Odległe wyniki oceny jakości życia pacjentów po operacyjnym leczeniu wypadania odbytnicy.

licenciate
dc.abstract.enRectal prolapse (RP) is a medical condition where one or more layers of the intestinal wall falls down to a degree where they protrude out the anus. Fecal incontinence symptoms are present in 28-88% patients with RP. RP is not only medical but also socioeconomical issue. Conservative treatment is not effective. The only potentially curative treatment for RP is surgery, however the recurrence ratio is high.The aim of this paper is to evaluate long term effects concerning quality of life and RP symptoms in patients with RP treated with Altemeier procedure combined with anterior and posterior levatoroplasty in 3rd Department of Surgery Jagiellonian University, Medical College. The scores used for assessment were Fecal Incontinence Severity Index (FISI) and Fecal incontinence Quality of Live Scale (FIQL). Questionnaires were sent to 20 patients, only 6 of them responded and filled the scores (5 females, 1 male).According to FISI scale four of the patients reported decrease of stool incontinence, however in the whole group there was little improvement in incontinence for flatus. Better results according to FIOL had patients with low depression level, they were also rarely embarrassed by possibility of involuntary loss of flatus and stool. Analyzing long-term outcomes after the surgery, 50% of the patients considered their status satisfactory in both subjective assessment of control of defecation and quality of life.pl
dc.abstract.plWypadaniem odbytnicy (WO) określa się wypadanie poza kanał odbytu i odbyt jednej lub wszystkich warstw odbytnicy, czasami także esicy. Objawy nietrzymania stolca występują w 28-88% przypadków WO. Zaburzenia te stanowią nie tylko problem czysto medyczny, ale także socjoekonomiczny. Leczenie zachowawcze wypadania odbytnicy nie daje rezultatów, jedyne skuteczne stanowi leczenie chirurgiczne, lecz także wiąże się z dość dużym ryzykiem nawrotów. Zabieg resekcyjny połączony z plastyką kompleksu zwieraczy eliminuje wypadanie i daje szanse poprawy kontroli defekacji. Celem niniejszej pracy jest ocena jakości życia oraz stopnia nasilenia objawów u chorych operowanych w III Klinice CMUJ z powodu wypadania odbytnicy w odległym okresie (3-5 lat) po zabiegu metodą Altemeiera z plastyką dźwigaczy odbytu przednią i tylną. Badania przeprowadzono metodą ankiety wykorzystując skalę FISI- Fecal Incontinence Sewerity Index oceniającej stopień kontroli defekacji oraz FIQL- Fecal Incotinence Quality of Life Scale, oceniającej jakość życia. Kwestionariusze wysłano drogą pocztową do 20 ankietowanych. Na badania, odsyłając ankiety odpowiedziało 5 kobiet i 1 mężczyzna. Według przeprowadzonych badań w skali FISI czterech pacjentów zgłasza mniejszą ogólną ilość epizodów nietrzymania stolca, natomiast tylko w niewielkim stopniu uzyskano poprawę w zakresie trzymania gazów. Lepsze wyniki w zakresie stylu życia uzyskali pacjenci z niskim poziomem depresji, rzadziej czuli się zakłopotani z powodu możliwości wystąpienia niekontrolowanej ucieczki gazów lub stolca. W odległym okresie pooperacyjnym 50% pacjentów uznaje swój stan za dobry, zarówno w zakresie subiektywnej kontroli wypróżnień jak też poprawy jakości życia.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorWałęga, Piotr - 133736 pl
dc.contributor.authorCiecieląg, Bożenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerGniadek, Agnieszka - 129519 pl
dc.contributor.reviewerWałęga, Piotr - 133736 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:22:39Z
dc.date.available2020-07-24T22:22:39Z
dc.date.submitted2014-02-06pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-84370-165240pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193425
dc.languagepolpl
dc.subject.enKEYWORDS: rectal prolapsed, quality of life, fecal incontinencepl
dc.subject.plSłowa kluczowe: wypadanie odbytnicy, jakość życia, nietrzymanie stolca.pl
dc.titleOdległe wyniki oceny jakości życia pacjentów po operacyjnym leczeniu wypadania odbytnicy.pl
dc.title.alternativeLong term effects concerninig quality of life in patients who underwent surgical treatment for rectal prolapse.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Rectal prolapse (RP) is a medical condition where one or more layers of the intestinal wall falls down to a degree where they protrude out the anus. Fecal incontinence symptoms are present in 28-88% patients with RP. RP is not only medical but also socioeconomical issue. Conservative treatment is not effective. The only potentially curative treatment for RP is surgery, however the recurrence ratio is high.The aim of this paper is to evaluate long term effects concerning quality of life and RP symptoms in patients with RP treated with Altemeier procedure combined with anterior and posterior levatoroplasty in 3rd Department of Surgery Jagiellonian University, Medical College. The scores used for assessment were Fecal Incontinence Severity Index (FISI) and Fecal incontinence Quality of Live Scale (FIQL). Questionnaires were sent to 20 patients, only 6 of them responded and filled the scores (5 females, 1 male).According to FISI scale four of the patients reported decrease of stool incontinence, however in the whole group there was little improvement in incontinence for flatus. Better results according to FIOL had patients with low depression level, they were also rarely embarrassed by possibility of involuntary loss of flatus and stool. Analyzing long-term outcomes after the surgery, 50% of the patients considered their status satisfactory in both subjective assessment of control of defecation and quality of life.
dc.abstract.plpl
Wypadaniem odbytnicy (WO) określa się wypadanie poza kanał odbytu i odbyt jednej lub wszystkich warstw odbytnicy, czasami także esicy. Objawy nietrzymania stolca występują w 28-88% przypadków WO. Zaburzenia te stanowią nie tylko problem czysto medyczny, ale także socjoekonomiczny. Leczenie zachowawcze wypadania odbytnicy nie daje rezultatów, jedyne skuteczne stanowi leczenie chirurgiczne, lecz także wiąże się z dość dużym ryzykiem nawrotów. Zabieg resekcyjny połączony z plastyką kompleksu zwieraczy eliminuje wypadanie i daje szanse poprawy kontroli defekacji. Celem niniejszej pracy jest ocena jakości życia oraz stopnia nasilenia objawów u chorych operowanych w III Klinice CMUJ z powodu wypadania odbytnicy w odległym okresie (3-5 lat) po zabiegu metodą Altemeiera z plastyką dźwigaczy odbytu przednią i tylną. Badania przeprowadzono metodą ankiety wykorzystując skalę FISI- Fecal Incontinence Sewerity Index oceniającej stopień kontroli defekacji oraz FIQL- Fecal Incotinence Quality of Life Scale, oceniającej jakość życia. Kwestionariusze wysłano drogą pocztową do 20 ankietowanych. Na badania, odsyłając ankiety odpowiedziało 5 kobiet i 1 mężczyzna. Według przeprowadzonych badań w skali FISI czterech pacjentów zgłasza mniejszą ogólną ilość epizodów nietrzymania stolca, natomiast tylko w niewielkim stopniu uzyskano poprawę w zakresie trzymania gazów. Lepsze wyniki w zakresie stylu życia uzyskali pacjenci z niskim poziomem depresji, rzadziej czuli się zakłopotani z powodu możliwości wystąpienia niekontrolowanej ucieczki gazów lub stolca. W odległym okresie pooperacyjnym 50% pacjentów uznaje swój stan za dobry, zarówno w zakresie subiektywnej kontroli wypróżnień jak też poprawy jakości życia.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Wałęga, Piotr - 133736
dc.contributor.authorpl
Ciecieląg, Bożena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Gniadek, Agnieszka - 129519
dc.contributor.reviewerpl
Wałęga, Piotr - 133736
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:22:39Z
dc.date.available
2020-07-24T22:22:39Z
dc.date.submittedpl
2014-02-06
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-84370-165240
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193425
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
KEYWORDS: rectal prolapsed, quality of life, fecal incontinence
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: wypadanie odbytnicy, jakość życia, nietrzymanie stolca.
dc.titlepl
Odległe wyniki oceny jakości życia pacjentów po operacyjnym leczeniu wypadania odbytnicy.
dc.title.alternativepl
Long term effects concerninig quality of life in patients who underwent surgical treatment for rectal prolapse.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
338
Views per month
Views per city
Warsaw
154
Mińsk Mazowiecki
16
Komorniki
14
Olkusz
14
Bytom
7
Sulejowek
7
Wołomin
7
Tappahannock
6
Mszczonów
5
Bialystok
4

No access

No Thumbnail Available