Synteza nowych pochodnych arylidenoimidazolonu o spodziewanym działaniu hamującym lekooporność

master
dc.abstract.enThe background of the study focuses on the problem of bacterial and cancer drug resistance, the mechanisms of formation and methods of overcoming them. Especially interesting seem to be drug efflux pumps. It has been shown that their activity is related to the appearance of resistant strains, making them a potential therapeutic target. The main task of the thesis was to synthesize new arylideneimidazolone derivatives with expected effects on reversing bacterial and/or cancer drug resistance. A series of 10 compounds were designed and obtained in a 3-6 step synthesis, which required the following: synthesis of the proper aromatic aldehydes, Knoevenagel condensation with thiohydantoin, S-methylation, Gabriel synthesis and condensation of S-methyl derivatives with amine. Dimroth rearrangement within the imidazolone ring was possible during the final reaction. Purity and identity analysis included: TLC, LC/MS, 1H NMR, 13C NMR and melting point measurements. For the final compounds, in silico ADMET properties analysis was additionally performed using the pkCSM program. The results indicated a potential hepatotoxicity for the compounds and a low probability of the blood-brain barrier penetration.pl
dc.abstract.plCzęść teoretyczna pracy skupia się na problemie lekooporności bakteryjnej i nowotworowej, mechanizmach powstawania oraz metodach jej zwalczania. Szczególnie interesujące wydają się pompy wyrzutu leków. Udowodniono, że ich aktywność ma związek z powstawaniem szczepów opornych, dzięki czemu mogą stanowić potencjalny cel terapeutyczny. Głównym celem pracy magisterskiej była synteza nowych pochodnych arylidenoimidazolonu o spodziewanym wpływie hamującym mechanizmy lekooporności bakteryjnej i/lub nowotworowej. Zaprojektowano serię 10 związków, które otrzymano w 3-6 etapowej syntezie, która wymagała przeprowadzenia: syntezy odpowiednich aldehydów aromatycznych, kondensacji Knoevenagla z tiohydantoiną, S-metylacji, syntezy Gabriela oraz kondensacji pochodnych S-metylowych z aminą. W toku końcowej reakcji możliwe było zajście przegrupowania Dimrotha w obrębie pierścienia imidazolonu. Analiza czystości i tożsamości obejmowała: TLC, LC/MS, 1H NMR, 13C NMR oraz pomiar temperatury topnienia. Dla związków końcowych przeprowadzono dodatkowo analizę właściwości ADMET in silico przy użyciu programu pkCSM. Wyniki wykazały potencjalną hepatotoksyczność dla tej grupy związków oraz małe prawdopodobieństwo przekraczania bariery krew-mózg.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorHandzlik, Jadwiga - 129685 pl
dc.contributor.authorKapusta, Szymon - USOS259638 pl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerKuder, Kamil - 214207 pl
dc.contributor.reviewerHandzlik, Jadwiga - 129685 pl
dc.date.accessioned2024-04-10T08:10:36Z
dc.date.submitted2024-04-02pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-163282-259638pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/handle/item/328721
dc.languagepolpl
dc.subject.enMultidrug resistance, bacterial drug resistance, cancer drug resistance, arylidene imidazolone, Gabriel synthesis, Dimroth rearrangementpl
dc.subject.plwielolekooporność, lekooporność bakteryjna, lekooporność nowotworowa, arylidenoimidazolon, synteza Gabriela, przegrupowanie Dimrothapl
dc.titleSynteza nowych pochodnych arylidenoimidazolonu o spodziewanym działaniu hamującym lekoopornośćpl
dc.title.alternativeSynthesis of new arylideneimidazolone derivatives with expected drug resistance inhibiting actionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The background of the study focuses on the problem of bacterial and cancer drug resistance, the mechanisms of formation and methods of overcoming them. Especially interesting seem to be drug efflux pumps. It has been shown that their activity is related to the appearance of resistant strains, making them a potential therapeutic target. The main task of the thesis was to synthesize new arylideneimidazolone derivatives with expected effects on reversing bacterial and/or cancer drug resistance. A series of 10 compounds were designed and obtained in a 3-6 step synthesis, which required the following: synthesis of the proper aromatic aldehydes, Knoevenagel condensation with thiohydantoin, S-methylation, Gabriel synthesis and condensation of S-methyl derivatives with amine. Dimroth rearrangement within the imidazolone ring was possible during the final reaction. Purity and identity analysis included: TLC, LC/MS, 1H NMR, 13C NMR and melting point measurements. For the final compounds, in silico ADMET properties analysis was additionally performed using the pkCSM program. The results indicated a potential hepatotoxicity for the compounds and a low probability of the blood-brain barrier penetration.
dc.abstract.plpl
Część teoretyczna pracy skupia się na problemie lekooporności bakteryjnej i nowotworowej, mechanizmach powstawania oraz metodach jej zwalczania. Szczególnie interesujące wydają się pompy wyrzutu leków. Udowodniono, że ich aktywność ma związek z powstawaniem szczepów opornych, dzięki czemu mogą stanowić potencjalny cel terapeutyczny. Głównym celem pracy magisterskiej była synteza nowych pochodnych arylidenoimidazolonu o spodziewanym wpływie hamującym mechanizmy lekooporności bakteryjnej i/lub nowotworowej. Zaprojektowano serię 10 związków, które otrzymano w 3-6 etapowej syntezie, która wymagała przeprowadzenia: syntezy odpowiednich aldehydów aromatycznych, kondensacji Knoevenagla z tiohydantoiną, S-metylacji, syntezy Gabriela oraz kondensacji pochodnych S-metylowych z aminą. W toku końcowej reakcji możliwe było zajście przegrupowania Dimrotha w obrębie pierścienia imidazolonu. Analiza czystości i tożsamości obejmowała: TLC, LC/MS, 1H NMR, 13C NMR oraz pomiar temperatury topnienia. Dla związków końcowych przeprowadzono dodatkowo analizę właściwości ADMET in silico przy użyciu programu pkCSM. Wyniki wykazały potencjalną hepatotoksyczność dla tej grupy związków oraz małe prawdopodobieństwo przekraczania bariery krew-mózg.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Handzlik, Jadwiga - 129685
dc.contributor.authorpl
Kapusta, Szymon - USOS259638
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Kuder, Kamil - 214207
dc.contributor.reviewerpl
Handzlik, Jadwiga - 129685
dc.date.accessioned
2024-04-10T08:10:36Z
dc.date.submittedpl
2024-04-02
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-163282-259638
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/handle/item/328721
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Multidrug resistance, bacterial drug resistance, cancer drug resistance, arylidene imidazolone, Gabriel synthesis, Dimroth rearrangement
dc.subject.plpl
wielolekooporność, lekooporność bakteryjna, lekooporność nowotworowa, arylidenoimidazolon, synteza Gabriela, przegrupowanie Dimrotha
dc.titlepl
Synteza nowych pochodnych arylidenoimidazolonu o spodziewanym działaniu hamującym lekooporność
dc.title.alternativepl
Synthesis of new arylideneimidazolone derivatives with expected drug resistance inhibiting action
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Bialystok
1

No access

No Thumbnail Available
Collections