
dc.subject.pltoczeń rumieniowaty układowy, choroba autoimmunologiczna, model opiekipl
dc.titleModel opieki nad pacjentką z toczniem układowympl
dc.title.alternativeModel of care over patient suffering from systemic lupus erythematosuspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Systemic lupus erythematosus (SLE) is a chronic, autoimmune disease, which attacks connective tissue. It is one of systemic diseases, which result in inflammatory process of many tissues and organs. The clinical picture varies depending on the place in which the chronic inflammatory process is present. SLE treatment involves pharmacotherapy and lifestyle change (adequate amount of rest, physical activity, individually balanced diet).Goal: The goal of this work is to develop a model of care over a patient suffering from SLE, based on Dorota Orem’s theory.Material and methods: The document analysis method was used in this work. 2006-2017 literature of the subject was used as a research tool.Results: Dorota Orem’s model of care, used in the development of nursing problems, has identified numerous nursing and caring problems, which vary depending on patient’s general condition and the occupation of systems and organs. The main problems are: fever, joint pain, lupus nephropathy, depressed mood, complications resulting from pharmacotherapy and also the possibility of infection as a result of decrease in immunity. Each of caring problems requires a different kind of nursing help, depending on the kind of deficit and patient’s capabilities.Conclusions: The theoretical model of care over a patient suffering from SLE, based on Dorota Orem’s nursing theory, was developed using her three care systems: fully compensatory, partially compensatory and supportive-educational. It proved itself as an effective tool in complex, professional nursing care.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Toczeń rumieniowaty układowy (TRU) to przewlekła choroba autoimmunologiczna dotykająca tkanki łącznej. Jest jedną z chorób układowych, doprowadzających do procesu zapalnego wielu tkanek i narządów. Leczenie tocznia rumieniowatego układowego polega na farmakoterapii, a także zmianie trybu życia (odpowiedniej ilości odpoczynku, aktywności fizycznej, dobranej indywidualnie zbilansowanej diety). Cel pracy: Celem pracy było opracowanie modelu opieki nad pacjentką z toczniem rumieniowatym układowym, w oparciu o teorię modelu Doroty Orem.Materiał i metody: W pracy wykorzystano metodę analizy dokumentów. Jako narzędzia badawcze wykorzystano piśmiennictwo przedmiotu z lat 2006 – 2017.Wyniki: Model opieki wg Doroty Orem wykorzystany w opracowaniu problemów pielęgnacyjnych pacjentki wyłonił liczne problemy pielęgnacyjne i opiekuńcze, które zmieniają się w zależności od stanu ogólnego pacjentki oraz zajęcia układów i narządów. Do głównych problemów należą - gorączka, ból stawów, nefropatia toczniowa, obniżony nastrój, powikłania związane z stosowaną farmakoterapią, a także możliwość infekcji w wyniku spadku odporności. Każdy z problemów pielęgnacyjnych wymaga różnego rodzaju pomocy pielęgniarskiej, w zależności od rodzaju deficytu i możliwości pacjentki. Wnioski: Teoretyczny model opieki nad pacjentką z toczniem rumieniowatym układowym, w oparciu o teorię pielęgniarstwa Doroty Orem opracowano z wykorzystaniem jej trzech systemów opieki: całkowicie kompensacyjny, częściowo kompensacyjny oraz wspierająco – edukacyjny. Okazał się on skutecznym narzędziem w kompleksowej, profesjonalnej opiece pielęgnacyjnej.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Zalewska-Puchała, Joanna - 133885
dc.contributor.authorpl
Strojek, Nicole
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kawalec-Kajstura, Ewa
dc.contributor.reviewerpl
Zalewska-Puchała, Joanna - 133885
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:21:28Z
dc.date.available
2020-07-27T05:21:28Z
dc.date.submittedpl
2017-07-06
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-112900-204208
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218420
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
systemic lupus erythematosus, autoimmune disease, model of care
dc.subject.plpl
toczeń rumieniowaty układowy, choroba autoimmunologiczna, model opieki
dc.titlepl
Model opieki nad pacjentką z toczniem układowym
dc.title.alternativepl
Model of care over patient suffering from systemic lupus erythematosus
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
69
Views per month
Views per city
Lublin
7
Warsaw
7
Krakow
6
Wroclaw
4
Bochnia
3
Dublin
2
Jablonna
2
Poznan
2
Radomsko
2
Szczecin
2

No access

No Thumbnail Available